Märkning av värmepumpar

Sedan 26:e september 2015 har alla nya värmepumpar en energimärkning. Tack vare energimärkningen kan man enklare välja de mest effektiva pumparna. Det finns många olika typer av värmepumpar som passar olika hus olika bra. Till exempel kan en ytjordvärmepump vara ett sämre alternativ för någon med mindre tomtyta (till exempel för husägare i Stockholm eller Göteborg), då en slang ska läggas ut över hundratals kvadratmeter.

Stockholmarna och Göteborgarna kan också få problem med en vanlig uteluftspump, då utomhusdelen av dessa kan bullra ganska mycket vilket kan störa grannarna om man bor i ett mer tätbefolkat område. Oavsett vilken värmepumpstyp man väljer är det bra att hålla utkik efter energimärkningarna.

Utgå ifrån dina förutsättningar

När man läser energimärkningarna bör man utgå efter sina egna förutsättningar. Har ditt hus ett radiatorsystem (element) eller ett lågtemperatursystem i stil med till exempel golvvärme? Behöver du en värmepump som också levererar varmvatten? Alla dessa faktorer spelar roll när man ska läsa av de olika energimärkningarna.

Elementsymbolen

Ska du ha värmepumpen till rumsuppvärmning - leta efter ett element på märkningen. Elementet sitter i sådana fall i det övre vänstra hörnet, med en färg- och bokstavsskala placerad under den. Färg- och bokstavsskalan demonstrerar värmepumpens effektivitet vid en viss temperatur.

Ofta visas effektivitetens styrka i två olika temperaturer – en låg och en hög, med den låga till höger. Har man ett lågtemperatursystem så som exempelvis golvvärme, ska man alltså kika åt höger på etiketten.

Symbolen för varmtappvatten

Om värmepumpen även ska användas till att producera varmvatten – leta efter en vattenkran på märkningen. Även den är satt över en färg- och bokstavsskala som visar effektiviteten när den producerar varmvatten till exempelvis kranar och duschar.

Ofta finns det både en elementsymbol och en vattenkran på märkningen, vilket betyder att värmepumpen kan användas både till rumsuppvärmning och för att leverera varmvatten. Om etiketten endast har vattenkran med en färg- och bokstavsskala under sig, definieras det istället som en varmvattenberedare.

Ljudnivån

På märkningarna visas även ljudeffektnivån för både utomhus- och inomhusdelen av värmepumpen. Det är det här exempelvis Stockholmarna och Göteborgarna (eller övriga som bor i ett tätbefolkat område) bör hålla extra utkik efter. Utomhusdelen kan bullra ganska mycket, och en värmepump med låg ljudeffektnivå kan därför behöva prioriteras för att inte störa grannarna.

En bra mätstock när man läser ljudnivåerna, är att en skillnad på 10 decibel upplevs som dubbelt så hög. En skillnad på ett fåtal decibel kan däremot knappt uppfattas av det mänskliga örat.

20 Jul 2016

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden