Blogg om energi och miljö

Sida 2

Tips för en hållbar badrumsrenovering

17 mar 2018

När det är dags för en badrumsrenovering finns det god anledning att i samband med valen av material och inredning fundera lite över badrummets miljöpåverkan. Om man väljer produkter som minskar badrummets negativa miljöpåverkan, gör man samtidigt ett val som har positiva effekter på privatekonomin. Det finns alltså både miljömässiga och privatekonomiska skäl för en hållbar badrumsrenovering.

Bor du i Stockholm har du ett stort utbud av firmor som utför badrumsrenoveringar att välja bland. Om du är ute efter att göra en miljösmart renovering bör du redan i valet av entreprenör kolla upp hur firma ställer sig till miljömässig hållbarhet. Vissa firmor har en tydligt miljövänlig profil och använder sig bara av utvalda produkter och tekniker. Åter andra firmor kanske inte har en sådan tydlig profil, men är lyhörda för dina önskemål och har vett nog att ta reda på mer om hur de kan göra din badrumsrenovering så hållbar som möjligt.

Keramikplattor till väggar och golv

Till väggar och golv bör man alltid välja kakel och klinker om man är ute efter ett hållbarare badrum. Våtrumsmattor och våtrumstapeter må numera vara funktionsmässigt och estetiskt fullvärdiga alternativ, men ur miljösynpunkt räcker de inte till. Anledningen till detta är att de är tillverkade i PVC-plast som innehåller många giftiga och miljöfarliga ämnen.

Keramikplattor är naturprodukter som andas och är ett bra val i badrummet. Dock ska man tänka sig för innan man installerar golvvärme under dem, vilket så klart är ett bekvämt val. Golvvärme drar mycket energi och är ur miljösynpunkt ingen höjdare. Ett badrumsgolv ska ju dock vara skönt att gå på, så hur gör man då? Ja, det finns flera alternativ. Tjocka mattor på golvet är en populär lösning. Vissa väljer att installera golvvärme men är noga med att stänga av den på sommaren, och driva den vid en lägre temperatur på vintern. Man behöver inte heller lägga golvvärme under hela golvet utan kan välja att lägga den i stråk där man går mest, till exempel mellan dörren och handfatet, duschen, toaletten etc.

Färg

Vill man måla detaljer i badrummet, eller ha kakel upp till brösthöjd och måla resten av väggarna, ska man alltid välja miljömärkt färg. För målning i badrum krävs att den som utför det har våtrumsbehörighet, något som alla badrumsrenoverare bör ha. Många färgtillverkare har hela system för miljövänliga våtrum, från tätskikt till ytskikt. Många badrumsrenoverare i Stockholm väljer ofta ett sådant system att utgå ifrån vid målning eftersom produkterna är framtagna för att användas tillsammans.

Blandare, duschmunstycken och WC-stol

När det gäller vattenförbrukning har det på senare år kommit en stor mängd produkter som verkligen hjälper till med att snåla på vattnet. Dessa är inte nämnvärt dyrare än andra produkter på marknaden, men kan hjälpa dig att spara mycket pengar varje år genom minskad vattenförbrukning. Som ett exempel kan nämnas att den som duschar tio minuter varje dag med ett normalt duschmunstycke och blandare gör av med vatten för 2000:- per år, medan ett energisnålt alternativ minskar denna förbrukning till hälften.

Snålspolande toaletter finns också i många varianter. Från att på 80-talet ha gjort av med 15 liter vatten per spolning är många toaletter nu nere i mellan 2 och 4 liter vatten, något som givetvis har en enorm inverkan på vattenförbrukningen sett över ett helt år.

Renovera för framtiden

Kontakta en bra firma för badrumsrenovering i Stockholm som har koll på miljötänket, eller i alla fall viljan att lära sig mer. En hållbar badrumsrenovering är en investering i det långa loppet även om den kanske blir lite dyrare. Det är värt det, både för din ekonomi och för miljön!

Värde i att låta en elektriker byta elsystem

12 jan 2018

Även om man kan se att elledningar som löper på insidan av huset har en lång livslängd så kan det finnas ett värde i att byta ut dessa - eller snarare att anlita en elektriker och låta denna sköta bytet i fråga. Detta i synnerhet om två stycken scenarion står framför dig. Vi kan säga att du bor i ett hus i Stockholm och att du i ett rum - exempelvis i köket - vill ha fler uttag; någots om en behörig elektriker hjälper dig med.

“ Att vi idag har ett större behov av eluttag är ingenting konstigt. Vi använder fler maskiner och vi behöver exempelvis ladda både mobiltelefoner och surfplattor. Passa på att låta den elektriker du anlitar byta ut ledningarna på samma gång - höljet kan ha skadats vid arbetet “

Detta är ingenting ovanligt idag - vi behöver mer uttag idag än vad vi gjorde förr; bara i köket så kan man se att mikrovågsugnen, kaffebryggaren, vattenkokaren och mixern behöver el och ibland så används dessa maskiner samtidigt. Till detta ska vi även addera mobiltelefoner, surfplattor och datorer som behöver laddas - kraven på fler uttag har ökat och lyckligtvis så kan en behörig elektriker bistå med att skapa sådana. här skulle vi alltså även vilja slå ett slag för att man byter ut de elledningar som finns i det berörda rummet - köket i det här fallet - och detta då det skyddande höljet kan ha tagit skada; något som kan leda till överhettning och en brand.

Av samma skäl så tycker vi att du som bor i ett äldre hus i Stockholm ska låta en elektriker se över skicket på ditt elsystem. Många bränder har sin start just genom att ledningarnas hölje är så gamla att de torkat ut - någon som kan leda till en överhettning, en brand eller att metallföremål blir strömförande och att du eller medlemmar i din familj skadas.

Allt på en gång eller allt eftersom?

Man ska ha respekt för elektricitet och man bör hålla koll på vilket förmodat skick ledningar och elsystem som finns i ditt hus i Stockholm. Det brukar dock inte vara någon panik i att byta. Vårt råd är att du jobbar lite systematiskt och låter en elektriker byta i rum för rum. Att byta allt på en gång kostar lite mer pengar och kommer att ta ett tag att göra.

För minsta påverkan i er vardag så kan det vara en bättre lösning att byta ledningar någon gång per år. Och - viktigt är att poängtera att en elektriker i Stockholm, naturligtvis, omfattas av Rot-avdraget. Det blir alltså inte så extremt dyrt att få ett säkrare hem.

Eltesta ditt äldre hus i Stockholm

Gällande ett äldre hus så finns det även ett värde i att se hur strömmen fungerar. Äldre hus har ofta sämre system - något som definitivt kan påverka värdet på huset i fråga. Ett eltest kan jämföras med en bilbesiktning och där en behörig elektriker går igenom systemet - efter ett givet standardprogram - samt kartlägger fel och brister.

I många fall så krävs en efterföljande uppdatering av hela systemet. Steg ett är att besiktiga kapaciteten genom ett eltest.

Byt fönster och spara energi

27 dec 2017

Vi ska ju alla bli miljömedvetna och handla mer eller mindre med tanke på miljön. Frågar du en miljöpartist är det inte bara frågan om en trend, som alla andra. Däremot lär hen svara att detta har kommit för att stanna. Dagens generation ungdomar är mer miljömedvetna än vad vi var som var unga på 1980- och 90-talet. En av de mest energisparande åtgärder man kan göra är att skaffa tätare fönster. Det är den enskilt mest effektiva åtgärden för att inte slösa på jordens resurser. Förutom uppvärmning av husen med hjälp av fossil förbränning är bilarna och flygen bovarna i miljödramat. Vi får hoppas att vi ser fler elbilar och flygplan som går på el i snabb takt. Annars är det ute med hela vår planet.

Dagens fönster görs tätare än förut

De moderna fönster vi ser tillverkas i dag är tätare än de gamla fönster som tillverkades under förra seklet. De gamla träfönster vi hittills har använt har inte varit gjutna på samma sätt som de fönster som tillverkas idag. Skulle man täta de fönstren var man tvungen att skaffa ett tredje glas. Det behövs inte längre på dagens fönster. De tätaste fönster som finns på marknaden just nu är PVC-fönster. De är hållbara, så gott som underhållsfria och miljövänliga, om man ska tro fönstertillverkarna.

Fönstren behöver inte underhållas

Dagens moderna fönster behöver heller inte underhållas på samma sätt som förut, vilket i sig är en vinst för miljön då man inte behöver skaffa målarfärg, inte behöver ersätta de gamla träramarna och listerna som förut. Allt som kräver ny tillverkning är en påfrestning för miljön. Det bästa är ju att kunna återvinna och det är vad dagens fönstertillverkare gör. De tar mer och mer tillvara på återvunnet material då de gör nya fönster vilket är välkommet.

Fönster har lite annan funktion än tidigare

Numera har vi hela väggar i glas istället för annat material. De moderna arkitekterna har valt glas som fasad. Tänk på huset där Svenska dagbladet huserar, eller tidningen Helsingin Sanomat i centrala Helsingfors, som har hela fasaden i mörkt fönsterglas. Det är modernt, snyggt och estetiskt tilltalande. Samtidigt har vi också upptäckt att vi människor behöver solljuset för att må bra och arbeta effektivt. Allt fler ritar in stora fönster just av denna anledning, vilket lägger nya krav på fönstertillverkarna. De behövs i andra material och andra funktioner. Att öppna fönster på nya sätt och inte bara rakt inåt eller utåt.  De nya sideswingfönster kan öppnas och svängas i nästan 360 grader, vilket ger att de är lättare än förut att tvätta. Fönstertvättarna behöver varken hänga ut genom fönstret, eller avlägsna alla föremål då fönstret ska svängas inåt. Funderar du att byta till miljövänliga fönster läs mer här.

Brister i ventilationssystemet vid OVK-besiktning

19 dec 2017

I ett land som Sverige, där vi tillbringar den allra största delen av vår tid inomhus, är det oerhört viktigt med en god ventilation och en god inomhusmiljö. Därför beslutade riksdagen 1991 att alla flerfamiljshus och offentliga lokaler regelbundet måste besiktigas för att tillse att ventilationen fungerar tillfredsställande. Denna besiktning kallas OVK, som står för Obligatorisk VentilationsKontroll. OVK-besiktning utförs av certifierade kontrollanter, oftast från en ventilationsfirma, men även byggfirmor och sotare brukar utföra OVK.

Typer av ventilationssystem och när OVK måste genomföras

De ventilationssystem som förekommer i Sverige är självdrag (S), mekanisk frånluft (F), mekanisk frånluft med värmeväxlare (FX), mekanisk från- och tilluft (FT), samt mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare (FTX). OVK måste utföras vart tredje år i offentliga byggnader som skolor och sjukhus, samt i flerfamiljshus med FT och FTX. Vart sjätte år måste besiktning göras i flerfamiljshus med S, F, och FX. I hus med bara en eller två bostäder med FX, FT eller FTX behöver inte OVK genomföras förutom när ventilationssystemet tas i bruk.

Kontrollanten

Den som genomför besiktningen har en behörighet för att genomföra OVK-besiktning. Det finns två huvudbehörigheter, Normal (N) och Kvalificerad (K). N betyder att man kan gendomföra besiktningar av F-system, K att man kan besiktiga alla typer av ventilationssystem. Dessutom finns behörigheterna Självdragskompetens (S), där man är behörig att besiktiga hus med självdrag, samt E-behörighet, då man kan kontrollera lägenhetsaggregat i flerfamiljshus.

EN OVK-besiktning tar inte så lång tid per lägenhet, kontrollanten ska helt enkelt testa luftflödet vid alla ventilationspunkter och se till att det är tillfredsställande.

Brister

Om kontrollanten hittar fel eller brister i ventilationssystemet gör han en anteckning i OVK-protokollet. Exempel på fel som måste åtgärdas kan vara otillräckligt antal frånluftsdon, igenkorkade ventiler eller felkopplade köksfläktar. Ventilationssystemen bedöms dock alltid efter hur reglerna såg ut när ventilationssystemet togs i bruk, så om systemet fungerar utifrån det får det godkänt. Kontrollanten kan dock rekommendera fastighetsägaren att byta ut ventilationssystemet om han tycker att det fungerar otillräckligt utifrån dagens krav. Fastighetsägaren är dock i dessa fall inte skyldig att byta ut systemet, utan det är just en rekommendation.

När besiktningen är klar ger kontrollanten fastighetsägaren ett protokoll. Om kontrollen visar att inga fel kan påvisas får fastighetsägaren även ett intyg på utförd besiktning. Detta intyg ska sitta på väl synlig plats i byggnaden, i trapphuset till exempel. Om protokollet visar på fel ska dessa åtgärdas snarast. Besiktningsmannen ska i protokollet ange förslag på hur ventilationen kan förbättras. Om fastighetsägaren inte åtgärdar felen inom utsatt tid kan han dömas att betala vite till kommunen.

God inomhusmiljö

En god inomhusmiljö är varje fastighetsägare och OVK är ett av de viktigaste verktygen för att säkra en bra inomhusluft för de boende. Som fastighetsägare gäller det därför att se att inomhusluften är så god som den kan vara, vilket i vissa fall kan innebära att man behöver byta ut ventilationssystemet i fastigheten. Ett modernt ventilationssystem är dock alltid en bra investering eftersom system med värmeväxlare kan sänka fastighetens värmekostnader väsentligt över ett år. Bra luft gör även de boende gladare och friskare och gör fastigheten mer attraktiv att bo i.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

 

Bergvärme i Stockholm – snabb info

3 sep 2017

Fler och fler husägare i Stockholm har tvingats se över sina omkostnader och detta på grund av att man tvingats låna ganska rejält för att ha råd med huset i fråga. Det vill säga, i och med att priserna ökat så mycket som de gjort under senare år för bostäder i Stockholm så har man också som husägare blivit känsligare för exempelvis en höjd ränta och i detta så innebär det att man också måste vara förberedd.

Något som leder till att man vill spara in pengar på annat och ett av de vanligaste sätten till detta är att man ser över vilken typ av energikälla man har som uppvärmning för sitt hus. Något som är bra – många skulle må bra av att byta och detta sett även ur ett miljömässigt perspektiv.

De lösningar som finns i form av exempelvis bergvärme, jordvärme, sjövärme och/eller frånluftsvärme är nämligen skonsammare mot miljön och ger vår planet bättre förutsättningar. Om vi tittar närmare på en av de mest polulära lösningarna frö husägare i Stockholm – bergvärme – så kan vi rada upp några för- och nackdelar med att ha en sådan energibrunn för uppvärmning av ett hus. Vi gör detta genom några punkter som ser ut enligt följande:

  • Priset. En klar nackdel gällande bergvärme är den höga kostnaden för installation. Man måste borra, man måste gräva, man måste köpa en värmepump anpassad för just bergvärme och man måste dessutom återställa tomten till det ursprungliga skick den var i innan de tunga maskinerna ställdes där. Räkna här med – inklusive rot-avdraget – med en kostnad mellan 120- 150.000 kronor, beroende på hur djupt man måste borra.
  • Effekten. Den kostnad vi nämnde ovan ska dock ställas mot vad man sparar in genom bergvärme. Vi kan här säga att du som husägare i Stockholm kan spara upp till 80% av den årliga räkning du betalar för energi och uppvärmning. Ser man det så – och det ska man också göra – så är bergvärme att anse som en rejäl investering och summan man betalar för denna är enbart initial och något som med råge kommer att betala av sig i takt med åren.
  • Skötsel och säkerhet. En bergvärmepump är i stort sett självgående och ytterst lättskött. Det handlar dock om att välja rätt pump och här gör man bäst i att välja en lite dyrare från ett etablerat märke snarare än att köpa en billig pump som lätt går sönder. Garanti – både på värmepumpen och för arbetet med installationen – är något som du ska kräva om du väljer bergvärme som energibrunn till ditt hus i Stockholm.

Hur hittar jag en elektriker i Uppsala?

18 aug 2017

Uppsala är en stad på kraftig frammarsch både gällande storlek till ytan och sett till befolkningen. Man räknar Uppsala som Sveriges fjärde största stad med potential att på sikt kunna ta sig förbi Malmö och anledningen till detta är att man hela tiden ser att det stora antal av studenter som årligen söker sig till staden i en allt högre grad väljer att stanna kvar även efter avslutade studier. Detta gör att Uppsala har ett blomstrande affärsliv där många egna entreprenörer ser möjligheter att stanna kvar i staden snarare än att söka sig till Stockholm som ju bara ligger åtta mil bort.

Just att så pass många personer numera väljer att stanna kvar i Uppsala gör att även hantverkare som exempelvis elektriker hela tiden får ett stadigt flöde av uppdrag – detta då man hela tiden får hjälpa till med renoveringar av olika slag. En elekriker i Uppsala har alltså en stor stad att operera inom och kan hela tiden se att nya uppdrag – även på sikt – kommer att komma in, men vad ska du som privatperson tänka på innan du anlitar denna elektriker i Uppsala?

Tips för att undvika att bli lurad av en elektriker i Uppsala

Här har det nämligen kommit fram lite problem på slutet och detta fenomen har spridit sig från Stockholm. Det är nämligen så att man i och med den stora marknaden som kommit fram i Uppsala även ser att det smugit sig in allt fler oseriösa aktörer som vill ta del av kakan och här gäller det alltså att se upp. Ska du anlita en elektriker, en snickare eller en målare i Uppsala så måste du numera som privatperson vara betydligt mer vaksam och noggrannare än vad man behövde vara förr om åren – risken att bli lurad är nämligen betydligt större i dagsläget. Man ser hela tiden att fler och fler fuskjobb upptäcks och gällande elektriker så kan ju detta få direkt katastrofala följder i form av bränder och annat. Hur ska man då gå tillväga för att undvika att stöta på en dålig elektriker i Uppsala?

Ja, först och främst så menar vi här med dålig att denna elektriker saknar certifikat och licens för att få utföra det arbete du vill ha gjort och här kan man alltså börja med att få kräva att se ett sådant. Har denne elektriker inget certifikat – ja, då får han ju heller inte arbeta med elektricitet i Uppsala eller någon annanstans så den frågan är ju lätt att svara på.

Nummer två är att man ber om telefonnummer till tidigare kunder som denne elektriker i Uppsala arbetat hos och att man därefter ringer dessa för att få ett omdöme. Kan han inte lämna något nummer så ska man se detta som en indikation att denne elektriker i Uppsala möjligen inte är lika pålitlig som han säger sig vara och därmed avstå från att anlita honom. Inget nummer – inget jobb, är kravet man kan ställa.

Man måste helt enkelt vara vaksam i en så pass stor – och växande – stad som Uppsala gällande hantverkare. Det är tyvärr baksidan av stadens expansion.

Att jobba som elektriker i Norge

21 jul 2017

Många i Sverige – oavsett yrkesgrupp – väljer att åka till Norge för att arbeta. För de flesta handlar det nog om de höga lönerna, men att landet upplevs som trevligt och bra är även det viktigt för många. Det är därför inte särskilt förvånansvärt att många tar sig dit i hopp om ett arbete. En annan anledning kan vara att man har arbetat en längre tid som elektriker i Stockholm eller en annan svensk stad och helt enkelt vill ha ett miljöombyte.

Tar man sig till Norge och söker arbete som elektriker har man goda möjligheter till både jobb och en riktigt bra lön. Dock krävs det att vissa saker ordnas först. Det viktigaste är troligtvis att gå ett godkännande från Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Bli godkänd av DSB

För att få ett godkännande från DSB krävs det först och främst att du har yrkesbevis i Sverige. Du behöver alltså ha gått gymnasiet med inriktning el, eller tillskansat dig kompetensen på annat behörigt sätt, exempelvis genom vuxenskola. Därutöver krävs det praktik med erfarenhet av yrket i fem år. Det är alltså först efter att ha jobbat som behörig elektriker en tid, som du kan få ett godkännande av den norska myndigheten.

Har du däremot ECY-certifikat eller BB1-behörighet räcker det med endast två års erfarenhet av yrket. Det är bra att känna till att det dröjer ungefär ett kvartal – fyra månader innan DSB ger dig svar på din ansökan. Med den förhållandevis långa handläggningstiden är det viktigt att du gör din ansökan rätt från början. Behöver den kompletteras finns risk att det tar ännu längre tid än så.

Lönen

Lönen för norska elektriker är avsevärt högre än den som svenska elektriker åtnjuter. Jobbar du till exempel som elektriker i Oslo, har du en ganska bra mycket högre lön än en elektriker i Stockholm. Märk väl att det endast handlar om snittlöner och att de skiljer sig åt beroende på bland annat erfarenhet och firma.

Snittlönen för norska elektriker ligger på 38 100 norska kronor, vilket motsvarar strax över 41 000 svenska kronor. Den svenska lönen ligger i snitt på 29 000 kronor. Det är alltså inte förvånande att elektriker i till exempel Stockholm (gäller givetvis andra städer än Stockholm också) är sugna på att byta både stad och land.

Sök skattekort och få D-nummer

När du väl har fått jobb i Norge behöver du ansöka om skattekort och få ett D-nummer innan anställningen kan påbörjas. Det här gäller dock bara om du aldrig tidigare arbetat i Norge, eller inte gjort det under de senaste två åren.

För att få ett skattekort behöver du personligen uppsöka ett skattekontor där personalen gör en ID-kontroll på dig. Ska du arbeta i större städer som Oslo och Stavanger finns särskilda kontor för utländska arbetare. Du behöver ha med dig giltig legitimation och papper som styrker den erbjudan du fått om en anställning i landet.

 

Skaffa bättre klimat inomhus med markiser

20 maj 2017

Under heta sommardagar kan det vara svårt att få en behaglig temperatur i sitt hem. Särskilt då om man har sitt hus stående i söderläge och således av den anledningen har solen liggande på under hela dagen. Detta gör att inomhustemperaturen i det närmaste blir outhärdlig och att det kan bli väldigt svårt att vistas inomhus.

Då man talar om solskydd för att förhindra detta och – trots den starka solen – ändå kunna vistas inomhus så tänker många här på persienner som det självklara valet och visst; med persienner så stänger du ute solen och skaffar dig ett svalt och behagligt klimat i hemmet. Nackdelarna med persienner är dock uppenbara och kommer i form av brist på ut- och insyn, instängdhet och ett förfulande av hela huset.

Menas med detta – har du ett hus där dina persienner är nedfällda så ger ju inte detta ett särskilt välkomnande intryck till gäster eller förbipasserande, eller hur?

Man får alltså ett bättre klimat inomhus och man kan tack vare dessa persienner föra en anständig närvaro även under de hetaste sommardagarna – men till vilket pris? Ett tråkigt hus – både från insidan och utsidan och detta helt i onödan då det faktiskt finns bättre alternativ på marknaden.

Om vi ger det bästa exemplet på detta så handlar det om markiser och om vi försöker förklara varför markiser är ett bättre val än persienner så ser det ut enligt följande. Först och främst, markiser passar alla typer av hus och detta oavsett om huset är beläget i Stockholm, Kiruna eller i Malmö

Markiser har utvecklats under senare år

Tidigare kunde man se att markiser höll en relativt låg rent kvalitetsmässigt och att de höll en hög nivå prismässigt; så är det dock inte i dagsläget. Numera tillverkar man markiser som är bättre anpassade efter vårt svenska klimat och om du exempelvis äger ett hur i Stockholm så kommer dina markiser att klara av vind, snö, kyla och regn utan några som helst problem.

Ser vi vidare till husets exteriör så blir denna betydligt vackrare med markiser än ett par nedfällda persienner; utan att för den sakens skull påverka din inomhustemperatur. Ditt hus i Stockholm kommer att bli vackrare samtidigt som du behåller den behagliga temperaturen inomhus och detta oavsett om det ligger i norr- eller söderläge.

Det bästa med markiser i dagsläget är dock hur du kan styra dem. Förr kunde du sitta inne och upptäcka att en störtskur uppenbarade sig utanför ditt fönster och då dina markiser var utfällda så var du i detta läge tvungen att springa ut och veva i dessa för hand.

Numera dock kan du ligga i din soffa i Stockholm, se störtskuren och ta fram din mobiltelefon för att med den styra dina markiser till ett infällt läge. Smidigt, bekvämt och ytterligare ett exempel på hur markiser i dagsläget är ett bättre val än vad exempelvis persienner är.

Relining är en billigare lösning

17 maj 2017

Så, det är utan något rimligt tvivel fastställt att de rör och ledningar som löper på insidan av ditt hus i Stockholm måste bytas ut? De bubblor i avloppet, den dåliga lukten, den dåliga undanrinning av vatten och de ständiga stoppen i avlopp och toaletten har alltså varit tecken på att ett kostsamt stambyte måste genomföras. Ett stambyte som kommer att påverka din och din familjs liv och där ni under en period inte längre kommer att kunna duscha eller gå på toaletten under den tid stambytet pågår och där du dessutom kommer att måste renovera hela badrummet efteråt.

 

Ja, det här är en fråga som tyvärr ställs – eller kommer att ställas – till husägare och detta av en lika enkel som logiskt förklaring. På samma sätt som allting annat i ett hus nöts ut i takt med tiden så gör även rör- och ledningar detsamma. Det vill säga; går det så långt att nötningen och slitaget blir så stort att skador uppkommer så kan det i slutändan sluta med enorma vattenskador och där är således ett stambyte och kostnaden för en sådan att föredra.

 

 

Men är det verkligen det enda alternativet – måste man så drastiskt och till en så hög kostnad göra ett sådant omfattande ingrepp i sitt hus i Stockholm? Nej, lyckligtvis inte. Det har nämligen kommit fram en annan metod som kan vara värd att överväga snarare än ett stambyte och detta i form av en relining. En relining är – enkelt förklarat – snarare än lagning av de befintliga rören och man slipper byta ut stammarna; man använder sig av hårdplast och ser till att bygga nya stammat inuti de befintliga.

 

 

Relining har många fördelar jämfört med ett stambyte men innan vi radar upp de mest uppenbara så ska vi säga att metoden om relining har kanske tjugo år på nacken. Forskning har visat att det fungerat väldigt bra – men det ska ändå ses som ett komplement snarare än som en fullgod ersättare till ett stambyte. Förr eller senare så kommer ett sådant att behöva göras.

 

 

Med detta sagt: här är fördelarna du som husägare i Stockholm får om du väljer att kontakta ett företag för en relining:

  • Billigare pris. En relining är billigare att göra än vad ett stambyte är och det gäller både projektet i sig – men framförallt så gäller det nästa punkt.
  • Mindre bekymmer. Ett stambyte innebär att du måste riva ut badrummet för att nå stammarna – ibland även köket. Det kostar pengar att renovera och bygga ett helt nytt badrum och/eller ett kök. Vid en relining så behöver man inte riva ut väggar och golv; ingreppet kan göras ändå.

Grundkurs: vad är ström?

10 mar 2017

Elektrisk ström är sedan länge en så integreraelektricitetd del av våra vardagar att vi knappt ens tänker på det.

Vi låter en duktig elektriker ta hand om jobbet, och tänker inte så mycket på det. Vi använder ström varje dag, när vi laddar mobilen eller tänder en lampa. Vår hjärna skulle heller inte fungera utan el – allt vi tänker och gör styrs av en rad elektriska impulser.

Men vad är egentligen elektricitet? Vetenskapslegenden Thomas Alva Edison, som tog patent på glödlampan, har blivit en symbol, men det var absolut inte han som uppfann ström.

Idag drivs det mesta med el

Efter hans upptäckt har det gått fort och idag drivs det mesta med elektricitet. Till och med bilen, som så länge rullade på fossila bränslen, verkar sakta säkert ta steget mot att bli eldriven.

Enkelt uttryckt finns det två sorters ström: likström och växelström. AC/DC som hårdrockaren känner till det.  

  • Likström, som man bland annat får från batterier, har alltid samma riktning.
  • Växelström är den ström som vi får genom uttaget i vägen. Den kommer från ett kraftverks surrande turbiner och byter därför ofta riktning i hög hastighet. 

Elektronerna hoppar fram och skapar energi

Om man tittar lite närmare in i en strömförande kopparledning så är den elektriska strömmen fristående elektroner som hoppar från kopparatom till kopparatom genom ledningen.

Det är elektronerna som bär på energin som får skärmen att lysa på iPhonen. I samma telefon sipprar elektronerna ut från batteriet, som fungerar som ett litet kemiskt kraftverk. Elektronerna förhindras att gå rakt ut genom batteriet och fördelas istället ut och driver telefonens olika funktioner.  Denna process påminner på sätt och vitt om vatten som flyter ned från ett vattentorn och vidare ut i ett nät av vattenrör - kallat VVS.

Elektrisk ström mäts i ampere, varav en är den totala styrka som en modern mobiltelefon idag laddas med.

Våra hjärnor styrs av el

Ström ger inte bara liv till alla elektroniska prylar som betyder så mycket för våra vardagsliv. Strömmen styr dessutom oss själva, via en symfoni av elektriska impulser. Minnet och kroppens lemmar styrs av dessa impulser. Våra hjärnor och nervsystem består av obegripligt många neuroner (nervceller) som hanterar sinnen som syn och känsel samt även bland annat inlärning.

Nervcellerna kommunicerar med varandra genom att skicka små elektriska signaler med enormt hög hastighet. Forskarna har bra kunskaper om de enskilda nervcellerna, men det finns fortfarande mycket att lära om det enorma nätverket av elektriska impulser som skapare vår förmåga att tänka och ha känslor.

Nya fönster ger en lägre uppvärmingskostnad

21 sep 2016

Ett vanligt fel som man kan se i Sverige är att många husägare betalar lite för mycket pengar i onödan och att denna summa ofta, så att säga, eldas upp. Menas här; man har för kallt i sitt hus, man höjer värmen och man tvingas därmed att få betala en väldigt hög räkning. Detta gör man snarare än att ta reda på varför det är kallt i sitt hus och utifrån detta agera för att sänka sin höga kostnad. I många fall så finns det här en gemensam nämnare och bov i dramat och detta i form av dåliga fönster. Fönster som är otäta, som låter kall luft komma in i huset i fråga och som ger den varma luften fri lejd ut. Ohållbart!

 

 

Kort sagt; man måste inse att de fönster man har inte har en obegränsad livslängd utan att även de tar skada av väder och vind och att man med jämna mellanrum måste byta dessa. Ser man till ett byte av fönster ur det perspektivet så handlar kostnaden man lägger om en ren och skär investering. För – det handlar trots allt om en kostnad att byta sina fönster och det är definitivt inte gratis.

 

Dock så är denna summa väldigt överdriven och många gör gällande att det är extremt dyrt. Ska du byta fönster till ditt hus så finns det två stycken vägar att gå för att göra projektet lite billigare. Vilka? Jo, följande:

 

  • Material. Du behöver inte välja den dyraste fönstermodellen på marknaden och du måste inte ha trä som material; även om ditt hus i Stockholm är byggt av just det materialet. Kollar du runt lite och jämför priserna mellan olika fönster så kommer du att upptäcka att exempelvis fönster av plast är väldigt mycket billigare. Förhoppningsvis kommer du då även att lägga märke till att just dessa fönster är väldigt mycket snyggare idag än vad fallet var för  några år sedan.
  • Rot-avdraget. Du bör använda dig av professionell hjälp vid monteringen av dina nya fönster och detta helt av den anledning vi berörde ovan. Även nya – men felinstallerade fönster – kan läcka och påverka din uppvärmningskostnad negativt. Du kan idag använda dig av rot-avdraget, anlita en snickare eller en glasmästare i Stockholm och dra av 30 % av arbetskostnaden – med ett tak om 50.000 kronor årligen. Något som gör en enorm skillnad vid ditt byte av fönster.

Värmepumar sänker dina kostnader

20 sep 2016

Jag betalar för mycket pengar för uppvärmning och energi. Frasen är inte direkt ovanligt och är något som förenar husägare från Malmö i söder till Kiruna i norr. Tyvärr så är ofta lösningen densamma också och och vi säger tyvärr då den ofta innebär att man inte gör någonting alls. Man betalar den räkning man fått och så är det inte mer med det.

 

 

För; det finns andra lösningar och där man kan få till stånd en permanent sänkning av sina höga kostnader; detta i form av värmepumpar. Värmepumpar finns för att ta tillvara på de flesta av jordens naturliga energikällor och där vi kan nämna element som bergvärme, frånluft, sjövärme och jordvärme där man – förenklat här – genom värmepumpar tar upp den solenergi som finns lagrad i exempelvis jorden och använder för att värma upp sitt hus med. Detta är dessutom miljövänlig då man skapar ett slags kretslopp som ger grönare energi och en bättre miljö.

 

Frågan här är enkel: varför väljer inte alla husägare värmepumpar? Dels så tror vi att det handlar om lättja – man är van vid sin nuvarande energikälla – och dels så ska man veta att det också för med sig en kostnad att byta. Särskilt om man väljer värmepumpar för bergvärme. Vi kan ge ett exempel på hur detta kan se ut och vi säger att du äger ett hus i Malmö – ett som är dyrt i drift och där du kollat upp alternativen kring värmepumpar och fått klart för dig att bergvärme är din bästa lösning. Detta efter att du först genomfört en geoteknisk undersökning.

 

Viktigt att säga innan vi fortsätter; värmepumpar finns för de flesta energibrunnar – men de passar inte vid varje hus och område. Kort och gott; ditt hus i Malmö passar för bergvärme, ett annat hus i Örebro bör överväga sjövärme medan ett trede i Luleå kanske bör sondera terrängen för värmepumpar för jordvärme eller frånluft.

 

Hög initial kostnad för bergvärme

 

Med detta sagt: bergvärme och kostnaden för dig i Malmö? ja, den kommer tyvärr att bli väldigt hög. Vi räknar i i summan att du ska gräva, att du ska borra – djupt (det är den stora kostnaden), köpa värmepump och få den installerad innan du slutligen ska betala för att återställa tomten i normalt skick igen. Allt som allt så får du räkna med att det kostar mellan 100.000- 170.000 kronor att förse ditt hus med bergvärme.

 

Dock: du kommer att spara in pengar och detta genom att sänka din årliga energikostnad med upp till 80%. Det tar således inte många år innan du går jämnt upp och kan börja räkna hem pengar. Bergvärme må vara dyrt att installera – men det betalar sig alltid; förutsatt att man valt rätt värmepump och installerat denna på ett korrekt sätt.

Märkning av värmepumpar

20 jul 2016

Sedan 26:e september 2015 har alla nya värmepumpar en energimärkning. Tack vare energimärkningen kan man enklare välja de mest effektiva pumparna. Det finns många olika typer av värmepumpar som passar olika hus olika bra. Till exempel kan en ytjordvärmepump vara ett sämre alternativ för någon med mindre tomtyta (till exempel för husägare i Stockholm eller Göteborg), då en slang ska läggas ut över hundratals kvadratmeter.

Stockholmarna och Göteborgarna kan också få problem med en vanlig uteluftspump, då utomhusdelen av dessa kan bullra ganska mycket vilket kan störa grannarna om man bor i ett mer tätbefolkat område. Oavsett vilken värmepumpstyp man väljer är det bra att hålla utkik efter energimärkningarna.

Utgå ifrån dina förutsättningar

När man läser energimärkningarna bör man utgå efter sina egna förutsättningar. Har ditt hus ett radiatorsystem (element) eller ett lågtemperatursystem i stil med till exempel golvvärme? Behöver du en värmepump som också levererar varmvatten? Alla dessa faktorer spelar roll när man ska läsa av de olika energimärkningarna.

Elementsymbolen

Ska du ha värmepumpen till rumsuppvärmning - leta efter ett element på märkningen. Elementet sitter i sådana fall i det övre vänstra hörnet, med en färg- och bokstavsskala placerad under den. Färg- och bokstavsskalan demonstrerar värmepumpens effektivitet vid en viss temperatur.

Ofta visas effektivitetens styrka i två olika temperaturer – en låg och en hög, med den låga till höger. Har man ett lågtemperatursystem så som exempelvis golvvärme, ska man alltså kika åt höger på etiketten.

Symbolen för varmtappvatten

Om värmepumpen även ska användas till att producera varmvatten – leta efter en vattenkran på märkningen. Även den är satt över en färg- och bokstavsskala som visar effektiviteten när den producerar varmvatten till exempelvis kranar och duschar.

Ofta finns det både en elementsymbol och en vattenkran på märkningen, vilket betyder att värmepumpen kan användas både till rumsuppvärmning och för att leverera varmvatten. Om etiketten endast har vattenkran med en färg- och bokstavsskala under sig, definieras det istället som en varmvattenberedare.

Ljudnivån

På märkningarna visas även ljudeffektnivån för både utomhus- och inomhusdelen av värmepumpen. Det är det här exempelvis Stockholmarna och Göteborgarna (eller övriga som bor i ett tätbefolkat område) bör hålla extra utkik efter. Utomhusdelen kan bullra ganska mycket, och en värmepump med låg ljudeffektnivå kan därför behöva prioriteras för att inte störa grannarna.

En bra mätstock när man läser ljudnivåerna, är att en skillnad på 10 decibel upplevs som dubbelt så hög. En skillnad på ett fåtal decibel kan däremot knappt uppfattas av det mänskliga örat.

Framtidens energi

13 jul 2016

Oljan fasas så sakteliga ut och ersätts av nya typer av metoder för att generera energi. Tidningen VA (veckans affärer) skriver att gas, kol och olja redan är på väg att ersättas av flertalet förnyelsebara energikällor. Värmepumpar är en av dom.

Enligt VA måste vi minska koldioxidutsläppet drastiskt för att säkerställa en hållbar framtid för nästkommande generationer. Kol, gas och olja måste enligt tidningen vara borta innan år 2065. Sverige har varit framträdande i den här frågan – bland annat utseddes Stockholm till Europeisk miljöhuvudstad 2010. Stockholm var den första staden någonsin att få det här priset. Att just Stockholm fick priset kan möjligtvis bero på att energisnåla metoder (så som värmepumpar) är väldigt utbrett i Sverige.

Kolen är värst

Kol är den energikälla som är lättast att ersätta, medan den samtidigt är den värsta utsläppskällan. Kostnaden för att gräva upp kolet är ganska låg – priset som klimatet betalar är emellertid väldigt högt. Runt om i världen kan man dock notera hur användningen av kol stadigt minskar, och nu syns en tydlig vändning även i Kina, som ofta räknas till en av de stora klimatbovarna. Att minska användningen av kol är något som regeringen i Stockholm har arbetat länge för – vems förtjänst det egentligen är, är svårare att säga.

Efterfrågestyrning

Veckans affärer skriver att så kallad efterfrågestyrning är det mest effektiva sättet att balansera elförbrukningen. Viktigt i denna aspekt är just hur kyla och uppvärmning kontrolleras – IVT har till exempel en värmepump som styrs efter det aktuella timpriset på el. Värmepumpar reducerar generellt sett stora delar av energiförbrukningen – med denna metod kan värmepumparna vara ännu bättre för klimathälsan.

Motstånd finns

Det är på ett tekniskt och ekonomiskt plan fullt möjlig att rädda klimatet och miljön. Dock finns det en del motstånd. Polens president uttrycka sin motvilja i ett tal om EU:s klimatpolitik där han berättar att detär ett måste för polska myndigheter att stå upp för landets kol. Han fortsätter genom att säga att Polen inte ska låta någon ta ifrån dem deras kol, inte ens om det kommer i form av en förfrågan om att lämna kvar det i marken.

Veckans affärer skriver att Polen tillsammans med likasinnade länder allvarligt kan bromsa klimatpolitikens utveckling i EU. Även storföretag, med nästan obeskrivligt mycket pengar att försvara, kan stå i vägen för en hållbar miljöutveckling.

Kommer energisnåla metoder så som värmepumpar och solenergi att etablera sig ännu mer, eller kommer vissa EU-länder att bromsa den utvecklingen? Det återstår att se.

Slukar din fastighet värme?

30 jun 2016

Frågan i rubriker är väldigt relevant och detta oavsett om man ställer den till en privat fastighetsägare, en skola, ett sjukhus eller en bostadsrättsförening – väldigt många fastigheter och byggnader har för dåliga värmesystem installerade och har därmed på tok för höga kostnader, en osäker drift samt ett sämre inomhusklimat. Här finns det således all anledning att överväga ett byte och istället förse fastigheterna med annan, bättre och billigare värme och här brukar ett ny fastighetsvärmepump vara rekommendationen.

 

En modern fastighetsvärmepump går att använda för för bergvärme, för jordvärme och för vattenvärme och är något som därmed – utöver att spara pengar – även ger grön energi. Bergvärme är något som man hämtar från jorden och återvinner energi som redan finns – en naturlig resurs som definitivt ger en betydligt bättre miljö. Snarare än att ha en stor oljepanna, en brännare för pellets eller förlita sig på fjärrvärme så bör man som fastighetsägare överväga att installera en ny fastighetsvärmepump, borra efter bergvärme och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för en skönare miljö – både i stort och sett till hela världen samt inne i lägenheterna – för att spara pengar och för att undvika risken för framtida olyckor. En modern fastighetsvärmepump är nämligen oerhört driftsäker, den kräver minimalt med underhåll och man slipper därmed också en oro som många fastighetsägare över hela Sverige dras med – brandrisken.

 

Går man ner i många pannrum till fastigheter i Sverige så skulle man få lite av en chock och det som kommer att möta ögonen är följande; först ser man en äldre panna som omringas av en massa bråte – trä, pallar, cyklar etc – och sedan kommer man att upptäcka att rummet i fråga är väldigt dammigt och smutsigt. En kombination som gör att man med en gång blir väldigt imponerad och väldigt tacksam av det inte hänt något allvarligt ännu och det här är något som många bör ha i åtanke. Kort sagt: hur ser det ut i pannrummet i era fastigheter, kan du verkligen lita på att inget riskerar att inträffa?

 

En fastighetsvärmepump är driftsäker

 

En ny fastighetsvärmepump tar direkt bort denna oro och här har man således chansen att som fastighetsägare ta steget mot en lite bättre och säkrare miljö. Man kan skapa en modern, klimatsmart och driftsäker anläggning som dessutom är väldigt lätt att sköta och som kräver ett minimalt underhåll samt sparar otroligt mycket pengar.

 

Frågan här är varför inte fler gjort just detta? Som vanligt så handlar det om pengar och många fastighetsägare ser hellre kostnaden för installation av en ny fastighetsvärmepump, borrning efter exempelvis bergvärme och efterarbetet som ett hinder snarare än en möjlighet  att skapa ett bättre boende. Kostnaden i sig ä initial och en ren och skär investering; inser man bara det så kommer väldigt många fastigheter att sluta sluka värme.

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden