Elinstallation av en elektriker i Malmö

Är din el gammal och känns mindre pålitlig? Får du ofta problem med din el? Åtgärda det innan något mer allvarligt händer! Kontakta en elektriker i Malmö så snart som möjligt.

Idag har vi ofta möjligheter vi inte tidigare haft vad gäller renovering och reparation i våra hem. Det är vanligt att vi tapetserar, målar och lägger golv på egen hand. Det kan ge en inre tillfredsställelse att själv kunna hantera sådant. Detta gäller inte din elektricitet! Inget finns att vinna på att själv försöka sig på elinstallationer eller reparation. Det är inte tillåtet för andra än certifierade elektriker att utföra sådana arbeten. Du vill inte heller ha el hemma som kan åstadkomma livsfara för de personer som vistas där. Samma förhållanden gäller i ännu högre grad offentliga lokaler. Anlita en elektriker i Malmö!

Vad kan en elektriker hjälpa till med?

Alla slags elinstallationer ska lämnas till en firma med certifierade och auktoriserade elektriker. En viktig del som ibland saknas är en jordfelsbrytare. Den kan endast installeras av en elektriker i Malmö, och den kan rädda liv. Vid nyinstallation behövs också elektriker. Då handlar det om exempelvis belysning och belysningsstyrning. Det kan vara fiber, data och telenät och det kan även röra sig om olika typer av säkerhetssystem. Idag börjar det också bli allt vanligare med så kallade smarta hem, och även den nödvändiga installationen av detta utförs av elektriker. Den andra, lika nödvändiga delen av en elektrikers arbete heter service. När felsökning behövs ska du tillkalla en elektriker om det handlar om något mer avancerat än att byta en ljuskälla eller en propp. Om du har ojordade uttag i kök, badrum, dusch och källare ska de bytas mot jordade. En elektriker i Malmö hjälper dig!

Vikten av att använda en auktoriserad firma

När du ska välja ett företag för att få hjälp med din el är det viktigt på flera olika sätt att du väljer rätt. Den första aspekten är säkerheten. En felaktig installation kan orsaka bränder. En felaktig installation kan också orsaka skador och till och med dödsfall. Riskera inget! Aspekt nummer två är din husförsäkring. Har installationen av el inte skett på rätt sätt kan ditt försäkringsbolag komma att vägra ersättning om en skada uppstår. Det är en helt onödig kostnad som du enkelt kan undvika genom att anlita en elektriker. En snygg, säker och energisnål installation eller reparation ska utföras av en elektriker.

14 Feb 2020

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden