Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Våra luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Vi sysslar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten.

Välkommen till blå teknologi när den är som bäst!

Twitter icon

Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. "Vi skall fokusera på försäljningen. [Pressmeddelande 2013-12-17]

Läs mer

Nytt svenskt VA-kluster

Sorubin är första företaget i ny storsatsning på vattenteknologi: ett nationellt VA-kluster. [Pressmeddelande 2013-05-15]

Läs mer

Debattartikel i Offentliga Affärer:

Öka innovationstakten i vattenindustrin genom att följa Storbritanniens exempel.

Läs mer

Genombrott på VA-marknaden

Två beställningar inom kommunal VA är årets viktigaste genombrott för Sorubin.

Läs mer

Sveriges hetaste miljöteknikföretag utsett

Miljöteknikföretaget Sorubin är Sveriges hetaste. [Pressmeddelande 2013-04-26]

Läs mer

Sorubin dominerar nu deponimarknaden

Miljöteknikföretaget Sorubin, har fått ännu ett uppdrag av en kommunal deponi att anlägga en luftningsanläggning. Det är Hallsbergs kommun som beslutat köpa in Sorubins vortexluftare. Detta betyder att Sorubin nu levererat luftare till var fjärde deponi i Sverige som luftar sitt vatten. [Pressmeddelande 25 mars 2013]

Läs mer

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden