När du vill få råd om el

Känner du att du vill spara mer på el och bli mer miljövänlig? När det kommer till elanvändning är den största boven i dramat, oftast uppvärmningen av villan. De flesta villaägare märker att när det kommer till uppvärmningen av villan är det där de största kostnaderna bara rinner i väg. Därför är det en stor möjlighet att rådfråga en elektriker om hur du kan göra för att minska just på den största utfgiftsposten som du som villaägare har. Samtidigt brukar det, märkligt nog, gå hand i hand, det att bli miljövänlig elkonsument och spara på utgifterna. Så varför inte se till att göra både och? På det sättet kan du slå två flugor i en smäll och bli en mer miljövänlig och effektiv elproducent.

1. Installera solpaneler för självständig elproduktion

Har du en egen villa (och förstås eget villatak) kan du mycket gärna installera solpaneler, som gör dig till en egen elproducent. På det sättet tar du makten i egna händer och blir din egen miljövänliga elproducent. Vi bör alla ta oss ur beroendet av fossila bränsletillgångar och se till att elen produceras av förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Om du och dina grannar ser till att bli era egna elproducenter, har många tagit sig ur ett dåligt energiberoende.

2. Borra efter bergvärme

Vill du sänka dina uppvärmningskostnader och se till att uppvärmningen blir mer miljövänlig kan du se till att borra efter bergsvärme. NU är det inte alla förunnat att kunna värma sitt hus med hjälp av bergvärme. Det krävs berg för det och att du anltiar ett företag som kan borra efter bergvärme och elektriker som kan installera en värmeväxlare åt dig. Du har dyra initiala utgifter med borrningen, men de sänker du snabbt ju längre tiden går.

3. Mindre elsparande åtgärder

Om du inte bor i villa, kan du även spara el på andra sätt. Att se till att byta ut alla dina lampor till enerigbesparande lampor som lyser med hjälpa av LED, är ett mycket bra sätt att bli en miljövänlig elkonsument. Andra sätt är att sänka inomhusvärmen. Många har alldeles för varmt i sina bostäder. Att sänka inomhusvärmen är inte bara bra för den egna hälsan, det är ett sätt att inte slösa med el också. Har du till exempel en innevärme på 23-24 grader är det egentligen för varmt. Sänker du den till 19-20 grader har du redan fått en bättre inomhusvärme och sänker därmed även kostnaderna för elen. Särskilt på nätterna behöver du sällan mer än 18-19 grader. Läs mer om hur du kan anlita elektriker i Västerås på: http://www.elektrikervästerås.se.

8 Mar 2019

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden