VVS Laholm - professionell hjälp gör skillnad

Värme, ventilation och sanitet och alla frågor som rör detta bör hamna i ett större fokus. För många villa- och fastighetsägare så blir det enbart frågor som hamnar på bordet om det dyker upp problem, men genom att se över dem på ett tidigare stadie så kan problemen i fråga undvikas - och samtidigt kan man också tjäna pengar till på köpet. VVS i Laholm och frågor om detta område bör svaras på av proffs och man bör alltid anlita en firma för att erbjudas professionella lösningar och jobb utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Vad kan då VVS i Laholm mer konkret innebära? Ser man till S:et i VVS så finns det inte mycket att orda om. Där handlar det om exempelvis avlopp och om rensning av sådana, om omdragning i samband med renoveringar eller om stambyten, stamspolningar eller om exempelvis rörinspektioner. Gällande ventilation och värme däremot kan det komma mer konkreta exempel på hur du som privatperson eller fastighetsägare kan dra nytta av professionell VVS i Laholm.

Värme och ventilation som gör skillnad

Inom just värme och ventilation och dessa grenar av VVS i Laholm så har mycket hänt. Hur ser uppvärmningen ut i din villa - och hur borde den se ut för att ge dig maximal effekt och spara pengar åt dig? Genom att exempelvis byta till bergvärme så kan du spara upp till 80% årligen i rena uppvärmningskostnader. Samma sak, men i en mindre skala, om du exempelvis väljer att installera en luftvärmepump. Här har tekniken gått framåt på ett påtagligt sätt och en förändring kan bära enorm frukt. Hur dina förutsättningar ser ut är avgörande, men oavsett så kan en firma inom VVS i Laholm utvärdera och hitta en ny lösning till dig.

Ventilation å sin sida påverkar också. Många bor i bostäder - eller arbetar i lokaler - där ventilationen är undermålig. Det ökar risken för sjukdomar, det ger sämre koncentration och det kan leda till exempelvis problem med mögel och fukt. Även inom ventilation har mycket skett under senare år. Fastigheter i Sverige ska enligt lag OVK besiktigas i syfte att säkerställa en tillfredsställande ventilation. Villaägare bör även de boka in en sådan besiktning då den kan leda till positiva förbättringar av inomhusmiljön.

10 Aug 2022

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden