Välkommen till Sorubin!

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Sorubin AB (publ), org.nr 556493-3884, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma.

Läs mer

Debattartikel i Offentliga Affärer:

Öka innovationstakten i vattenindustrin genom att följa Storbritanniens exempel.

Läs mer

Ska bli världens bästa rening av oljeskadat vatten

Det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling har från sin anläggning i Holmsunds hamn, just utanför Umeå, etablerat ett samarbete med Sorubin. [Pressmeddelande 2014-03-31]

Läs mer

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


Press

[2014-03-31] Ska bli bäst på rening av oljeskadat vatten

Det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling har etablerat ett samarbete med Sorubin.
Pressmeddelande 2014-03-31