Blogg om energi och miljö

RSS

Eljour Eskilstuna - vanliga frågor

13 Feb 2024

När ska man egentligen ringa en eljour i Eskilstuna - och, finns det en sådan tillgänglig? Då det kommer till el så finns det helt andra behov av professionell hjälp än då det kommer till andra områden.

Har du problem med exempelvis en obehaglig doft i källaren så handlar det om ett problem som kan vänta till exempelvis måndag innan du ringer efter en vvs-firma. Handlar det emellertid om el och problem med ett strömlöst hem, att jordfelsbrytaren slår ut eller med att det slår gnistor ur ett uttag - ja, då måste du också snabbt få hjälp.

Vilket är exakt det som en eljour i Eskilstuna erbjuder dig. Här nedan tänkte vi svara på några vanliga frågor om detta ämne och genom detta ge dig lite mer information, kunskap och allmänna tips. Enligt följande:

När kan jag ringa en eljour i Eskilstuna?

Du kan ringa dygnet runt och året om. En eljour i Eskilstuna har alltid en behörig elektriker med jour som står redo att hjälpa allt från privatpersoner till företag, fastighetsägare och BRF:er. Det ger dig trygghet.

Varför ska jag ringa en eljour i Eskilstuna?

För att el är livsfarligt och för att det finns tydliga regler kring vad du får- och inte får göra. Att i yrvaket tillstånd ge sig i kast med att försöka - som lekman - hitta en lösning på ett problem med elen i hemmet är livsfarligt. Och, ett samtal till en eljour i Eskilstuna ger dig också en garanti på att rätt hjälp är på plats inom en timme.

När ska jag inte ringa en eljour i Eskilstuna?

Tjänsten är skapat för att hantera akuta problem och ärenden. Du ska således ringa om du behöver snabb hjälp med ett akut problem - du ska inte ringa om du exempelvis behöver en elektriker för ett planerat jobb med en installation av golvvärme eller någonting annat. Däremot så kan du ringa för rådgivning och få en professionell bedömning av ditt ärende via telefonen. Varför fungerar inte elen och finns det någon lösning? I vissa fall kan elektrikern med jour guida dig rätt.

Experttips för elinstallationer och energieffektivitet i Falun

6 Feb 2024

Att förstå betydelsen av kvalificerade elektriker när det gäller elinstallationer och energieffektivitet är grundläggande för varje fastighetsägare i Falun. Med ständigt föränderliga tekniker och ökande krav på hållbarhet, är det avgörande att samarbeta med erfarna fackmän som kan vägleda och genomföra säkra och effektiva lösningar.

I Falun erbjuder kvalificerade elektriker en omfattande kunskapsbas för både traditionella och moderna elsystem. Deras expertis täcker allt från grundläggande installationer till integrering av ny teknik i befintliga system. När man planerar att installera nya apparater eller uppgradera systemet, är det avgörande att konsultera en yrkesperson som inte bara är välutbildad, men också certifierad. Detta säkerställer inte bara korrekt genomförande utan även efterlevnad av aktuella säkerhetsstandarder.

Anpassning efter dagens behov

Med framsteg inom tekniken, ökar också behovet av modernisering i hem och företag. En professionell elektriker i Falun kan ge värdefull vägledning när det gäller integration av smarta hemsystem, såsom automatiserade larm och energieffektiva lösningar. Dessa experter kan också bidra med insikter om de senaste innovationerna, som exempelvis installering av laddstationer för elbilar – en alltmer efterfrågad tjänst i dagens samhälle.

Säker och effektiv elanvändning

Säkerheten är av yttersta vikt i alla typer av elinstallationer. En behörig elektriker i Falun är inte bara kunskapande om de senaste säkerhetsföreskrifterna, men också om hur man optimerar energiförbrukningen för att minska miljöpåverkan och spara pengar. Deras expertis sträcker sig till urval och installation av energieffektiva apparater, vilket är en viktig aspekt i dagens miljömedvetna samhälle.

Sammantaget är det ovärderligt att ha tillgång till erfarna och certifierade elektriker i Falun. Dessa yrkesmän erbjuder mer än bara grundläggande installationstjänster – de är rådgivare och experter på de senaste teknikerna och säkerhetsstandarderna. Oavsett om det gäller att integrera smarta hemsystem, installera laddstation i Falun för elbilar, eller helt enkelt säkerställa att ditt hem eller företag är energieffektivt, är en kvalificerad elektriker en ovärderlig resurs

Solceller Göteborg - en trygg investering?

3 Jul 2023

Dags att skaffa solceller i Göteborg? Många drömmer om att sätta solceller på taket och genom detta också få ner de egna kostnaderna. Elpriset har under det senare året kommit att skynda på utvecklingen vad gäller solceller och detta är faktiskt inte helt av ondo.

Bortser man från att många tvingats betala många kronor för el till sina hus så kommer detta att vara något positivt på sikt. Solceller i Göteborg innebär nämligen inte enbart att den egna plånboken mår bättre. Det innebär även att vi alla kommer att göra det.

Detta genom att vi drar nytta av rakt igenom Grön och förnybar energi och genom detta minskar de egna avtrycken på natur och miljö. Solenergi är framtiden och dagens solceller ger så pass bra effekt att det inte finns någon anledning att vänta: framtiden är redan här.

Hur ser dina unika förutsättningar ut?

Dock så ska man även vara medveten om att det handlar om individuella förutsättningar som blir avgörande. Solceller för villa i Göteborg kostar ganska mycket att installera och det man måste kolla upp är att detta också blir en lönsam affär. Man måste räkna på de egna behoven och vad en framtida anläggning - baserat på husets förutsättningar - har potential att producera.

Givna faktorer som spelar roll handlar om takets storlek, lutning samt åt vilket håll det vetter. Optimalt är ett söderläge och ett hus placerat mer i ett öppet landskap. Detta medan ett hus vars tak vetter åt norr är sämre och där exempelvis en skog som skuggar ytterligare försämrar oddsen för en lönsam anläggning.

Hitta rätt företag i Göteborg

Alla kan ha solceller, men det kommer också att vara avgörande för produktionen av el hur huset ser ut och ligger. Viktigt är, baserat på detta, att man tar hjälp med undersökningen av de egna förutsättningarna och att man anlitar ett företag som både kan sköta det - och ta hand om en installation av den anläggning som planerats.

Välj aldrig ett företag på måfå: var noga med referenser och med att kolla upp certifikat och annat. Fel företag som partner kommer inte att ge dig den investering och avbetalning du hoppats på.

Vem ringer man – elektriker eller medium i Norrtälje?

4 Apr 2023

Om det spökar med lamporna hemma kan det kännas lockande att ringa ett medium. Och gör gärna det, men kontakta gärna en behörig elektriker i Norrtälje först.

Det finns ett flertal TV-produktioner som handlar om spöken. Klassiska “Det okända” är en, Jocke och Jonnas “Spökjägarna” en annan. Alla har programmen gemensamt att de deltagande hushållen upplever att det spökar i deras hem, och de vill veta varför det gör det. Många gånger kommer ett medium till platsen och granskar flimrande ljus och blinkande lampor.

Kanske har du själv funderat på om det spökar hemma, när en lampa med dimmer plötsligt beter sig märkligt. Den kanske lyser starkare helt plötsligt, alldeles av sig självt. Du kan ringa ett medium för att försöka reda ut situationen. Men du kan också ringa en elektriker. Det senare alternativet skulle många anse vara det rimligaste.

Låt elektriker sköta elen så du inte själv blir ett spöke

Du kan i alla fall börja med att kontakta en elektriker i Norrtälje, om du upplever att lamporna spökar. Många gånger har det nämligen med elen att göra, inte minst om lampor flimrar. En elektriker kan enkelt se över elen i ditt hem för att utelsluta att dina problem har med det jordiska att göra. (Många gånger är det faktiskt jorden som är inblandad. Bor du i ett hus med ojordade uttag bör du verkligen ringa en elektriker.)

Den sämsta idén är dock inte att ringa ett medium, som många skulle påstå. Den sämsta idén är att försöka fippla med elen själv. Det får du nämligen inte enligt svensk lag, och det är att betrakta som rent av livsfarligt. Ring en elektriker istället – för du vill väl inte själv bli ett spöke?

Energideklaration inför försäljning av hus

19 Mar 2023

För att sälja hus idag krävs en hel del dokumentation. Man ska bland annat boka ett företag som utför en energideklaration, innan försäljningen startar.

Om man vill sälja ett hus via en mäklare så är det en hel del punkter som man ska följa, för att mäklaren ska åta sig uppdraget. Det handlar om att man ska uppge en del fakta som hur stort huset är och när det är byggt. Och man ska även uppge ifall man har gjort några renoveringar och när detta har skett, i så fall.

Men för att köparen ska veta hur mycket kostnader som huset har löpande, så ska man även som säljare anlita ett företag som utför en energideklaration. En undersökning där man tar reda på vilken, eller vilka, värmekällor som finns i huset och hur mycket huset drar för att hållas uppvärmt. Men även hur mycket huset eventuellt kan läcka, gällande värme.

Läsa en energideklaration på rätt sätt

När man som säljare anlitar ett företag som utför en energideklaration, som exempelvis Heatseek, så är det inte bara att släppa lös dem och åka till jobbet. För som säljare ska man ge en hel del information. Som vilken, eller vilka, värmekällor man har, vad man känner till om fönstrens isolering, med mera.

Som köpare är det viktigt att man tar till sig och läser energideklarationen på rätt sätt. För det är det som står däri som kommer påverka köparens plånbok framöver, eller bidra till att man måste göra en renovering inom snar framtid.

Kontorsbelysning i Stockholm

23 Jan 2023

Vad ska man tänka på när det gäller kontorsbelysning? Det är en fråga som många ställer sig, men i Stockholm är det lätt att hitta svaret och rätt belysning.

Man brukar tala om vikten av att ha rätt belysning för rätt funktion. Som att man ska tänka på ett visst sätt när man väljer belysning i sovrummet, emot om man väljer belysning till sin butik. Och så är det även när det gäller kontorsbelysning. En slags belysning som ska fylla flera funktioner i ett.

När man ska inreda ett kontor i Stockholm så är det viktigt att man tänker på belysning som om det rörde sig om personal. För alla ska ha sin funktion. Därför bör man exempelvis ha en slags belysning som lyser upp hela kontoret och annan belysning vid varje kontorsplats, så att personalen känner att de kan läsa ett dokument eller skriva på sin dator.

Design av kontorsbelysning i Stockholm

Om man ska köpa in ny kontorsbelysning i Stockholm så är det klokt att söka upp ett företag som säljer produkter inom området. Det kan vara så att belysningen ser lite ut som belysningen som man exempelvis har i ett hem, men det är ändå andra förutsättningar och funktioner som gäller.

På ett kontor ska man därför välja anpassad belysning som passar för ett kontor och för den plats där lampan behövs. Då kan man få en belysning som skapar trivsel och som gör att personalen får en enklare och trevligare arbetsdag att se fram emot.

Välja nätverksinstallationer i Stockholm

9 Jan 2023

För företag med många anställda som behöver ha kontakt med varandra finns bra lösningar. Kontakta ett företag som gör nätverksinstallationer i Stockholm.

Företaget hade vuxit till åtta anställda och snart var det dags att ta in ytterligare två. Det Kerstin hade märkt var att det gick mycket tid till spillo när personalen behövde fråga eller ge varandra information. De satt ofta med kunder i lurarna och då fick den andre vänta tills denne var klar med samtalet.

Kerstin funderade på hur hon kunde skapa en enklare kommunikation mellan medarbetarna, ett sätt så att det inte blev avbrutna i sitt arbete hela tiden. Hon beslutade sig för att ta kontakt med ett teknikföretag för att få hjälp. Kanske hade de möjlighet att skapa någon slags nätverk som skulle fungera.

Nätverksinstallationer en bra lösning

Kerstin dryftade idén med sin make som genast rekommenderade ett företag som gjorde nätverksinstallationer i Stockholm. Hon kontaktade företaget och de kom förbi för ett möte. Det blev mycket konstruktivt. De rekommenderade en trådlös nätverksinstallation där de alla var uppkopplade mot samma enhetet. De kunde ha ett intranät där de kunde diskutera med varandra genom att skriva sina frågor.

Där kunde även Kerstin lägga in information som de anställda kunde läsa. Så snart de var igång märkte Kerstin skillnad. Det hade blivit ett annat lugn i kontorslandskapet och personalen var gladare. De berättade att de hann med mer när de inte blev avbrutna och hade då även tid att ta en liten stund att tala med någon kollega.

Värmepumpar som passar klimatet i Göteborg

15 Nov 2022

Med en värmepump kan man effektivt och billigt värma sitt hus. Hitta ert värmesystem med hjälp av ett företag som är specialiserat på värmepumpar i Göteborg.

I en kustnära stad som Göteborg kan vintrarna bli riktigt råa och kalla. Men med en värmepump slipper man frysa och oroa sig för värmekostnaderna. För att det ska fungera måste man välja rätt typ av värmepump. Fast det är viktigt att man även försöker spara energi på andra sätt och att man gör allt för att först minska sitt energiberoende. Har man inte redan bytt fönster eller renoverat dem bör man göra detta först.

Kanske kan man också spara energi genom att tilläggsisolera eller byta ytterdörr. Kan man också sänka sitt behov av varmvatten kan det bli riktigt bra. Får man ner sitt energiberoende kan det nämligen göra att man klarar sig med ett något mindre och billigare värmesystem. På så vis får man också snabbare igen sina investerade pengar.

Anlita en expert på värmepumpar

Ska man byta värmesystem och installera någon typ av värmepump måste man ta hjälp av en expert. Det finns företag som bara jobbar med olika typer av värmepumpar i Göteborg och som kan hjälpa till att hitta rätt värmepump och även se till att den blir installerad.

Att få hjälp med att hitta rätt värmesystem kostar ingenting och det kan därför vara bra att konsultera mer än ett företag. Ett seriöst företag kommer på ett hembesök och undersöker både huset och tomten för att kunna bedöma vilken värmepump som passar bäst. Därefter får man ett kostnadsförslag som man måste ta ställning till inom en viss tidsperiod.

Ökat behov av laddstolpar i Stockholm

31 Oct 2022

Det finns allt större behov av laddstolpar i Stockholm. Det gäller både för företag vars anställda pendlar med bil till jobbet, och för bostadsrättsföreningar.

Elbilsrevolutionen är i full gång. Det blir hela tiden allt fler elbilar som rullar på vägarna. I stadstrafik eller på en parkering känner man lätt igen dem på deras ljud, eller en nära nog avsaknad av ljud. Ute på landsvägar eller motorvägar kan man istället känna igen dem på frontens avsaknad av luftintag för motorkylning.

I takt med att det blir fler elbilar i trafiken så ökar förstås behovet av platser där det finns laddstolpe. Det fungerar ju inte riktigt som för bilar som drivs med bensin eller diesel, som man kör till en bensinstation när man behöver tanka. Visserligen finns det liknande “stationer” för snabbladdning, men allra mest finns det behov av att kunna ladda bilen hemma eller på parkeringar där man står en längre tid, till exempel på jobbet.

Laddstolpe för anställda och boende

Den som driver företag med anställda som tar bilen till jobbet bör alltså fundera över att kontakta en firma som erbjuder installation av laddstolpe i Stockholm. Det gäller förresten också för bostadsrättsföreningar. För de som bor i lägenhet som tillhör en bostadsrättsförening kan det vara avgörande för möjligheten att skaffa elbil att det går att ladda den i föreningens garage.

Det finns flera olika varianter av laddstolpar och laddboxar att välja mellan. Experterna på firman ni anlitar kommer att guida er till rätt typ för era behov.

Elektriker Norrköping - säkra ditt hus

27 Oct 2022

Äldre hus har en naturlig charm som många vill bevara. De känns mysiga och de har den där auran av naturlig hemtrevlighet. Bor du i ett äldre hus i Norrköping så är det emellertid också ditt ansvar att föra in villan i 2000-talet och göra uppdateringar som gör att den möter våra behov - och som ökar din egen familjs säkerhet. Det första steget är att kontakta en elektriker i Norrköping.

Många som flyttar in i äldre hus vill bevara den naturliga charmen som finns och drar sig som en följd av detta för att renovera alltför mycket. Det ska också uppmuntras: vad gäller exempelvis ytskikt och planlösning så får man väldigt mycket tillbaka om man kan behålla original-lösningarna.

Men, det handlar även om att hitta en balans i detta. En modern familj har helt andra behov vad gäller exempelvis komfort i badrum och i kök - och vi har även diametralt annorlunda krav vad gäller exempelvis användning av teknik.

Vi använder avsevärt mycket mer el idag än vad vi gjorde under exempelvis 70-talet. Har du ett hus från den tiden så är det, i och med detta, också läge att se över - genom att anlita en elektriker i Norrköping - hur elsystemet ser ut.

Renovera elen med en elektriker i Norrköping

I många fall lever familjer i en slags dold livsfara: man ser inte hur elen fungerar och man tar för givet att allt är som det ska vara. El är emellertid - liksom allt annat - en färskvara och i och med att vi förbrukar mer elektricitet på daglig basis idag så ökar också riskerna för överhettning och bränder. Genom en elfirma i Norrköping kan du ta din gamla villa in i vår moderna tid - och detta utan att det kommer att synas rent estetiskt.

I samma andemening kan man också se till sina behov. Hur många uttag finns idag, var är de placerade och hur många skulle er familj egentligen behöva för att få den komfort ni vill ha? Klart står att många äldre kök sällan erbjuder tillräckligt många eluttag för att möta de krav vi ställer gällande användning av exempelvis köksmaskiner, laddningsstationer och exempelvis högtalare. Genom att låta en elektriker i Norrköping installera fler uttag så får ni mindre friktion i vardagen och en elektricitet som - genom en elrenovering - är rakt igenom säker.

Ventilationsfirma kan hjälpa dig som vill få ned energikostnaden i Stockholm

10 Oct 2022

Kolla med din ventilationsfirma i Stockholm hur det står till med ventilationen i ditt hus. Det kan ge dig mer än bra luft. Det kan ge dig billigare elräkning.

Dålig ventilation kan inte bara påverka hur luften inomhus känns att andas. Det kan också göra att du slänger upp fönstret stup i kvarten – även på vintern. Och då sticker energikostnaderna för uppvärmningen iväg med en gång. Vilket är något som i princip ingen av oss har råd med just nu.

Det har inte undgått någon att priset på både el och olja har skjutit i höjden. Sannolikt kommer även den här nya prisbilden vara något vi behöver leva med ett tag. Det finns alltså all anledning att se över hur mycket energi din fastighet förbrukar. Och en bov i dramat kan faktiskt vara ventilationen.

En ventilationsfirma kan göra det lite billigare att leva i Stockholm

Om du frågar en ventilationsfirma i Stockholm hur mycket ventilationen påverkar dina energikostnader, kommer du sannolikt bli förvånad. Det är nämligen en hel del. Och när du väl vet det, kommer nästa fråga: När besiktigades ventilationen i ditt hus senast? Det kanske var ett tag sedan. Då är det dags nu.

Med hjälp av en bra ventilationsfirma får du snabbt koll på vilka förbättringar du kan göra, och vad de kommer göra för dina uppvärmningskostnader. Om det uppdagas brister och fel i din ventilation, kan firman som utför besiktningen lämna en offert på vad det kommer kosta att åtgärda dem. Du kan självklart också vända dig till fler ventilationsfirmor, för att få offerter att jämföra med.

Värmepumpar i Stockholm till salu

25 Sep 2022

Vill du köpa en eller flera värmepumpar i Stockholm kan du skatta dig lycklig. I en storstad finns det alltid flera varianter och olika företag att välja på.

Att skaffa en värmepump är en riktigt bra investering för de flesta människor. Den värmer upp vatten eller luft på ett sådant sätt att den kan sprida en jämn och fin värme i ditt hus. Har du någonsin gått i funderingar på att slå till på en, så är det nog ingen idé att tveka längre.

Med en värmepump kan du få ner din energikostnad för ditt hus. Det brukar löna sig ganska så snabbt. Det gör att du då kan spara pengar när det gäller uppvärmningen, för att istället lägga dem på annat. Men först och främst gäller det att inhandla en pump som är lämplig för den miljö den ska vara i.

Värmepumpar är klimatsmarta i Stockholm

Satsar du på att sälja värmepumpar i Stockholm, bidrar du till ett klimatsmart alternativ när det gäller att värma upp hus. Detta är ingen dålig tanke, när du går där på jobbet och säljer den ena värmepumpen efter den andra. Alla vill ju vara med och rädda både klimat och sin ekonomi.

Den energi som en värmepump har förmågan att ta till vara, utgöras helt enkelt av solenergi. Den i sin tur ligger lagrad i vatten, berg, jord eller i vår vanliga dagliga luft. Härifrån hämtas den och transporteras in i ditt hus för att omvandlas till den energi som passar att värma upp din bostad med.

Laddstation i Stockholm för privatpersoner och bostadsrättsföreningar

22 Sep 2022

Med en laddstation hemma i garaget kan man enkelt och säkert ladda elbilen. Här kommer några tips för er som vill skaffa en egen laddstation i Stockholm.

Med en laddstation hemma i garaget eller på parkeringen kan man enkelt och säkert ladda elbilen. Både privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Stockholm har mycket att vinna på att sätta upp en laddstation. Dels så höjer den fastighetsvärdet, men en laddstation är också nödvändigt om man vill kunna ladda elbilen säkert i anslutning till bostaden.

Att använda uttaget till kupévärmaren eller ett vanligt eluttag är riskabelt då det finns risk att det börjar brinna. Det naturliga är att ladda bilens batteri på natten då man sover och inte behöver använda bilen. Att då ha tillgång till en laddstation hemma är praktiskt och gör att man sparar massor.

Bidrag för att sätta upp en laddstation

Det finns laddstationer både för inomhusbruk och utomhusbruk, men också de som är särskilt avsedda för bostadsrättsföreningar. En laddstation för en bostadsrättsförening håller också reda på vems bil det är som laddas. Då blir det enkelt att sedan fakturera den el som förbrukas vid laddningen om man vill det.

Redan nu väljer de flesta som köper en ny bil en elbil. Det gör att efterfrågan på laddstationer kommer att öka ännu mer inom en snar framtid. Vill man installera en laddstation finns det flera företag som man kan vända sig till. Som bostadsrättsförening kan man även få bidrag för installationen. För privatpersoner finns det just nu inget bidrag, men detta kan ändras inom en snar framtid.

Solcellsleverantör som kan skräddarsy solcellspaket

2 Sep 2022

Vill ni ta steget och själva producera er el? Det finns solcellsleverantörer som kan skräddarsy solpaket efter både fastighet och behov. Här kommer några tips.

Med solceller på taket kan man producera ren el och själv stå för produktionen av merparten av den energi man behöver. Med solceller får både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och lantbrukare möjlighet att bidra till den gröna omställning. På köpet får man kraftigt sänkta elräkningar och kan i vissa fall även tjäna pengar på den el man producerar.

Innan man kör igång kan det vara bra att göra lite research om olika solceller och leverantörer. Detta eftersom kvaliteten och livslängden på olika märken kan skilja en hel del. Bäst är förstås att hitta en solcellsleverantör som lämnar en generös garanti garanti på solcellsanläggningen. Genom att söka på nätet och läsa olika recensioner kan man ofta hitta den information man behöver.

Välj en solcellsleverantör som även sköter montering och underhåll

Att kontakta en solcellsleverantör för ett kostnadsförslag kostar ingenting. För att kunna ge ett rättvisande pris måste leverantören komma ut på plats och göra beräkningar. Därefter får man ett kostnadsförslag som man får ta ställning till. Tackar man ja till erbjudandet påbörjas processen och solcellsleverantören tar hand om allt från ansökan om bygglov till att se till att solcellerna kommer på plats och fungerar som de ska.

Är man en lantbrukare eller företagare med stora takytor eller mark har man goda förutsättningar att kunna producera mycket el. Ibland så mycket att man kan sälja den vidare och tjäna pengar. Då kan det också vara klokt att teckna ett serviceavtal med den solcellsleverantör man har valt. Läs mer om hur du kan skräddarsy ditt solcells-paket här: solarwork.se

Digitala möten för alla

15 Aug 2022

Du kan lätt hålla dina digitala möten om du har rätt helhetslösning på plats. Skaffa dig bara lite kunskap och se till att du får hjälp av en kunnig aktör.

En kunnig aktör inom ljud och bild för digitala lösningar kan ordna allt så det blir enkelt och smidigt att hålla både ett möte eller en längre föreläsning utan att det sitter några i rummet och lyssnar. De sitter istället i de digitala rum som skapas i den aktuella stunden.

Vill du ha en bra verksamhet där du håller i möten, kurser eller utbildningar kan du på ett eller annat sätt skapa en situation som håller över tid. Bra utrustning och hjälp från de som specialiserat sig och är kunniga i branschen gör det hela till en glädje för dig och de som ska lyssna på dig.

Digitala möten kan vara lösningen

När du inte kan ta dig till en speciell plats vid en speciell tid kan digitala möten vara en optimal lösning. Då kan alla mötas vid ett visst tillfälle eller så kan du en annan gång ha ett möte med en enda person. Det blir på detta sätt sällan något möte som ställs in för att det inte är tillräckligt många närvarande.

När du deltar i ett digitalt möte kan du till och med vara förkyld eller sitta med benet gipsat. Dessa omständigheter kommer inte längre att hindra dig från att vara med. Det går även att använda denna teknik då man arbetar eller utbildar sig på distans.

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden