Solceller Gävle - gör dig till egenproducent av el

Har vi lärt oss någonting av det senaste årets turbulens? Det finns all anledning att ställa den frågan om man ser till elpriset. Just den biten har fått folk att förstå att vi i Sverige är ytterst sårbara för vad som händer i vår omvärld - och hur pass mycket vädret påverkar oss. Den milda hösten och det snabba omslaget till vinter gjorde att de stora älvarna frös samtidigt. Produktionen av el gick ner - och priset rakt upp. Kriget i Ukraina spädde ytterligare på detta då exempelvis tillförsel av gas, kol och olja ströps från Ryssland genom sanktioner.

För första gången i historien gick regeringen in med riktade insatser till villaägare i syfte att lindra smällen som det höga elpriset gav. Vilket man, i ärlighetens namn, kan ställa sig skeptisk till. Varför? Jo, detta sagt utan att vara elak, men det handlar även om att det finns val att göra. Det enkla handlar om att de facto binda sitt elavtal och genom detta få en jämnare - men högre - räkning för elanvändningen. Det andra handlar om att en husägare i exempelvis Gävle också kan välja att dra ner på förbrukningen. Ransoneringen och hushållning är en konst som vi kanske återigen bör lära oss - inte minst även sett till miljön.

Ett tredje val som går att göra är att investera sig ur dilemmat. Om detta ska vi skriva mer om här. Har du exempelvis övervägt solceller i Gävle?

Solceller i Gävle fungerar utmärkt

Man kan se att solceller under den senaste tiden - redan innan elpriset började skjuta i höjden - var ett populärt val. Antalet ansökningar om Grön Teknik-bidraget slog alla rekord och förväntningar och det lär inte bli mindre sådana i framtiden. Den stora fördelen med solceller i Gävle - exempelvis - är att man som villaägare kan slå sig fri från omvärldens prissättning. Genom att man, genom solceller, producerar egen el så kan man bli i stort sett självförsörjande. Och, den el som produceras är grön och miljövänlig. Den framställs inte exempelvis via kol, utan istället handlar det om att ta tillvara på naturlig energi - från en källa som dessutom aldrig slocknar: solen.

Det finns givetvis frågetecken kring solenergi och solceller i Gävle. Den givna handlar om vårt klimat och om det faktum att vi lever i ett land där mörkret lägger sig som en filt över oss under halva året. Vår vinter gör att produktionen av el minskar radikalt. Men, det finns även en sommar som fungerar som en motpol till detta. Under sommaren så produceras inte sällan ett rejält överskott av el hos en vanlig villaägare.

Detta överskott kan man sedan sälja vidare och köpa tillbaka förmånligt under vinterhalvåret. Dessutom så bör man vara medveten om att det produceras el även under vintern. En klar, kall och krispig vinterdag är nästan perfekt för solceller i Gävle. Snön reflekterar nämligen solens strålar på ett påtagligt sätt. Detta förutsätter dock att solpanelerna inte är täckta av snö.

Hitta rätt företag för solceller i Gävle

Installationen är viktig och så gäller även för planeringen. Vissa villor har bättre förutsättningar för solceller än andra och det beror helt på placering och hur taket ser ut. Ett tak som vetter mot söder kommer att producera mer el än vad ett tak som vetter mot norr gör. Att anlita rätt företag är viktigt och detta både med planeringen av en solcellsanläggning och med installationen av densamma i åtanke.

Det handlar om en investering där målet ska vara lönsamhet. Om det skulle visa sig att du har lite sämre förutsättningar för solceller i Gävle så kan andra alternativ - och kombinationer - vara bättre. Se till att få en korrekt analys och kalkyl utförd innan du går vidare. Och, som ovan nämnt: glöm inte att ansöka om bidrag för Grön Teknik.

1 May 2022

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden