Stort behov av mer energieffektiva fastigheter

Lokaler för boende och affärsverksamhet gör av med ungefär 40% av Sveriges totala energiförbrukning. Som fastighetsförvaltare i dag bör en stor del av insatserna gå åt till att ta fram förslag för hur man kan energieffektivisera fastigheten genom att installera nya, energismartare system, se över uppvärmningen och kanske dessutom försöka påverka hyresgästerna att skaffa sig nya, mer energieffektiva vanor. Att göra en fastighet mer energieffektiv gör inte bara att driftkostnaderna sjunker, det skapar dessutom ett bättre inomhusklimat i fastigheten och är skonsammare för miljön. De förändringar vi gör idag kommer att påverka både fastighetens ekonomi och miljön för många decennier framåt.

Kostnader får inte bli en begränsning

Sveriges, och hela världens, bostäder och andra inomhusmiljöer måste bli energieffektivare för att skona miljön och för att vi ska kunna nå det mål på max två graders uppvärmning som sattes i och med Parisavtalet 2014. Men utvecklingen går långsamt framåt och tyvärr är det inte alla fastighetsförvaltare och fastighetsägare som ser allvaret i situationen. I många fall är tänkandet alltför kortsiktigt och man oroar sig för höga installationskostnader och att kompetensen att driva nya system är svår att få tag i. En satsning på energibesparingar är alltid en långsiktig investering som i slutändan lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt.

Framsynta fastighetsförvaltare fordras

I dessa tider behöver vi fastighetsförvaltare som är villiga att ta ansvar, som ser utmaningarna och allvaret i situationen, och dessutom besitter den fantasi, tekniska kompetens och uppfinningsrikedom som behövs för att minska fastighetens energiåtgång. Det finns många tekniska lösningar på driftsystem som kan installeras i en fastighet, men det fordrar att man har vilja att sätta sig in i detta och att på ett säkert sätt lära sig att driva anläggningen,

Konkreta sätt att minska energiförbrukningen

Att se över fastighetens uppvärmning och elförsörjning är ett bra första steg. Många större fastigheter har börjat utnyttja stora takytor till att installera solcellspaneler, vilket sänker elkostnaderna radikalt och till och med kan göra en fastighet helt självförsörjande på el under sommarmånaderna. Överbliven el kan säljas tillbaka till elnätet och vinsten kan kvittas mot att köpa in el under vinterhalvåret.

Värmepumpar och fjärrvärme är bra sätt att värma upp en större fastighet. Båda innebär installationskostnader men är i längden betydligt billigare än eluppvärmning. I kombination med solenergi kan kostnaderna för el och uppvärmning sänkas med 50%.

Vad kan de boende göra själva?

Att informera boende om vad de själva kan göra för att minska sin energiförbrukning är också viktigt. Snålspolande kranar, någon grad lägre inomhustemperatur och korrekta temperaturer i kyl och frys är alla bra sätt att minska energiåtgången. Att släcka lampor som inte används, dra ur mobilladdaren när den inte används är också små men effektiva metoder. Det gäller att skapa en känsla av att nu gör vi det här tillsammans för oss själva och för miljön.

Framtidens fastighetsägare har miljömålen i sikte

Fler och fler fastighetsägare i dag sätter upp mål om att skapa ett energieffektivare boende, och det är också något som numera ingår i de utbildningar som finns. Fastighetsförvaltning har ju både en ekonomisk och en teknisk aspekt, och energibesparing är verkligen ett område som har med både teknik och ekonomi att göra. Det verkar finnas en vilja hos både yrkesutövarna och branschorganisationerna att göra svenska bostäder och affärslokaler mer energieffektiva, vilket bådar gott inför framtiden.

4 Jan 2019

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden