Om El- och energiprogrammet - Nacka Gymnasium

Går du i nian och behöver välja inriktning inför gymelektricitet, elektrikernasieutbildning? Har du intresse för elektronik, styrteknik, ellära och är intresserad att jobba som elektriker eller svagströmstekniker – då är El- och energiprogrammet något för dig.

 

Ingår i utbildningen

El- och energiprogrammet i Nacka ger en bred yrkeskompetens med fokus på styrteknik, installationsteknik och elektroteknik. Detta utöver ellära. Utbildningen är uppbyggd på gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen samt inriktningkurser.

De gymnasiegemensamma är ämnen som läses över hela gymnasiet så som svenska, matte, engelska, naturkunskap m.m. Med programgemensamma ämnen menas alla ämnen som samtliga elever på detta program läser. Sista blocket, inriktningskurser, är valbara kurser utifrån elevens intresse och mål gällande framtida yrke.

Bland inriktningskurserna finns exempelvis Elkraftteknik. Kommunikationsnät och Elinstallationer. Här finns även möjligheten att välja Praktisk Ellära.

 

Med säkerhet i fokus

Att jobba som elektriker innebär att man arbetar inom en bransch med många regler. Främst handlar det om att sätta säkerheten högt vilket gör att säkerhet är något som genomsyrar flera kurser. Därmed är Ellära samt Elektroteknik två grundläggande skolämnen inom utbildningen.

 

Matte och engelska behövs som grund

I beskrivningen till programmet (på Nacka.se) nämns att ”goda matematikkunskaper är viktiga”. Detta eftersom en stor del av arbetet handlar om att göra matematiska beräkningar. Kravet på engelska har även blivit större med åren. Orsaken är internationaliseringen som gör att produkter och tjänster inte sällan presenteras på engelska.

 

Praktik

Under utbildningen kommer minst 15 veckor att utföras som praktik. Därmed är eleven hos en elektriker eller annan yrkesgrupp inom branschen och lär sig yrket på plats. På detta sätt får man både tillämpa teoretiska kunskaper samt pröva på yrket. Utöver det skapar ofta praktikperioder möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

 

Lärling och färdig elektriker

När du har klarat av gymnasieutbildningen väntar lärlingstiden. Du är då anställd av en elektrikerfirma eller något annat företag men får under denna tid lägre lön än de andra. Under denna tid förväntas du lära dig yrket, utöver de kunskaper som tagits med från skolan. Efter 1600 timmar lärlingstid är du certifierad elektriker (installationselektriker). Därmed kan du bli anställd på samma villkor som alla andra.

Önskar du istället att studera vidare finns flera högskoleutbildningar samt YH-utbildningar. En väg är exempelvis att gå Elektriska högskolan som ligger i Nyköping. En annan väg är att läsa basåret på KTH vilket sedan är grunden för vidare studier mot att bli ingenjör inom något område. När gymnasieutbildningen väljs finns möjligheten att läsa de kurser som krävs för att sedan kunna läsa vidare på högskolan.

5 Jan 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden