Att jobba med el kan vara farligt

Att jobba med el kan vara farligt därför genomgår samtliga elektriker utbildning som kräver stor koncentration, noggrannhet och kunskaper om elsystem och alla dess funktionsdelar.

Samtliga elektriker arbetar med el som i sin tur kan vara livsfarlig om den hanteras på fel sätt. För att utöva yrket behövs en utbildning som kräver noggrannhet och kunskaper om elsystem, felsökningar och olika typer av installationer. Likt varje yrke delas även detta på olika områden. En “installationselektriker” arbetar med att dra ledningar i olika typer av byggnader (både bostäder, industrilokaler och kontor). En "serviceelektriker" arbetar huvudsakligen med ombyggnader. Felsökning och reparationer av elektriska anläggningar ingår i deras arbetsuppgifter. Elektriker arbetar även med byggritningar och tar fram beskrivningar fungerande som underlag för felsökningar i elsystemet. Serviceelektriker har kunskapen om att sätta upp elcentraler och monterar strömbrytare. När man ringer in efter en elektriker är det just en serviceelektriker som brukar besöka ens hem eller annan typ av anläggning.

Vill du utbilda dig till elektriker?

Om du vill utbilda dig till elektriker har du flera valmöjligheter. För det första kan du gå på El- och energiprogrammet med en inriktning på elteknik. Observera att det inte är alla gymnasieskolor som har den linjen. Alltid bra att titta vilka skolor som har El- och energiprogram.

En gymnasieutbildning är dock bara början och anses ge en grund för vidare studier. Efter slutförda studier på gymnasiet behöver man genomgå en lärlingstid som oftast ligger på 1 år. För att lärlingstiden ska räknas som godkänd bör den ske som en anställning på ett fungerande elföretag. Efter en godkänd och avslutad lärlingstid ger Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ut ett certifikat vars syfte är att fungera som ett bevis på att personen i fråga har fullgjort både utbildning och praktik för att jobba som en elektriker.

Har du inte gått ut en gymnasieutbildning inom el kan du alltid ansöka om en sådan på yrkeshögskolan som erbjuder olika utbildningar med inriktning mot elinstallationer och el. Där finns inga åldersbegränsningar vilket betyder att du kan gå en ny yrkesväg om så önskas i senare ålder.

Eltjänster – detta kan en elektriker hjälpa dig med

Vad kan egentligen en elektriker hjälpa till med? Eltjänster erbjuds industrier, kontor och privatpersoner. Eltjänster omfattar allt från elinstallation till underhållsarbeten. I princip alla elanläggningar kräver viss form av underhåll som kan variera fastigheter och kunder emellan. Förutom stora installationer av elsystem kan en elektriker även installera golv- och takvärme.

28 Apr 2020

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden