En IBC-tank ger säkrare transporter

Det är inte enbart produkter material och exempelvis livsmedel som transporteras på våra svenska vägar. nej, det sker även en hel del transporter av gifter, farligt avfall och andra typer av ämnen - färg, lim och olika tillsatser - som kan åsamka stor skada om en olycka sker.

Av naturliga skäl så blir logistiken extremt viktig vid sådana transporter - både sett till planering av rutt och sett till att det farliga ämnet ska förvaras i speciella kärl som inte riskerar att exempelvis välta och där innehåller rinner ut i naturen - eller skadar den som sköter själva stuvningen in i lastbilen.

För att förhindra detta så använder man sig av en IBC-tank. IBC står i det här fallet för Intermediate Bulk Container och är en kvadratisk anordning i antingen plast eller i galvaniserat järn som man fyller på från toppen. En IBC-tank står stadigt tack vare den formen i ovan beskrev och den är väldigt tacksam att förankra och stapla.

En annan fördel är att den står stadigare ju mer vätska som den fylls med; därför bör man också ta i beaktning att det faktiskt är bättre att ha en mindre IBC-tank som är fylld till toppen än att ha en större - på exempelvis 1 kubik - som endast är fylld till hälften. Det som försvårar vid en transport av en sådan är att det hela tiden skvalpar och att det gör att det blir betydligt svårare att köra en sådan med truck.

Vi har hela tiden fokuserat på farligt avfall här, men faktum är att all typ av svårhanterligt material transporteras i en IBC-tank. Det kan således handla om pulver för en jordbrukare, det kan handla om matprodukter till livsmedelsindustri - sirap och meliss exempelvis - och det kan handla om en transport av rengöringsmedel till ett större bygge. En IBC-tank används - men det finns en tydligt skillnad kring märkning och hantering beroende på vad kärlet i fråga fylls med.

Märkning av IBC-tank ger större trygghet

En IBC-tank avsedd - och använd - för transport av farliga produkter och avfall ska alltid märkas med en UN Märkning. Detta innebär att det klart och tydligt ska framgår vad som finns i behållaren (om en olycka skulle ske eller om en IBC-tank skulle komma på villovägar inne på ett lager), vilken ålder kärlet har samt när den senaste besiktningen av kärlet i fråga skett. Man rekonditionerar en IBC-tank efter varje användning och det finns även tydliga regler kring hur länge en sådan får vara i bruk innan den måste kasseras.

Rent krasst så kan vi säga att även om du har en IBC-tank som använts en gång för att transportera bränsle stående i ditt garage och där fem år passerar så kommer du att få dryga böter om du väljer att använda den. Fem år är alltså en gyllene regel av förhålla sig till - åtminstone om tanken i fråga är tillverkad i plast och där bränsle fraktats. För en tank i galvaniserat järn så gäller inte samma hårda regler.

Kort sagt: våra svenska - och europeiska - vägar skulle inte vara fullt lika säkra om man inte använde sig av en IBC-tank vid transporter av olika farliga ämnen. Naturligtvis så ställs även höga krav på den som sitter bakom ratten - för att få köra en lastbil med farligt gods så krävs en genomförd ADR-utbildning.

21 Jun 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden