Solceller i Dalarna för alla husägare

Det är smart att utnyttja solens energi för sin elförsörjning. Både enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar drar fördel av solcellerna och sparar in på sina elkostnader.

Solcellerna är underhållsfria och har en livslängd på cirka trettio år, och fastighetsägare sparar cirka hälften av sina årliga elkostnader med solcellsanläggningar i Dalarna. Ska man nu tala om miljön, så är solen en ren energikälla som vi här kan dra nytta av utan att det bildas avgaser eller lukt. Man behöver inte fylla på med bränsle, utan allt sköter sig självt och det blir till och med ett överskott på energi, som man kan lagra i batterier eller sälja.

Praktiskt och enkelt med solceller

Be en rutinerad montör komma till din fastighet och sätta upp solcellerna. Söderläge och solsken ger mest energi, men det bildas energi även i andra väderstreck och när det är mulet ute. Det är praktiskt att solcellerna inte kräver någon arbetsinsats när de väl är på plats. Med exempelvis annan uppvärmning får man fylla på med olja, pellets eller ved.

Man är också självförsörjande med el, eftersom den produceras på plats, och det är en trygghet om det skulle bli elbrist eller om priserna skulle gå upp. Solceller är rentav snygga, och de signalerar till omvärlden att man har valt en miljövänlig lösning för sin elförbrukning. Vill man ha laddstolpar eller annan utrustning som drar ström, är man också välförsedd när man har satt upp solceller på taket. Man har större handlingsfrihet när det gäller att installera elektriska apparater i huset.

23 Sep 2021

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden