Företag inom VVS kan sänka dina årliga kostnader

Hur mycket betalar du varje år för uppvärmning och energi? Svaret är, för många: alldeles för mycket. Vi kan ge ett exempel på detta och säga att du och din familj bor i malmö i ett äldre hus som värms upp av en oljepanna. Detta är ett dyrt alternativ som dessutom har andra stora nackdelar:

 

  • Ständig service. En oljepanna är allt annat än pålitlig. Många vittnar om att problem kan inträffa när som helst och detta gör att planerade resor ofta sker med en oro i kroppen.
  • Leverans och beställning. Du måste hela tiden se till att den finns olja och vara beredd på att vara hemma då denna levereras. Det kräver god framförhållning och flexibilitet
  • Sämre möjlighet att planera. Att använda sig av olja innebär att man gör sig beroende av omvärlden. Stiger priserna för olja - ja, då får du betala mer pengar. Detta gör att du inte kan planera din ekonomi fullt ut och att livet därigenom blir lite svårare.
  • Sämre för miljön. Olja är inte förnybart och det går inte att återanvända. Någon gång tar det slut och det kommer aldrig att bli billigare. Det sliter oerhör mycket på miljön att använda fossila bränslen sett till exempelvis utvinning och avgaser.

 

Vår lösning är att man istället kontaktar ett företag inom VVS i Malmö och låter detta företag undersöka vilka alternativ som finns för uppvärmning. Kort och gott - vilka förutsättningar finns i ert område för att värma huset med hjälp av naturliga energikällor såsom exempelvis bergvärme, sjövärme, jordvärme eller frånluftsvärme?

 

Då undersökningen är gjord så är det dags för nästa steg: att köpa och installera en värmepump som i sin tur omvandlar den lagrade energin och värmer upp huset. Installationen i fråga bör - oavsett vilken energi det handlar om - utföras av samma företag inom VVS.

 

Jämn, behaglig värme i hela huset

 

Den stora fördelen med att byta uppvärmningssystem och låta ett företag inom VVS installera en värmepump är rent ekonomisk. Rent krasst kan vi säga att exempelvis bergvärme kan sänka den årliga kostnaden med upp till 80 %. Räknar man detta mot kostnaden för borrning, köp av värmepump samt installationen så brukar det ungefär ta tio år innan man “är hemma” och har nått break-even.

 

Det är den stora fördelen, men det finns även andra värden som påverkar till varför ett byte bör övervägas. Inte minst så handlar det om levnadsmiljön. Utförs installationen av värmepumpen av en professionell firma inom VVS och blir rätt kalibrerad så blir klimatet inomhus jämnt och behagligt - i varje rum. Och, det blir lättskött sett till temperaturen går att reglera på ett snabbt och enkelt sätt.

 

En tredje fördel handlar om servicen. En värmepump av modernt snitt är självgående och kräver obefintlig omsorg. Du behöver således inte känna någon oro om du och familjen ska ut och resa. Tvärtom: dagens värmepumpar går nämligen att styra via en app i mobilen. Det innebär att ni kan sänka prestandan (och spara pengar! ) under tiden ni är borta; bara för att höja den då ni är på väg tillbaka och då mötas av ett varmt och skönt hus igen.

5 Apr 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden