Framtidens energi

Oljan fasas så sakteliga ut och ersätts av nya typer av metoder för att generera energi. Tidningen VA (veckans affärer) skriver att gas, kol och olja redan är på väg att ersättas av flertalet förnyelsebara energikällor. Värmepumpar är en av dom.

Enligt VA måste vi minska koldioxidutsläppet drastiskt för att säkerställa en hållbar framtid för nästkommande generationer. Kol, gas och olja måste enligt tidningen vara borta innan år 2065. Sverige har varit framträdande i den här frågan – bland annat utseddes Stockholm till Europeisk miljöhuvudstad 2010. Stockholm var den första staden någonsin att få det här priset. Att just Stockholm fick priset kan möjligtvis bero på att energisnåla metoder (så som värmepumpar) är väldigt utbrett i Sverige.

Kolen är värst

Kol är den energikälla som är lättast att ersätta, medan den samtidigt är den värsta utsläppskällan. Kostnaden för att gräva upp kolet är ganska låg – priset som klimatet betalar är emellertid väldigt högt. Runt om i världen kan man dock notera hur användningen av kol stadigt minskar, och nu syns en tydlig vändning även i Kina, som ofta räknas till en av de stora klimatbovarna. Att minska användningen av kol är något som regeringen i Stockholm har arbetat länge för – vems förtjänst det egentligen är, är svårare att säga.

Efterfrågestyrning

Veckans affärer skriver att så kallad efterfrågestyrning är det mest effektiva sättet att balansera elförbrukningen. Viktigt i denna aspekt är just hur kyla och uppvärmning kontrolleras – IVT har till exempel en värmepump som styrs efter det aktuella timpriset på el. Värmepumpar reducerar generellt sett stora delar av energiförbrukningen – med denna metod kan värmepumparna vara ännu bättre för klimathälsan.

Motstånd finns

Det är på ett tekniskt och ekonomiskt plan fullt möjlig att rädda klimatet och miljön. Dock finns det en del motstånd. Polens president uttrycka sin motvilja i ett tal om EU:s klimatpolitik där han berättar att detär ett måste för polska myndigheter att stå upp för landets kol. Han fortsätter genom att säga att Polen inte ska låta någon ta ifrån dem deras kol, inte ens om det kommer i form av en förfrågan om att lämna kvar det i marken.

Veckans affärer skriver att Polen tillsammans med likasinnade länder allvarligt kan bromsa klimatpolitikens utveckling i EU. Även storföretag, med nästan obeskrivligt mycket pengar att försvara, kan stå i vägen för en hållbar miljöutveckling.

Kommer energisnåla metoder så som värmepumpar och solenergi att etablera sig ännu mer, eller kommer vissa EU-länder att bromsa den utvecklingen? Det återstår att se.

13 Jul 2016

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden