Blogg om energi och miljö

Sida 2

En modern telefonväxel skapar mervärde

20 jun 2018

Det finns företag som än idag dras med höga kostnader för sin telefoni. Trots att det finns lösningar som kan sänka dessa och somd essutom kan göra hela verksamheten mer effektiv. Det här går att jämföra med hur vi som privatpersoner agerade för några år sedan då vi fortfarande använda oss av fast telefoni i vår ahem och samtidigt börjat snegla lite mot mobiltelefoner.

Plötsligt så hade vi två kostnader för samma tjänst. Mobiltelefonen hade ett dyrt abonnemang där varje samtal och sms kostade en viss summa och den fasta telefonen kostade pengar i form av en fast nota samt för varje samtal.

Där gick, tack och lov, utvecklingen fort och det tog endast några år innan mobilen - och alla mobilnät - ersatt den fasta telefonen som idag får anses som lite av en unik företeelse som endast syns hos äldre personer.

Många företag kör på i gamla hjulspår

Företag fortsätter dock i samma fotspår, man har en uråldrig telefonväxel som kostar pengar och som dessutom kräver en del omsorg för att få väl fungerande. Till detta så har de flesta anställda mobiltelefoner som man använder sig av i den dagliga verksamheten. Dessutom har man förmodligen en mobiltelefon för privat bruk också.

Kort och gott: man har som anställd på ett sådant företag koll på tre stycken telefoner; något som vare sig är särskilt effektivt eller speciellt lönsamt sett till pengarna som företaget får betala.

Här finns det andra lösningar som verkligen kan effektivisera en verksamhet. En modern och uppdaterad telefonväxel ger ökad flexibilitet, lägre kostnader och högre effektivitet. Dessutom så sker regelbunden service, underhåll och uppdateringar av den leverantör man väljer.

Ett byte som förr eller senare - på samma sätt som bytet från fast telefon till mobiltelefon skedde hos privatpersoner - måste ske. Vi anser att det är dags att göra detta byte och investera i en modern telefonväxel.

En mobil växel ger extrema fördelar

Vid ett byte till en ny telefonväxel så kan man som företag även utöka och inkludera den mobila telefonin. Detta genom en mobil växel. Har man som företag en mobil växel så innebär det följande fördelar för den enskilde anställde:

  • Oberoende: Det spelar ingen roll vilken operatör man har - en mobil växel ger samma kostnad oavsett i och med att en sådan används över ett trådlöst nätverk.
  • I Sverige - och utomlands:
  • På samma sätts å kan en anställd koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk och delta i samtal även om denne befinner sig i ett annat land. Det skapar en flexibilitet hos ett företag och det stryper kostnaderna då sådana samtal normalt kostar mycket pengar.
  • Flexibilitet: Som sagt, de anställda kan arbeta varifrån som helst och ändå vara anträffbara - till samma låga pris. Det är en sak. En annan är att en mobil växel fungerar till vilken smartphone som helst. Det går alltså att använda samma smartphone både privat och för arbete - och växla mellan numren beroende på vilken person man ringer. Genom en app så är detta möjligt. En väldigt smidig lösning

Uppdatera er skrivare och bli mer effektiva

19 jun 2018

Den skrivare man har i anslutning till sin dagliga verksamhet är väldigt viktig - men många företagare tar denna lite för given. Man har en äldre skrivare och man kanske har en kopiator. Två stycken maskiner som behövs, men som skapar tydlig irritation. Långa väntetider, köer, slut på papper, slut på bläck, långsamma uppstarter från viloläge, långa startsträckor från avslaget läge. Kort sagt: ren irritation.

Då en sådan äldre skrivare dessutom är stor och tillsammans med den än större kopiatorn kräver ett större utrymme så har man som företagare dessutom den detaljen som ligger en i fatet. Man kanske inte ger de anställda den yta de behöver och hur löser man problemet med att frigöra yta vid eventuella nyanställningar?

En modern skrivare är svaret och detta i form av en multifunktionsskrivare. Det första man får är en kombination av skrivare och kopiator. Det innebär att den gamla pjäsen man använt för att kopiera olika dokument kan kasseras och begravas på den stora teknikkyrkogården. Det är en fördel och vi tänkte ge några andra för att ytterligare påvisa att just ert företag förmodligen har ett behov av en uppdaterad skrivare med multifunktioner.

Spara energi och få bättre arbetsflöde

Låt oss rada upp de fördelar som ni får på köpet i punkter och enligt följande:

  • Energisparande: Som företagare finns det alla anledning atts e över vilka åtgärder man kan göra i syfte att minska sin energiförbrukning. Detta såväl ur ett eget perspektiv - man sparar pengar - och sett ur ett större, mer globalt sådant: att göra gott för miljön. En ny skrivare har ett betydligt lägre TEC-värde (Typical Energy Consumption) än äldre modeller och rent konkret så innebär det att den direkt och per automatik går i viloläge då den inte används. Skillnaden mellan en äldre skrivare och en modern är att övergången från viloläge sker på nolltid - och via en sensor. Du går in i rummet för att använda skrivaren, denna känner av din närvaro och startar upp utan någon transportsträcka. Ett bra val ur ett energiperspektiv.
  • Användarvänlighet: Väntetider är ett minne blott och irritationen över långa utskrivningstider likaså. Varje anställd kan koppla upp sig mot skrivaren med sin mobil, sin dator och sin padda och sköta sina utskrifter genom enkla knapptryck. Perfekt vid exempelvis pendling. En annan viktig detalj: många nya tekniska maskiner är obegripliga sett till att deras funktioner är bra, men svåra att förstå. En ny skrivare är lätt att förstå sig på - bilder förklarar olika funktioner - och kan skötas av vem som helst. Viktigt att tillägga är att en av dessa funktioner innebär att skrivaren häftar ihop de utskrifter man gjort. Det gör att man som anställd får prydliga luntar och att man slipper gisslet med häftklamrar och annat.

Så är det att arbeta som elektriker i Stockholm

15 jun 2018

Funderar du på ett yrke som elektriker? Eller har du någon i din närhet som funderar på det? Att utbilda sig till elektriker är ingen dum idé alls. Fördelen med ett yrke som elektriker är den relativt korta utbildningen, jämfört med den relativt höga lön du får efter några år i yrket.

Medellönen för en elektriker är mellan dryga 23.000 kronor i månaden (23.969 efter 7 år i branschen) och drygt 26.000 kronor (26.470 kronor efter 28 år i branschen). Lönerna skiftar också utifrån var i landet man arbetar och hur länge man har arbetat i branschen. Överraskande nog var inte lönerna särskilt så mycket högre i storstäderna Stockholm, Malmö eller i Göteborg, än på andra ställen som i landsbygden.

Utbildningen sker på gymnasiet eller komvux

Elektriker utbildar du dig till på gymnasiet, eller på komvux och tar cirka tre år. Med tanke på att alla skolelever som går på gymnasiet endast får studiebidrag, och i stort sett bor hemma, och kan börja jobba direkt efter gymnasiet (utan studieskulder) är det mycket lönsamt att arbeta som elektriker.

Här kan man välja inriktning och arbeta som elektriker inom industri, på anläggningar eller med installationer. Arbetar man som elektriker på någon industri eller anläggning, arbetar man mest med övervakning och med dator. Arbetar man med installationer arbetar man oftast mot privata kunder och installerar elledningar och funktioner i folks hem. De som arbetar med det, brukar vara egna företagare, och debiterar själv, redovisar och betalar sina egna arbetsgivaravgifter. Den som anlitar el-tjänster får dra av på Rot-avdraget, som mest 30 procent av kostnaderna. 

De flesta kunder och företag finns i storstäderna

Det är oundvikligt att de flesta kunderna, industrierna och företagen finns i storstäderna Stockholm, Malmö eller Göteborg. Det är där de flesta jobben finns. De storstäderna har alla sin charm. Stockholm med sitt rika utbud av nöjen, kändisar, skärgård och kultur. Malmö med sin närhet till Danmark, Tyskland och sin närhet till den europeiska kontinenten och Göteborg med sin stora hamn. Väljer man att arbeta i till exempel Stockholm och blir elektriker i till exempel Nacka, och vill jobba som installationselektriker har man många kunder och har lätt för att få uppdrag i närområdet. Som elektriker går det inte år så många timmar att pendla till och från jobbet. Dessutom kan arbetsplatsen skifta från dag till dag. Man arbetar i människors hem. Man kan även hamna att arbeta med installationer på stora byggen, som då tar flera dagar, veckor eller månader.

Fettavskiljare skonar våra avloppssystem

5 jun 2018

Restauranger, storkök, gatukök, pizzerior, personalmatsalar, äldreboenden; listan kan göras hur lång som helst på verksamheter som bedriver livsmedelshantering och matberedning i stor skala dagligen. Bara i Stockholm kan dessa verksamheter räknas i tiotusental.

Kommunalt krav på fettavskiljare

Alla dessa verksamheter är också kopplade till vårt avloppssystem, och för att dessa inte ska bli fullständigt överbelastade av det fett som alltid följer med avloppsvattnet, finns det sedan några år tillbaka i de flesta kommuner krav på att alla fastigheter där livsmedelshantering förekommer ska ha en fettavskiljare installerad. Det rör sig alltså inte bara om kommersiella fastigheter och institutioner, utan också om flerfamiljshus med privatbostäder där en del av fastigheten används för livsmedelstillverkning, till exempel restaurangverksamhet.

Dyrt sanitärt problem med fett i avloppssystemet

Innan kravet på fettavskiljare infördes, följde det mesta av det fett som blev över från matberedning och livsmedelshantering med avloppsvattnet rätt ut i de kommunala avloppssystemen. När det flytande fettet kom ut i avloppsrören, där vattnet är kallare, kyldes det ner och stelnade. Det ansamlades också på avloppsrörens väggar i allt större mängder till dess att det oundvikligen blev stopp. När en fettklump bildas och fått härda en tid kan den bli väldigt svår att få bort, och att ständigt behöva rensa landets avloppssystem från fettansamlingar blev en dyr och omständlig affär för landets kommuner.

Rensar ut både fett och föroreningar

De flesta kommuner såg sig därför nödgade att införa krav på fettavskiljare i fastigheter där livsmedelshantering förekommer. Det sker enligt principen att fett är lättare än vatten och därför stiger uppåt om vattnet får stå stilla ett tag. Så när avloppsvattnet rinner in i fettavskiljaren hamnar det i en tank där det blir stillastående till dess att fettet stigit upp till ytan och samlats ihop. Nät vattnet renats fortsätter det ut till avloppssystemet, som därigenom avlastas betydligt. I fettavskiljaren renas dessutom vattnet från mycket smuts och föroreningar, eftersom dessa i regel är tyngre än vattnet och sjunker till tankens botten där det kan samlas upp.

Gemensamt ansvar mellan fastighetsägare och näringsidkare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en fettavskiljare installerad om fastigheten släpper ut mer fett än vad kommunens gränsvärde anger som tillåtet. Däremot ligger det på den enskilde näringsidkaren att se till att fettavskiljaren underhålls. De flesta verksamheter lägger ut detta på entreprenad, man anlitar ett företag som kommer ut och tömmer fettavskiljaren och servar den. En fettavskiljare kräver mycket underhåll med rensning och spolning, utöver den rutinmässiga tömningen.

En förutsättning för en fungerande civilisation

I vår moderna civilisation med allt fler människor ansamlade i städerna, är det av största vikt att avloppssystemen fungerar som de ska och inte täpps igen. Det kan få förödande konsekvenser med smittspridning och sjukdomsutbrott som följd om avloppssystemen inte hålls efter ordentligt. Genom att införa krav på fettavskiljare där livsmedelshantering och matberedning pågår, försäkrar sig kommunerna om att avloppssystemen hålls fria från fett som riskerar att täppa igen rören.

Jobb i Solna

1 jun 2018

Solna har en relativt hög befolkning (ca 78 000) på en yta som är mycket liten i förhållande till folkmängden. Sitt läge, omringat av Stockholm och Sundbyberg, gör kommunen till en plats med god arbetsmarknad. Det återspeglas också i siffrorna – Solna är i allmänhet en välmående stad med relativt höga sysselsättningssiffror. 

Arbetsmarknaden i Solna är varierad. Med sitt centrala läge är det ganska ont om industriella jobb. Jordbruk är givetvis inte heller något som förekommer i någon större utsträckning här. För den här texten tittar vi på olika platsbanker för att se vilka arbeten som faktiskt erbjuds i större omfattning. 

Supportjobb

Flera arbetsgivare i Solna letar för närvarande efter supportpersonal. De flesta vet ungefär vad arbetet går ut på – man sitter ofta framför en chatt eller med en telefon för att svara på kunders frågor. En del supportjobb har en tydlig teknisk inriktning, medan andra snarare kan handla om att bistå vid returer och reklamationer. 

Det behöver dock givetvis inte vara konsumenter och privatpersoner som är användare av en support. Det kan lika gärna vara en egen avdelning hos ett stort företag, där företagets anställda snarare är dem som kan behöva hjälp. Det kan till exempel handla om problem som uppstår med hård- eller mjukvara. 

Elektriker

Det finns flera typer av elektriker, varav merparten som söks för tillfället i Solna är elektriker som i huvudsak jobbar med service av befintliga installationer. Det man gör är just det – man säkerställer att driften av elanläggningarna i en given fastighet fungerar som de ska. 

Exakt hur en arbetsdag ser ut skiljer sig naturligtvis en hel del mellan olika elektriker i Solna. Till exempel krävs elektriker på stora byggnader i Solna som exempelvis Friends Arena och Nya Karolinska. På dessa platser är arbetet sannolikt annorlunda än om man arbetar med service hos privatpersoner. 

IT-säkerhet

Det finns flera IT-jobb i Solna för den som har kompetens och/eller en lämplig utbildning. Till exempel finns en anställning där man är ansvarig för att leda IT-avdelningen hos ett stort företag som är verksamma i kommunen. De här jobben tenderar att vara ganska välbetalda, och det ställs givetvis vissa krav på den som söker. 

I det här fallet efterfrågar de bland annat ”väldokumenterad strategisk erfarenhet”, ledaregenskaper och erfarenhet i en rad olika datorprogram. Vidare eftersöker de minst fem års erfarenhet från en roll i IT-management. Även om den som söker bör ha goda meriter och erfarenheter, lär det finnas goda möjligheter att säga sitt vid en eventuell löneförhandling. 

Större behov av magasinering i Stockholm

14 maj 2018

I takt med en allt större inflyttning till Stockholm så kommer också nya utmaningar på köpet. Den största frågan handlar om bostäder - en fråga som inte kan undgått någon. Man måste bygga och man måste bygga fort för att kunna nå de mål som satts upp gällande bostäder till alla. Det handlar till mångt och mycket om att bygga högt, bygga billigt och bygga mindre bostäder. Det senare innebär att andra behov skapas - exempelvis gällande förvaring. Tiderna då alla hade tillgång till ett vinds- eller källarförråd är snart ett minne blott.

Numera så bygger man utrymmen för förvaring inne i bostäderna. Det är bra - men många väljer att använda den ytan till annat istället. Ett förråd kan bli exempelvis ett barnrum. Förvaringen försvinner, men nya möjligheter öppnar sig och utan att man behöver investera i en ny, större och dyrare, bostad. Lösningen är att man väljer extern magasinering och där man har sin nödvändiga förvaring på andra ställen än i anslutning till hemmet.

Magasinering i Stockholm är stort - och det kommer att bli ännu större. Behoven kommer att öka i takt med inflyttningen. Frågan är bara: är magasinering säker och är det ett klimatsmart val? Ja, om man väljer rätt företag.

Välj korrekt företag för din magasinering

Med klimatsmart magasinering så menar vi att man måste hitta ett företag som kan bistå med utrymmen som inte drar för mycket energi. Det är ett problem i och med att du som kund vill ha de föremål du förvarar i ett intakt skick den dagen du avsluta din magasinering - något som kräver både uppvärmning och god ventilation. Drar exempelvis ventilationen väldigt mycket energi och uppvärmningen sker på ett sätt som skadar miljön på sikt så bör du som kund välja ett annat företag. Det kan kosta några kronor extra, men det är något som gör miljön en tjänst.

Gällande säkerhet så behöver du inte vara orolig om du väljer en partner inom magasinering som har regelbundna rutter utförda av väktare/vaktbolag i din tjänst. Till detta så finns larm och ditt eget förråd kommer att utrustas med lås som bara du har nyckeln/koden till. Säkerheten är i sak inte en så stor fråga då det kommer till magasinering.

Viktigare tycker vi att tjänsternas utformning är. Att tillgänglighet är ett nyckelord är självklart. Som kund så ska du kunna nå de saker du behöver när du vill. Ett bra system i detta handlar om att du packar på egen hand. Du får en container hemkörd och det är du som väljer vad du ska lägga däri - och vart det ska ligga.

Containern körs till lagret och då du vill avsluta så körs den hem till dig. En annan tjänst innebär att företaget fotograferar alla föremål du väljer att magasinera och att du - via en app - kan be dem ta fram de saker du behöver. Behöver du skidor, vinterkläder eller barnens hockeyutrustning så är allt detta bara en beställning bort. Väldigt smidigt.

Vanliga frågor och svar om Attefallshus

4 maj 2018

Många har frågor om vad som gäller för ett Attefallshus och vissa kanske till och med har funderingar om vad det är för något. Det finns en del att reda ut och vi tänkte försöka göra det genom att rada upp några vanliga frågor och svar och därmed också skapa en bättre bild. Enklast blir om vi sätter igång direkt:

Vad är ett Attefallshus? Ett Attefallshus kan antingen vara fristående eller väggfast. Det senare får byggas om 15 meter2 och det förra får byggas om 25 meter2 och med en takhöjd om 4 meter. Användningen bestämmer man själv: det går att bygga ett fristående attefallshus som en ren komplementbostad eller som ett garage, en bastu eller en carport. Bygger man det som en komplementbostad så måste det finnas vatten, avlopp, god förvaring, elektricitet och möjlighet att laga mat. En sådan går att hyra ut.

Vad är speciellt med ett Attefallshus? Det som är slående med byggnationen är att det inte krävs något bygglov. Det enda som behövs är ett startbesked från byggnadsnämnden i den kommun man bor i.

Kan man göra det klimatsmart?

Precis som vid ett vanligt hus så kan man välja klimatsmarta lösningar både gällande material, isolering, elsystem och allting annat. Det är faktiskt en ypperlig byggnad att prova på. Skulle du bygga ett Attefallshus med så klimatsmarta lösningar som det bara är möjligt - och som din ekonomi tillåter - och detta faller väl ut så kan du implementera dessa lösningar till ditt befintliga hus sedan.

Vilka regler gäller? Utöver de regler om yta och höjd som vi nämnde ovan så finns det andra saker att ta hänsyn till. Grannar och tomtgräns exempelvis. Du får inte bygga ett Attefallshus närmare än 4.5 meter från din tomtgräns. Om det skulle komma närmare i förhållande till din granne så kan du få bygga med dennes medgivande och goda minne; skulle du bygga närmare exempelvis en cykelväg så kommer du dessvärre inte att få dispens.

Kan jag köpa en tomt och bygga ett Attefallshus på denna? Ja, det kan du göra - men i det fallet så är du också tillbaka på ruta ett då ett bygglov krävs. Ett Attefallshus är ett komplement till en befintlig byggnad, finns ingen huvudbyggnad så räknas alltså byggnationen som en sådan.

Finns det nyckelfärdiga lösningar? Ja, och det är faktiskt det mest populära alternativet. Det finns ett, i det närmaste, gigantiskt utbud. I alla storlekar, planlösningar, färger och former samt i alla tänkbara prisklasser. Beställer du ett nyckelfärdigt Attefallshus så behöver du bara se till att vatten, avlopp och grunden är klar - resten sköts av leverantören. Förutsatt att du vill använda det som en komplementbostad och således behöver el, vatten och avlopp.

 

Hur kan er verksamhet bli bättre?

29 apr 2018

§Frågan i rubriken bör varje företagare - oavsett storlek och oavsett bransch - ställa sig med jämna mellanrum. Det är nämligen en väldigt sund fråga och hittar ma svar på denna så tar man också nästa steg, blir lite effektivare och lite bättre. I många fall så handlar det dessutom inte om några radikala förändringar och reformer. Nej, det kan ofta vara de mindre förändringarna som i slutändan ger de stora resultaten.

Vi kan ge två stycken exempel på detta och visa på vikten av att se över sin verksamhet - även om det går bra! - och ställa sig frågan om hur den kan förändras- och förbättras.

Effektivare arbetsgång genom en balpress

Vi börjar med att peka på det första exemplet som handlar om arbetsmiljö och städning. i många fall så är städningen på en arbetsplats satt i bakgrunden och spelar en alltför undanskymd roll sett till den effekt den kan ge.

Undermålig städning kan definitivt påverka negativt: de anställda vantrivs, de känner ingen lust att gå till jobbet, de tar inget ansvar i att själva plocka undan och det skapas en dålig atmosfär i och med detta i form av en ond cirkel. Som grädde på moset så har vi även antalet sjukdagar som kan stiga i höjden som en följd av en mer ohygienisk arbetsplats. Kort sagt: ett effektivt sätt att blir bättre är att utöka städningen på arbetsplatsen.

Exempel nummer två handlar om att tid är pengar. Hur mycket tid lägger ni på att ta undan sopor, återvinning och genoma tt stå och hoppa på kartonger? Och: hur påverkar all denna återvinning era kunder sett till intrycket de får av er verksamhet? Här kan en bra lösning vara att investera i en balpress. En balpress är en maskin som genom hydraulisk kraft kan pressa ihop all återvinning - papper, kartonger och wellpapp - till en mindre fyrkant.

De flesta företag har mer eller mindre problem med sådant - vissa större; restauranger, lager och affärer och andra lite mindre; kontor och mindre butiker. Det spelar egentligen ingen roll vilka behov man har då det finns en balpress för egentligen alla typer av verksamheter.

Rätt hantering, ska vi dock tillägga, är ett måste. Det krävs att alla vet hur denna balpress fungerar. I och med att det handlar om enorma krafter så kan olyckor ske och säkerheten samt rutinerna måste vara glasklara.

Hur hittar du rätt balpress?

Det enklaste sättet att hitta rätt typ av balpress - det finns massor av modeller, storlekar och med varierande funktioner - är att kontakta en återförsäljare. Kostnadsfritt så brukar dessa besöka en arbetsplats och se över vilka behov som finns samt vilka lokaler och utrymme som erbjuds. Naturligtvis även mer er budget i åtanke så kan återförsäljaren sedan presentera en skräddarsydd lösning som effektiviserar hela er verksamhet.

Företag inom VVS kan sänka dina årliga kostnader

5 apr 2018

Hur mycket betalar du varje år för uppvärmning och energi? Svaret är, för många: alldeles för mycket. Vi kan ge ett exempel på detta och säga att du och din familj bor i malmö i ett äldre hus som värms upp av en oljepanna. Detta är ett dyrt alternativ som dessutom har andra stora nackdelar:

 

  • Ständig service. En oljepanna är allt annat än pålitlig. Många vittnar om att problem kan inträffa när som helst och detta gör att planerade resor ofta sker med en oro i kroppen.
  • Leverans och beställning. Du måste hela tiden se till att den finns olja och vara beredd på att vara hemma då denna levereras. Det kräver god framförhållning och flexibilitet
  • Sämre möjlighet att planera. Att använda sig av olja innebär att man gör sig beroende av omvärlden. Stiger priserna för olja - ja, då får du betala mer pengar. Detta gör att du inte kan planera din ekonomi fullt ut och att livet därigenom blir lite svårare.
  • Sämre för miljön. Olja är inte förnybart och det går inte att återanvända. Någon gång tar det slut och det kommer aldrig att bli billigare. Det sliter oerhör mycket på miljön att använda fossila bränslen sett till exempelvis utvinning och avgaser.

 

Vår lösning är att man istället kontaktar ett företag inom VVS i Malmö och låter detta företag undersöka vilka alternativ som finns för uppvärmning. Kort och gott - vilka förutsättningar finns i ert område för att värma huset med hjälp av naturliga energikällor såsom exempelvis bergvärme, sjövärme, jordvärme eller frånluftsvärme?

 

Då undersökningen är gjord så är det dags för nästa steg: att köpa och installera en värmepump som i sin tur omvandlar den lagrade energin och värmer upp huset. Installationen i fråga bör - oavsett vilken energi det handlar om - utföras av samma företag inom VVS.

 

Jämn, behaglig värme i hela huset

 

Den stora fördelen med att byta uppvärmningssystem och låta ett företag inom VVS installera en värmepump är rent ekonomisk. Rent krasst kan vi säga att exempelvis bergvärme kan sänka den årliga kostnaden med upp till 80 %. Räknar man detta mot kostnaden för borrning, köp av värmepump samt installationen så brukar det ungefär ta tio år innan man “är hemma” och har nått break-even.

 

Det är den stora fördelen, men det finns även andra värden som påverkar till varför ett byte bör övervägas. Inte minst så handlar det om levnadsmiljön. Utförs installationen av värmepumpen av en professionell firma inom VVS och blir rätt kalibrerad så blir klimatet inomhus jämnt och behagligt - i varje rum. Och, det blir lättskött sett till temperaturen går att reglera på ett snabbt och enkelt sätt.

 

En tredje fördel handlar om servicen. En värmepump av modernt snitt är självgående och kräver obefintlig omsorg. Du behöver således inte känna någon oro om du och familjen ska ut och resa. Tvärtom: dagens värmepumpar går nämligen att styra via en app i mobilen. Det innebär att ni kan sänka prestandan (och spara pengar! ) under tiden ni är borta; bara för att höja den då ni är på väg tillbaka och då mötas av ett varmt och skönt hus igen.

Vet mer om fogfria golv

27 mar 2018

Fogfria golv har många fördelar. En av fördelarna är till exempel att det är väldigt hårt, en egenskap som är viktig för bruk i till exempel parkeringshus eller lagerlokaler. En annan fördel är att det är väldigt lättstädat och tåligt mot både vatten och kemikalier.  Men fogfria golv har inte bara ljusa sidor. Vid hanteringen utsätts golvläggarna för en hel del risker, men när golvet väl är lagt är det dock säkert för den som går på det. Mer om fogfria golvs för- och nackdelar kan du läsa om nedan.

Fördelar

Som nämnt ovan är en av de största fördelarna med fogfria golv att det är extremt hårt. Det är därför inte särskilt förvånande att detta är väldigt vanligt golvslag att använda sig av i till exempel av lokaler eller parkeringshus. Där hög punktbelastning kan ske är det mycket viktigt med ett underlag som klarar trycket. Det är precis detta som fogfria golv är till för.

Tål vätskor och kemikalier

p>En annan egenskap som gör fogfria golvet mycket väl lämpat i industrilokaler, är dess tålighet mot kemikalier och andra vätskor. Därtill är golvtypen också mycket lättstädad, vilket ibland är en ren nödvändighet i den ofta hektiska verksamhet som industriella företag bedriver.

Ljuddämpande

En annan fördel med fogfria golv är att de är mycket ljuddämpande. Det här är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv, då verksamheten i många industriella lokaler, samt lagerlokaler, är högljudd. 

Det är allmänt känt att det inte är vidare bra att vistas bland höga ljudnivåer långa stunder om dygnet. Ett ljuddämpande golv gör helt enkelt arbetsdagen betydligt mer uthärdlig för de som jobbar inom industriell verksamhet.

Miljövänligt

Visst, det ter sig kanske inte särskilt miljövänligt vid en första anblick, men på lång sikt är fogfria golv skonsamt mot planeten. Detta tack vare den långa livslängden – men det gäller alltså att man ser till en hel livscykel. 

Nackdelar

Även om fogfria golv kommer med många fördelar, finns det också ett par nackdelar. Främst handlar det om risker vid hantering av ohärdade komponenter när det ska läggas. Det är därför mycket viktigt att golvläggare som arbetar med dessa golv har rätt utbildning och kunskaper innan arbetet utförs. 

Det finns högt ställda krav för att få en auktorisation att arbeta med dessa golv, där bland annat utbildning i materialkunskap och säkerhet ingår. Syftet med det här är att se till att läggningen av dessa golv sker av yrkesmän som faktiskt vet vad de gör, och att de risker som finns med att hantera dessa golv är kända av golvläggarna. 

Tips för en hållbar badrumsrenovering

17 mar 2018

När det är dags för en badrumsrenovering finns det god anledning att i samband med valen av material och inredning fundera lite över badrummets miljöpåverkan. Om man väljer produkter som minskar badrummets negativa miljöpåverkan, gör man samtidigt ett val som har positiva effekter på privatekonomin. Det finns alltså både miljömässiga och privatekonomiska skäl för en hållbar badrumsrenovering.

Bor du i Stockholm har du ett stort utbud av firmor som utför badrumsrenoveringar att välja bland. Om du är ute efter att göra en miljösmart renovering bör du redan i valet av entreprenör kolla upp hur firma ställer sig till miljömässig hållbarhet. Vissa firmor har en tydligt miljövänlig profil och använder sig bara av utvalda produkter och tekniker. Åter andra firmor kanske inte har en sådan tydlig profil, men är lyhörda för dina önskemål och har vett nog att ta reda på mer om hur de kan göra din badrumsrenovering så hållbar som möjligt.

Keramikplattor till väggar och golv

Till väggar och golv bör man alltid välja kakel och klinker om man är ute efter ett hållbarare badrum. Våtrumsmattor och våtrumstapeter må numera vara funktionsmässigt och estetiskt fullvärdiga alternativ, men ur miljösynpunkt räcker de inte till. Anledningen till detta är att de är tillverkade i PVC-plast som innehåller många giftiga och miljöfarliga ämnen.

Keramikplattor är naturprodukter som andas och är ett bra val i badrummet. Dock ska man tänka sig för innan man installerar golvvärme under dem, vilket så klart är ett bekvämt val. Golvvärme drar mycket energi och är ur miljösynpunkt ingen höjdare. Ett badrumsgolv ska ju dock vara skönt att gå på, så hur gör man då? Ja, det finns flera alternativ. Tjocka mattor på golvet är en populär lösning. Vissa väljer att installera golvvärme men är noga med att stänga av den på sommaren, och driva den vid en lägre temperatur på vintern. Man behöver inte heller lägga golvvärme under hela golvet utan kan välja att lägga den i stråk där man går mest, till exempel mellan dörren och handfatet, duschen, toaletten etc.

Färg

Vill man måla detaljer i badrummet, eller ha kakel upp till brösthöjd och måla resten av väggarna, ska man alltid välja miljömärkt färg. För målning i badrum krävs att den som utför det har våtrumsbehörighet, något som alla badrumsrenoverare bör ha. Många färgtillverkare har hela system för miljövänliga våtrum, från tätskikt till ytskikt. Många badrumsrenoverare i Stockholm väljer ofta ett sådant system att utgå ifrån vid målning eftersom produkterna är framtagna för att användas tillsammans.

Blandare, duschmunstycken och WC-stol

När det gäller vattenförbrukning har det på senare år kommit en stor mängd produkter som verkligen hjälper till med att snåla på vattnet. Dessa är inte nämnvärt dyrare än andra produkter på marknaden, men kan hjälpa dig att spara mycket pengar varje år genom minskad vattenförbrukning. Som ett exempel kan nämnas att den som duschar tio minuter varje dag med ett normalt duschmunstycke och blandare gör av med vatten för 2000:- per år, medan ett energisnålt alternativ minskar denna förbrukning till hälften.

Snålspolande toaletter finns också i många varianter. Från att på 80-talet ha gjort av med 15 liter vatten per spolning är många toaletter nu nere i mellan 2 och 4 liter vatten, något som givetvis har en enorm inverkan på vattenförbrukningen sett över ett helt år.

Renovera för framtiden

Kontakta en bra firma för badrumsrenovering i Stockholm som har koll på miljötänket, eller i alla fall viljan att lära sig mer. En hållbar badrumsrenovering är en investering i det långa loppet även om den kanske blir lite dyrare. Det är värt det, både för din ekonomi och för miljön!

Värde i att låta en elektriker byta elsystem

12 jan 2018

Även om man kan se att elledningar som löper på insidan av huset har en lång livslängd så kan det finnas ett värde i att byta ut dessa - eller snarare att anlita en elektriker och låta denna sköta bytet i fråga. Detta i synnerhet om två stycken scenarion står framför dig. Vi kan säga att du bor i ett hus i Stockholm och att du i ett rum - exempelvis i köket - vill ha fler uttag; någots om en behörig elektriker hjälper dig med.

“ Att vi idag har ett större behov av eluttag är ingenting konstigt. Vi använder fler maskiner och vi behöver exempelvis ladda både mobiltelefoner och surfplattor. Passa på att låta den elektriker du anlitar byta ut ledningarna på samma gång - höljet kan ha skadats vid arbetet “

Detta är ingenting ovanligt idag - vi behöver mer uttag idag än vad vi gjorde förr; bara i köket så kan man se att mikrovågsugnen, kaffebryggaren, vattenkokaren och mixern behöver el och ibland så används dessa maskiner samtidigt. Till detta ska vi även addera mobiltelefoner, surfplattor och datorer som behöver laddas - kraven på fler uttag har ökat och lyckligtvis så kan en behörig elektriker bistå med att skapa sådana. här skulle vi alltså även vilja slå ett slag för att man byter ut de elledningar som finns i det berörda rummet - köket i det här fallet - och detta då det skyddande höljet kan ha tagit skada; något som kan leda till överhettning och en brand.

Av samma skäl så tycker vi att du som bor i ett äldre hus i Stockholm ska låta en elektriker se över skicket på ditt elsystem. Många bränder har sin start just genom att ledningarnas hölje är så gamla att de torkat ut - någon som kan leda till en överhettning, en brand eller att metallföremål blir strömförande och att du eller medlemmar i din familj skadas.

Allt på en gång eller allt eftersom?

Man ska ha respekt för elektricitet och man bör hålla koll på vilket förmodat skick ledningar och elsystem som finns i ditt hus i Stockholm. Det brukar dock inte vara någon panik i att byta. Vårt råd är att du jobbar lite systematiskt och låter en elektriker byta i rum för rum. Att byta allt på en gång kostar lite mer pengar och kommer att ta ett tag att göra.

För minsta påverkan i er vardag så kan det vara en bättre lösning att byta ledningar någon gång per år. Och - viktigt är att poängtera att en elektriker i Stockholm, naturligtvis, omfattas av Rot-avdraget. Det blir alltså inte så extremt dyrt att få ett säkrare hem.

Eltesta ditt äldre hus i Stockholm

Gällande ett äldre hus så finns det även ett värde i att se hur strömmen fungerar. Äldre hus har ofta sämre system - något som definitivt kan påverka värdet på huset i fråga. Ett eltest kan jämföras med en bilbesiktning och där en behörig elektriker går igenom systemet - efter ett givet standardprogram - samt kartlägger fel och brister.

I många fall så krävs en efterföljande uppdatering av hela systemet. Steg ett är att besiktiga kapaciteten genom ett eltest.

Om El- och energiprogrammet - Nacka Gymnasium

5 jan 2018

Går du i nian och behöver välja inriktning inför gymelektricitet, elektrikernasieutbildning? Har du intresse för elektronik, styrteknik, ellära och är intresserad att jobba som elektriker eller svagströmstekniker – då är El- och energiprogrammet något för dig.

 

Ingår i utbildningen

El- och energiprogrammet i Nacka ger en bred yrkeskompetens med fokus på styrteknik, installationsteknik och elektroteknik. Detta utöver ellära. Utbildningen är uppbyggd på gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen samt inriktningkurser.

De gymnasiegemensamma är ämnen som läses över hela gymnasiet så som svenska, matte, engelska, naturkunskap m.m. Med programgemensamma ämnen menas alla ämnen som samtliga elever på detta program läser. Sista blocket, inriktningskurser, är valbara kurser utifrån elevens intresse och mål gällande framtida yrke.

Bland inriktningskurserna finns exempelvis Elkraftteknik. Kommunikationsnät och Elinstallationer. Här finns även möjligheten att välja Praktisk Ellära.

 

Med säkerhet i fokus

Att jobba som elektriker innebär att man arbetar inom en bransch med många regler. Främst handlar det om att sätta säkerheten högt vilket gör att säkerhet är något som genomsyrar flera kurser. Därmed är Ellära samt Elektroteknik två grundläggande skolämnen inom utbildningen.

 

Matte och engelska behövs som grund

I beskrivningen till programmet (på Nacka.se) nämns att ”goda matematikkunskaper är viktiga”. Detta eftersom en stor del av arbetet handlar om att göra matematiska beräkningar. Kravet på engelska har även blivit större med åren. Orsaken är internationaliseringen som gör att produkter och tjänster inte sällan presenteras på engelska.

 

Praktik

Under utbildningen kommer minst 15 veckor att utföras som praktik. Därmed är eleven hos en elektriker eller annan yrkesgrupp inom branschen och lär sig yrket på plats. På detta sätt får man både tillämpa teoretiska kunskaper samt pröva på yrket. Utöver det skapar ofta praktikperioder möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

 

Lärling och färdig elektriker

När du har klarat av gymnasieutbildningen väntar lärlingstiden. Du är då anställd av en elektrikerfirma eller något annat företag men får under denna tid lägre lön än de andra. Under denna tid förväntas du lära dig yrket, utöver de kunskaper som tagits med från skolan. Efter 1600 timmar lärlingstid är du certifierad elektriker (installationselektriker). Därmed kan du bli anställd på samma villkor som alla andra.

Önskar du istället att studera vidare finns flera högskoleutbildningar samt YH-utbildningar. En väg är exempelvis att gå Elektriska högskolan som ligger i Nyköping. En annan väg är att läsa basåret på KTH vilket sedan är grunden för vidare studier mot att bli ingenjör inom något område. När gymnasieutbildningen väljs finns möjligheten att läsa de kurser som krävs för att sedan kunna läsa vidare på högskolan.

Byt fönster och spara energi

27 dec 2017

Vi ska ju alla bli miljömedvetna och handla mer eller mindre med tanke på miljön. Frågar du en miljöpartist är det inte bara frågan om en trend, som alla andra. Däremot lär hen svara att detta har kommit för att stanna. Dagens generation ungdomar är mer miljömedvetna än vad vi var som var unga på 1980- och 90-talet. En av de mest energisparande åtgärder man kan göra är att skaffa tätare fönster. Det är den enskilt mest effektiva åtgärden för att inte slösa på jordens resurser. Förutom uppvärmning av husen med hjälp av fossil förbränning är bilarna och flygen bovarna i miljödramat. Vi får hoppas att vi ser fler elbilar och flygplan som går på el i snabb takt. Annars är det ute med hela vår planet.

Dagens fönster görs tätare än förut

De moderna fönster vi ser tillverkas i dag är tätare än de gamla fönster som tillverkades under förra seklet. De gamla träfönster vi hittills har använt har inte varit gjutna på samma sätt som de fönster som tillverkas idag. Skulle man täta de fönstren var man tvungen att skaffa ett tredje glas. Det behövs inte längre på dagens fönster. De tätaste fönster som finns på marknaden just nu är PVC-fönster. De är hållbara, så gott som underhållsfria och miljövänliga, om man ska tro fönstertillverkarna.

Fönstren behöver inte underhållas

Dagens moderna fönster behöver heller inte underhållas på samma sätt som förut, vilket i sig är en vinst för miljön då man inte behöver skaffa målarfärg, inte behöver ersätta de gamla träramarna och listerna som förut. Allt som kräver ny tillverkning är en påfrestning för miljön. Det bästa är ju att kunna återvinna och det är vad dagens fönstertillverkare gör. De tar mer och mer tillvara på återvunnet material då de gör nya fönster vilket är välkommet.

Fönster har lite annan funktion än tidigare

Numera har vi hela väggar i glas istället för annat material. De moderna arkitekterna har valt glas som fasad. Tänk på huset där Svenska dagbladet huserar, eller tidningen Helsingin Sanomat i centrala Helsingfors, som har hela fasaden i mörkt fönsterglas. Det är modernt, snyggt och estetiskt tilltalande. Samtidigt har vi också upptäckt att vi människor behöver solljuset för att må bra och arbeta effektivt. Allt fler ritar in stora fönster just av denna anledning, vilket lägger nya krav på fönstertillverkarna. De behövs i andra material och andra funktioner. Att öppna fönster på nya sätt och inte bara rakt inåt eller utåt.  De nya sideswingfönster kan öppnas och svängas i nästan 360 grader, vilket ger att de är lättare än förut att tvätta. Fönstertvättarna behöver varken hänga ut genom fönstret, eller avlägsna alla föremål då fönstret ska svängas inåt. Funderar du att byta till miljövänliga fönster läs mer här.

Brister i ventilationssystemet vid OVK-besiktning

19 dec 2017

I ett land som Sverige, där vi tillbringar den allra största delen av vår tid inomhus, är det oerhört viktigt med en god ventilation och en god inomhusmiljö. Därför beslutade riksdagen 1991 att alla flerfamiljshus och offentliga lokaler regelbundet måste besiktigas för att tillse att ventilationen fungerar tillfredsställande. Denna besiktning kallas OVK, som står för Obligatorisk VentilationsKontroll. OVK-besiktning utförs av certifierade kontrollanter, oftast från en ventilationsfirma, men även byggfirmor och sotare brukar utföra OVK.

Typer av ventilationssystem och när OVK måste genomföras

De ventilationssystem som förekommer i Sverige är självdrag (S), mekanisk frånluft (F), mekanisk frånluft med värmeväxlare (FX), mekanisk från- och tilluft (FT), samt mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare (FTX). OVK måste utföras vart tredje år i offentliga byggnader som skolor och sjukhus, samt i flerfamiljshus med FT och FTX. Vart sjätte år måste besiktning göras i flerfamiljshus med S, F, och FX. I hus med bara en eller två bostäder med FX, FT eller FTX behöver inte OVK genomföras förutom när ventilationssystemet tas i bruk.

Kontrollanten

Den som genomför besiktningen har en behörighet för att genomföra OVK-besiktning. Det finns två huvudbehörigheter, Normal (N) och Kvalificerad (K). N betyder att man kan gendomföra besiktningar av F-system, K att man kan besiktiga alla typer av ventilationssystem. Dessutom finns behörigheterna Självdragskompetens (S), där man är behörig att besiktiga hus med självdrag, samt E-behörighet, då man kan kontrollera lägenhetsaggregat i flerfamiljshus.

EN OVK-besiktning tar inte så lång tid per lägenhet, kontrollanten ska helt enkelt testa luftflödet vid alla ventilationspunkter och se till att det är tillfredsställande.

Brister

Om kontrollanten hittar fel eller brister i ventilationssystemet gör han en anteckning i OVK-protokollet. Exempel på fel som måste åtgärdas kan vara otillräckligt antal frånluftsdon, igenkorkade ventiler eller felkopplade köksfläktar. Ventilationssystemen bedöms dock alltid efter hur reglerna såg ut när ventilationssystemet togs i bruk, så om systemet fungerar utifrån det får det godkänt. Kontrollanten kan dock rekommendera fastighetsägaren att byta ut ventilationssystemet om han tycker att det fungerar otillräckligt utifrån dagens krav. Fastighetsägaren är dock i dessa fall inte skyldig att byta ut systemet, utan det är just en rekommendation.

När besiktningen är klar ger kontrollanten fastighetsägaren ett protokoll. Om kontrollen visar att inga fel kan påvisas får fastighetsägaren även ett intyg på utförd besiktning. Detta intyg ska sitta på väl synlig plats i byggnaden, i trapphuset till exempel. Om protokollet visar på fel ska dessa åtgärdas snarast. Besiktningsmannen ska i protokollet ange förslag på hur ventilationen kan förbättras. Om fastighetsägaren inte åtgärdar felen inom utsatt tid kan han dömas att betala vite till kommunen.

God inomhusmiljö

En god inomhusmiljö är varje fastighetsägare och OVK är ett av de viktigaste verktygen för att säkra en bra inomhusluft för de boende. Som fastighetsägare gäller det därför att se att inomhusluften är så god som den kan vara, vilket i vissa fall kan innebära att man behöver byta ut ventilationssystemet i fastigheten. Ett modernt ventilationssystem är dock alltid en bra investering eftersom system med värmeväxlare kan sänka fastighetens värmekostnader väsentligt över ett år. Bra luft gör även de boende gladare och friskare och gör fastigheten mer attraktiv att bo i.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

 

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden