Värmepumar sänker dina kostnader

Jag betalar för mycket pengar för uppvärmning och energi. Frasen är inte direkt ovanligt och är något som förenar husägare från Malmö i söder till Kiruna i norr. Tyvärr så är ofta lösningen densamma också och och vi säger tyvärr då den ofta innebär att man inte gör någonting alls. Man betalar den räkning man fått och så är det inte mer med det.

 

 

För; det finns andra lösningar och där man kan få till stånd en permanent sänkning av sina höga kostnader; detta i form av värmepumpar. Värmepumpar finns för att ta tillvara på de flesta av jordens naturliga energikällor och där vi kan nämna element som bergvärme, frånluft, sjövärme och jordvärme där man – förenklat här – genom värmepumpar tar upp den solenergi som finns lagrad i exempelvis jorden och använder för att värma upp sitt hus med. Detta är dessutom miljövänlig då man skapar ett slags kretslopp som ger grönare energi och en bättre miljö.

 

Frågan här är enkel: varför väljer inte alla husägare värmepumpar? Dels så tror vi att det handlar om lättja – man är van vid sin nuvarande energikälla – och dels så ska man veta att det också för med sig en kostnad att byta. Särskilt om man väljer värmepumpar för bergvärme. Vi kan ge ett exempel på hur detta kan se ut och vi säger att du äger ett hus i Malmö – ett som är dyrt i drift och där du kollat upp alternativen kring värmepumpar och fått klart för dig att bergvärme är din bästa lösning. Detta efter att du först genomfört en geoteknisk undersökning.

 

Viktigt att säga innan vi fortsätter; värmepumpar finns för de flesta energibrunnar – men de passar inte vid varje hus och område. Kort och gott; ditt hus i Malmö passar för bergvärme, ett annat hus i Örebro bör överväga sjövärme medan ett trede i Luleå kanske bör sondera terrängen för värmepumpar för jordvärme eller frånluft.

 

Hög initial kostnad för bergvärme

 

Med detta sagt: bergvärme och kostnaden för dig i Malmö? ja, den kommer tyvärr att bli väldigt hög. Vi räknar i i summan att du ska gräva, att du ska borra – djupt (det är den stora kostnaden), köpa värmepump och få den installerad innan du slutligen ska betala för att återställa tomten i normalt skick igen. Allt som allt så får du räkna med att det kostar mellan 100.000- 170.000 kronor att förse ditt hus med bergvärme.

 

Dock: du kommer att spara in pengar och detta genom att sänka din årliga energikostnad med upp till 80%. Det tar således inte många år innan du går jämnt upp och kan börja räkna hem pengar. Bergvärme må vara dyrt att installera – men det betalar sig alltid; förutsatt att man valt rätt värmepump och installerat denna på ett korrekt sätt.

20 Sep 2016

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden