Vet mer om fogfria golv

Fogfria golv har många fördelar. En av fördelarna är till exempel att det är väldigt hårt, en egenskap som är viktig för bruk i till exempel parkeringshus eller lagerlokaler. En annan fördel är att det är väldigt lättstädat och tåligt mot både vatten och kemikalier.  Men fogfria golv har inte bara ljusa sidor. Vid hanteringen utsätts golvläggarna för en hel del risker, men när golvet väl är lagt är det dock säkert för den som går på det. Mer om fogfria golvs för- och nackdelar kan du läsa om nedan.

Fördelar

Som nämnt ovan är en av de största fördelarna med fogfria golv att det är extremt hårt. Det är därför inte särskilt förvånande att detta är väldigt vanligt golvslag att använda sig av i till exempel av lokaler eller parkeringshus. Där hög punktbelastning kan ske är det mycket viktigt med ett underlag som klarar trycket. Det är precis detta som fogfria golv är till för.

Tål vätskor och kemikalier

p>En annan egenskap som gör fogfria golvet mycket väl lämpat i industrilokaler, är dess tålighet mot kemikalier och andra vätskor. Därtill är golvtypen också mycket lättstädad, vilket ibland är en ren nödvändighet i den ofta hektiska verksamhet som industriella företag bedriver.

Ljuddämpande

En annan fördel med fogfria golv är att de är mycket ljuddämpande. Det här är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv, då verksamheten i många industriella lokaler, samt lagerlokaler, är högljudd. 

Det är allmänt känt att det inte är vidare bra att vistas bland höga ljudnivåer långa stunder om dygnet. Ett ljuddämpande golv gör helt enkelt arbetsdagen betydligt mer uthärdlig för de som jobbar inom industriell verksamhet.

Miljövänligt

Visst, det ter sig kanske inte särskilt miljövänligt vid en första anblick, men på lång sikt är fogfria golv skonsamt mot planeten. Detta tack vare den långa livslängden – men det gäller alltså att man ser till en hel livscykel. 

Nackdelar

Även om fogfria golv kommer med många fördelar, finns det också ett par nackdelar. Främst handlar det om risker vid hantering av ohärdade komponenter när det ska läggas. Det är därför mycket viktigt att golvläggare som arbetar med dessa golv har rätt utbildning och kunskaper innan arbetet utförs. 

Det finns högt ställda krav för att få en auktorisation att arbeta med dessa golv, där bland annat utbildning i materialkunskap och säkerhet ingår. Syftet med det här är att se till att läggningen av dessa golv sker av yrkesmän som faktiskt vet vad de gör, och att de risker som finns med att hantera dessa golv är kända av golvläggarna. 

27 Mar 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden