Energideklaration inför försäljning av hus

För att sälja hus idag krävs en hel del dokumentation. Man ska bland annat boka ett företag som utför en energideklaration, innan försäljningen startar.

Om man vill sälja ett hus via en mäklare så är det en hel del punkter som man ska följa, för att mäklaren ska åta sig uppdraget. Det handlar om att man ska uppge en del fakta som hur stort huset är och när det är byggt. Och man ska även uppge ifall man har gjort några renoveringar och när detta har skett, i så fall.

Men för att köparen ska veta hur mycket kostnader som huset har löpande, så ska man även som säljare anlita ett företag som utför en energideklaration. En undersökning där man tar reda på vilken, eller vilka, värmekällor som finns i huset och hur mycket huset drar för att hållas uppvärmt. Men även hur mycket huset eventuellt kan läcka, gällande värme.

Läsa en energideklaration på rätt sätt

När man som säljare anlitar ett företag som utför en energideklaration, som exempelvis Heatseek, så är det inte bara att släppa lös dem och åka till jobbet. För som säljare ska man ge en hel del information. Som vilken, eller vilka, värmekällor man har, vad man känner till om fönstrens isolering, med mera.

Som köpare är det viktigt att man tar till sig och läser energideklarationen på rätt sätt. För det är det som står däri som kommer påverka köparens plånbok framöver, eller bidra till att man måste göra en renovering inom snar framtid.

19 Mar 2023

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden