Gör ditt hus energismart

Om ditt hus börjar bli i behov av en renovering finns det en hel del du kan göra för att få ner energiåtgången, och därmed även kostnaderna. Att renovera energismart är smartare än att renovera lyxigt, även om man så klart kan kombinera de bägge tillvägagångssätten.

Miljonprogrammet rustas upp med miljön i fokus

Just nu pågår en stor renoveringsvåg i Sverige, framför allt i Stockholm, där miljonprogrammets bostäder börjar renoveras. Många av dessa hus kommer att ges bättre isolering och ventilation, förutom de nödvändiga upprustningarna av ytskikten. Det kommer att göra husen hälsosammare och även attraktivare som bostäder, och förhoppningsvis också på sikt öka den sociala tryggheten i dessa områden. Det kommer dessutom att vara bra för miljön, och förhoppningsvis hjälpa till att nå målet om att vi 2020 inte längre ska vara beroende av fossila bränslen för vårt boende. Du kan bidra till denna utveckling genom att renovera ditt hus energismart.

Vad kan man själv göra?

När det gäller att sänka ett hus energiförbrukning handlar det en hel del om att isolera huset på ett bra sätt. Många äldre hus är ganska dåligt isolerade, vilket är fallet i till exempel miljonprogrammets flerfamiljshus, men också i många villor och radhus. Genom att isolera väggarna i och med att man renoverar fasaderna kan man göra mycket för att minska energiåtgången. I kombination med detta bör man även se över husets ventilationssystem; att man har rätt typ av ventilation och att den är dimensionerad så att den skapar en bra luftkvalitet i huset.

Värmekällan är också en viktig faktor. Att byta ut den gamla oljepannan mot till exempel bergvärme är dyrt, men det är en kostnad som betalar tillbaka sig inom bara några år. Det kan dessutom sänka ett hus värmekostnader med så mycket som 80% per år, så du förstår säkert att bergvärme är den absolut populäraste värmekällan, både i Stockholm och i resten av landet, sedan några år. Bergvärme fungerar inte över allt, men då kan man titta på några alternativ, som till exempel jordvärme, sjövärme och så vidare. I Stockholm går det för det mesta att installera bergvärme.

Bra både för familjen och för miljön

Att renovera sitt hus klimatsmart är inte bara bra för miljön, man hjälper även till att förbättra inomhusklimatet i huset, vilket gör det hälsosammare att leva i. Räkna med att barnen kommer att vara mindre sjuka, att ni kommer att sova bättre om nätterna och vakna utvilade, att ni kommer att höra mindre buller från gatan utanför och många andra fördelar. En energismart renovering förbättrar livet för dem som bor i huset, och också omgivningen.

Hitta en byggfirma i Stockholm med rätt miljötänk

När du ska hitta en bra byggfirma i Stockholm för din renovering gäller det att hitta en som har ett uttalat miljötänk. Miljövänligt och energismart byggande kräver kunskaper och en vilja att göra saker på rätt sätt. Ett företag som fuskar eller inte bryr sig om resultatet är så klart bara pengar i sjön, men det finns även seriösa företag som kanske är bra på andra sätt, men inte har en uttalad ambition att göra saker energismarta och miljövänliga. Det finns många olika sorters miljöcertifieringar för byggföretag och du ska alltid välja ett byggföretag i Stockholm som sätter en ära i att vara certifierade. Ta gärna in ett byggföretag tidigt i processen och utnyttja den kunskap och erfarenhet kring energismart renovering som finns där.

Bara fördelar med energismart renovering

Den kostnad som en renovering innebär kan, om du gör det energismart, betala sig redan inom några år. Du och din familj får ett hälsosammare boende, samtidigt som värdet på huset ökar. Till sist gör ni även en insats för miljön, något som garanterat gör det lättare att sova om nätterna.

30 Jan 2019

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden