Hur kan er verksamhet bli bättre?

§Frågan i rubriken bör varje företagare - oavsett storlek och oavsett bransch - ställa sig med jämna mellanrum. Det är nämligen en väldigt sund fråga och hittar ma svar på denna så tar man också nästa steg, blir lite effektivare och lite bättre. I många fall så handlar det dessutom inte om några radikala förändringar och reformer. Nej, det kan ofta vara de mindre förändringarna som i slutändan ger de stora resultaten.

Vi kan ge två stycken exempel på detta och visa på vikten av att se över sin verksamhet - även om det går bra! - och ställa sig frågan om hur den kan förändras- och förbättras.

Effektivare arbetsgång genom en balpress

Vi börjar med att peka på det första exemplet som handlar om arbetsmiljö och städning. i många fall så är städningen på en arbetsplats satt i bakgrunden och spelar en alltför undanskymd roll sett till den effekt den kan ge.

Undermålig städning kan definitivt påverka negativt: de anställda vantrivs, de känner ingen lust att gå till jobbet, de tar inget ansvar i att själva plocka undan och det skapas en dålig atmosfär i och med detta i form av en ond cirkel. Som grädde på moset så har vi även antalet sjukdagar som kan stiga i höjden som en följd av en mer ohygienisk arbetsplats. Kort sagt: ett effektivt sätt att blir bättre är att utöka städningen på arbetsplatsen.

Exempel nummer två handlar om att tid är pengar. Hur mycket tid lägger ni på att ta undan sopor, återvinning och genoma tt stå och hoppa på kartonger? Och: hur påverkar all denna återvinning era kunder sett till intrycket de får av er verksamhet? Här kan en bra lösning vara att investera i en balpress. En balpress är en maskin som genom hydraulisk kraft kan pressa ihop all återvinning - papper, kartonger och wellpapp - till en mindre fyrkant.

De flesta företag har mer eller mindre problem med sådant - vissa större; restauranger, lager och affärer och andra lite mindre; kontor och mindre butiker. Det spelar egentligen ingen roll vilka behov man har då det finns en balpress för egentligen alla typer av verksamheter.

Rätt hantering, ska vi dock tillägga, är ett måste. Det krävs att alla vet hur denna balpress fungerar. I och med att det handlar om enorma krafter så kan olyckor ske och säkerheten samt rutinerna måste vara glasklara.

Hur hittar du rätt balpress?

Det enklaste sättet att hitta rätt typ av balpress - det finns massor av modeller, storlekar och med varierande funktioner - är att kontakta en återförsäljare. Kostnadsfritt så brukar dessa besöka en arbetsplats och se över vilka behov som finns samt vilka lokaler och utrymme som erbjuds. Naturligtvis även mer er budget i åtanke så kan återförsäljaren sedan presentera en skräddarsydd lösning som effektiviserar hela er verksamhet.

29 Apr 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden