Viktigt för miljön att det finns kontrollansvariga vid byggen

I Stockholm pågår ständigt hundratals byggprojekt, från små renoveringar och ombyggnader till uppföranden av hela nya stadsdelar. På alla byggprojekt som kräver bygglov måste det finnas en kontrollansvarig, vars uppgift är att se till att det arbete som utförs på byggarbetsplatsen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är viktigt ur ett byggnadstekniskt, arbetsrättsligt och inte minst ur ett miljömässigt perspektiv.

Vanligt med byggfusk i Stockholm

Varje år förekommer mycket fusk på byggen i Stockholm, och inte sällan är det med hanteringen av miljöfarligt avfall som det slarvas. Om detta upptäcks kan det leda till dryga böter för byggherren, som alltid är den som är ytterst ansvarig för ett bygge. Till sin hjälp har byggherren den kontrollansvarige, som är den som genom att utföra inspektioner ser till att entreprenörer och underleverantörer som jobbar vid bygget håller sig till gällande lagar och regler.

Vid alla byggen upprättas en kontrollplan som entreprenören ska hålla sig till och underrätta underleverantörer om. Genom regelbundna inspektioner försäkrar sig den kontrollansvarige om att kontrollplanen följs och att håller sig till reglerna. Skulle en avvikelse upptäckas ska denna rapporteras till byggnadsnämnden och till byggherren, som då har rätt att riva kontraktet och anlita en ny entreprenör.

Svårt att ha koll på fuskare

Men hur kommer det sig då att det ändå sker så mycket fusk vid byggen i Stockholm. Ser vissa kontrollansvariga genom fingrarna med fusk? Nja, i enstaka fall kan det möjligen vara fallet. Det ställs stora krav, inte minst etiskt, på den som jobbar som kontrollansvarig och det får absolut inte förekomma jäv, det vill säga att den kontrollansvarige och entreprenören är i någon sorts beroendeställning till varandra. Dock är det kanske oundvikligt att sådana situationer uppstår ibland, och då gäller det att den kontrollansvarige har en mycket välkalibrerad moralisk kompass om han upptäcker att det fuskas.

Relativt lätt att fuska

Men för det mesta beror fusket helt enkelt på att entreprenören antingen är väldigt bra på att ta genvägar och göra det enkelt för sig och har upptäckt sätt att göra det utan att det märks. Man kanske struntar i att lämna miljöfarligt avfall på tippen och dumpar det någon annanstans för att spara tid och pengar, eller så säger man sig ha använt en viss typ av material trots att man inte gjort det.

Viktigt att vara aktiv som kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig har ofta flera uppdrag och kan inte vara överallt samtidigt. Om en entreprenör vill fuska kan man ofta göra det utan att det märks. Är den kontrollansvarige slarvig vid sina inspektioner kan det hända att saker slinker igenom som inte borde gjort det. Detta är ytterst byggherrens ansvar, så som byggherre gäller det alltid att man väljer en lämplig kontrollansvarig som man hest bör kolla upp noggrant innan.

Har den kontrollansvarige väldigt många uppdrag samtidigt kan man tyvärr anta att denne ser som sitt jobb som mer av pappersvändande än som ett arbete som kräver att man närvara fysiskt vid arbetsplatserna och talar med människor, vilket yrket egentligen går ut på. Det gäller att skapa respekt för kontrollplanen och för de konsekvenser som kan bli aktuella om det fuskas, samt att visa att man inte tänker se genom fingrarna med fusk. Detta kräver pondus och ledaregenskaper.

Lämplighet för uppdraget viktigt för att bli en bra kontrollansvarig

Därför är det inte bara utbildning och erfarenhet av byggbranschen som premieras när man ska certifieras för att bli kontrollansvarig. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet och etik. Att vara kontrollansvarig är ett samvetsuppdrag som bör utföras med en känsla av att man arbetar för en sund byggbranch, både miljö- arbetssäkerhetsmässigt. Den som missköter sitt uppdrag som kontrollansvarig riskerar att dömas till dryga böter och skadestånd, och i förekommande fall till och med till fängelse.

27 Dec 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden