Skaffa Partex när du vill hålla ordning på kablarna

Om du inte har arbetat med att lägga olika kablar, kan namnet Partex vara obekant för dig. Men Partex är ett känt namn bland alla hantverkare som arbetar inom elektricitet och som drar kablar till olika byggnader. Om du tänker dig en arbetsplats, dit man först tar en massa byggmaterial som ska upp på väggarna, eller läggas på golvet, blir det lätt rörigt. För att underlätta arbetet är det viktigt att ha ordning och reda på sina saker. Till sist vet man inte vilken kabel som ska på de olika platser som de ska. Då finns det sätt som håller ordningen åt dig och det systemet är Partex. Partex kan användas på flera olika sätt. Det som är det viktigaste med Partex är att du förstår systemet och inte blandar ihop det. Sedan spelar det ingen roll, egentligen vilket system som du använder. Huvudsaken är att du vet vad som gäller.

Finns olika sätt att märka kablar på

Antingen kan du få en märkning i enlighet med kabelns komponenter. Det kallas då entecken, då varje märkning har ett tecken. Man kan även märka kablarna med text eller ha ett eget system med märkning, som man själv förstår vilka kablar det är och i vilken ordning de ska läggas. Det företag som arbetar med Partex, lägger inte krav på den som beställer mnärkningen om att märkningarna måste se ut på vissa sätt. Andra sätt att märka ledningar på är hur de ska monteras. 

Skaffa egen märkmaskin

Man kan till och med skaffa sig en egen märkmaskin. Då har man tagit över kontrollen över sin märkning helt själv. Då kan man märka både kablar, ledningar och komponenter. Det finns olika märkningsmaskiner, där de minsta och enklaste desktopprinter som kan anslutas till den egna datorn med en USB. Man kan sedan skriva ut etiketter som skrivs ut på materialet.

Knut Wall är en av dem som säljer Partex i Sverige

Det företag som säljer märkta kablar i Sverige, bland annat är företaget Knutwall som har fått sitt namn efter personen och ägaren Knut Wall på 1960-talet. Då skrev han för hand på de olika hylsor som sedan brändes i ugn för att märkningen på hylsorna skulle fastna och inte åka av. Sedan dess har det hänt mycket på området när det kommer till märkning av både hylsor, ledningar, kablar och skyltar. I princip kan man få vad som helst märkt med just det man själv önskar.

5 Dec 2018

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden