Blogg om energi och miljö

Sida 2

Dags att investera i ny bil

21 sep 2020

Funderar du på hur det vore att äga en elbil? Skulle du vilja uppgradera från nuvarande bil som går på bensin till en helt ny modell som går på el? Vilka märken och modeller kan du välja mellan?

Förutom att du tänker på miljön och att inte förbruka resurser av olja och bensin som inte finns oändligt mycket av så är det givetvis även en ekonomisk fråga. En elbil som är fabriksny är visserligen ganska dyr, men du slipper fylla den med bensin gång på gång. Elförbrukningen i hemmet kommer öka, men ibland laddar du på annan plats och kanske på ditt arbete. Kanske har du redan idag börjat kolla in var i staden det finns laddstolpar placerade och hur oftas dessa är upptagna respektive lediga. Vid ditt hem behöver du installera en laddbok specifikt för er elbil. Denna kopplas direkt på elcentralen. Detta för att undvika överbelastning på hushållselen som i värsta fall kan leda till brand.

Olika kommuner, olika utbud

Hur ser utbudet av laddstolpar ut i just din kommun? Olika kommuner har hunnit olika långt och budgeterat olika för just utplacering av laddstolpar. Finns det andra aktörer som placerat ut stolpar på er ort? När du utvärderar antalet laddstolpar i Helsingborg med omnejd så kommer du inom kort inse att detta är en kommun i framkant. Vilket bådar gott för både dig och dina planer på att byta till elbil. Du behöver ju bo på en plats som innebär att dina vardagsrutiner fungerar smidigt och bra. Vilka platser är lämpliga för laddning, förutom i ditt hem? Har ni kanske laddstationer vid större handelsplatser och gallerior? Hur ser det ut vid lekplatser och gym, finner du smidig laddning på de platser du brukar besöka?

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Bor du i ett område med bostadsrätter, kanske i ett flerfamiljshus? Då har ni troligen startat dialogen inom er förening och har kanske beställt eller redan kopplat in ett gäng laddstolpar vid era hus? Bostadsrättsföreningar i framkant, som vill attrahera miljömedvetna och ekonomiskt starka köpare gör smart i att ha flera platser klara redan nu. Idag kan det vara så att ett bostadsköp står och faller med möjligheten till laddningen av en elbil. Skulle du flytta till en samfällighet där laddstolpar ännu inte finns? I samband med flytt till en ny bostad passar ni kanske också på att köpa en till bil eller att byta till en som är nyare och billigare i drift.

Att jobba med el kan vara farligt

28 apr 2020

Att jobba med el kan vara farligt därför genomgår samtliga elektriker utbildning som kräver stor koncentration, noggrannhet och kunskaper om elsystem och alla dess funktionsdelar.

Samtliga elektriker arbetar med el som i sin tur kan vara livsfarlig om den hanteras på fel sätt. För att utöva yrket behövs en utbildning som kräver noggrannhet och kunskaper om elsystem, felsökningar och olika typer av installationer. Likt varje yrke delas även detta på olika områden. En “installationselektriker” arbetar med att dra ledningar i olika typer av byggnader (både bostäder, industrilokaler och kontor). En "serviceelektriker" arbetar huvudsakligen med ombyggnader. Felsökning och reparationer av elektriska anläggningar ingår i deras arbetsuppgifter. Elektriker arbetar även med byggritningar och tar fram beskrivningar fungerande som underlag för felsökningar i elsystemet. Serviceelektriker har kunskapen om att sätta upp elcentraler och monterar strömbrytare. När man ringer in efter en elektriker är det just en serviceelektriker som brukar besöka ens hem eller annan typ av anläggning.

Vill du utbilda dig till elektriker?

Om du vill utbilda dig till elektriker har du flera valmöjligheter. För det första kan du gå på El- och energiprogrammet med en inriktning på elteknik. Observera att det inte är alla gymnasieskolor som har den linjen. Alltid bra att titta vilka skolor som har El- och energiprogram.

En gymnasieutbildning är dock bara början och anses ge en grund för vidare studier. Efter slutförda studier på gymnasiet behöver man genomgå en lärlingstid som oftast ligger på 1 år. För att lärlingstiden ska räknas som godkänd bör den ske som en anställning på ett fungerande elföretag. Efter en godkänd och avslutad lärlingstid ger Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ut ett certifikat vars syfte är att fungera som ett bevis på att personen i fråga har fullgjort både utbildning och praktik för att jobba som en elektriker.

Har du inte gått ut en gymnasieutbildning inom el kan du alltid ansöka om en sådan på yrkeshögskolan som erbjuder olika utbildningar med inriktning mot elinstallationer och el. Där finns inga åldersbegränsningar vilket betyder att du kan gå en ny yrkesväg om så önskas i senare ålder.

Eltjänster – detta kan en elektriker hjälpa dig med

Vad kan egentligen en elektriker hjälpa till med? Eltjänster erbjuds industrier, kontor och privatpersoner. Eltjänster omfattar allt från elinstallation till underhållsarbeten. I princip alla elanläggningar kräver viss form av underhåll som kan variera fastigheter och kunder emellan. Förutom stora installationer av elsystem kan en elektriker även installera golv- och takvärme.

Vem kan hyra elverk i Stockholm?

8 apr 2020

Visste du att man kan hyra elverk i Stockholm och på andra ställen i landet? Hur går man egentligen tillväga när man ska hyra ett elverk? Och när skulle man behöva en elverk egentligen ?

Visste du att det går att hyra externa elverk i Stockholm? Det vanligaste är förstås att man har externa elverk för akuta situationer. Ett av de viktigaste områdena vi tänker på är väl att det ska finnas på sjukhus. Tänk om all el plötsligt skulle upphöra under en operation. Det skulle kunna få förödande konsekvenser. Men det finns andra områden som man kanske inte tänker på till vardags. Då och då flyger möjligtvis en tanke förbi med en inre bild av hur det skulle vara om hela det elektriska systemet slutar att fungera i vårt land. Vad skulle till exempel hända i Stockholm. Tanken är svindlande.

Partytime

Om man istället skulle tänka på trevligare tillfällen då man verkligen skulle behöva ett rejält elverk så tänker man på ett enorm stort party. Kanske en hel festival. Där behövs ström till ljusanläggningar och ljudanordning för att musiken som spelas ska höras över fälten. Musiker som spelar live behöver också ha elverk för att höras ut till den stora massan. Med till synes enkla medel, en liten bärbar apparat och några sladdar, kan en liten fest bli mer än liten. Den kan höras över nejden och växa till en storlek ingen hemmafest kan mäta sig med. Men håll i hatten. Det går ju inte att bara hyra ett elverk i Stockholm och brassa på. Vill man hyra ett elverk för att ha fest eller anordna en festival finns det ett helt regelverk att ta hänsyn till. Det kan vara bra att känna till.

Akuta hjälpsituationer

Om man återgår till scenariot där det verkligen kan behövas ett elverk för akuta tillfällen, kommer en mer allvarsam känsla smygandes. Vad skulle hända om vi blev utan ström. Skulle vi klara oss är kanske frågor som nu dyker upp. Tanken är som sagt svindlande. Vi har ju så mycket som drivs av el. I en krissituation över längre tid behövs nog mer än externa elverk, medan det finns flera att tillgå under kortare tid. Stockholm är en plats där man är lite mer sårbar än i övriga landet helt enkelt för att det bor fler människor där. Men det finns också fler fabriker, stora centrum och viktig kommunikation med övriga världen. Tänk bara på all vår datatrafik. Läs mer på denna hemsidan: https://www.hyraelverkstockholm.se/

Det finns elektriker i Gävle som kan hjälpa er att eldsäkra villan

9 mar 2020

Går strömmen lite för ofta hemma hos er? Är ni trötta på att plocka fram ficklampan för att byta säkringar? Det finns elektriker i Gävle som kan allt om detta och är proffs på el-installationer.

Visst fick vi lära oss att byta el i en lampa på skolans teknikundervisning. Men att dra elledningar i en bordslampa är inte samma samma sak som att dra om elledningarna i huset. Och blir det fel kan det gå riktigt illa. I värsta fall kan hela villan brinna ner. Ström avger värme och blir det för mycket ström i en felaktig anslutning så har man snart en eldsvåda. Ofta beror elbränder i våra hem på felaktiga installationer, men även fel materialval kan orsaka bränder. Även gamla slitna ledningar kan börja brinna. Därför är det också viktigt att underhålla eller rent av byta ut sina elledningar om de är för gamla.

elektriker på jobbet

Det borde vara lika vanligt med en elbesiktning som husbesiktning

En husbesiktning är det vanligt att man gör men man borde också göra en el-besiktning för att kolla eventuella gamla elinstallationer. Annars kan drömprojektet bli en dödsfälla och det vill man ju inte. Ta istället hjälp av exempelvis en elektriker från Gävle. Det är faktiskt lag på att man inte själv får dra sina elledningar. Arbetet måste utföras av en utbildad professionell elektriker. En kunnig elektriker kan förutom att hjälpa till med installationer även utföra service och kontrollera så att man har ett säkert elsystem. Vill man ha ett så elsäkert hem som möjligt ska man byta ut gamla centraler eller proppskåp mot nya elcentraler med automatiska säkringar och jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare fungerar så att den stänger av strömmen om en elektrisk apparat skulle bli strömförande då en person rör vid den. Detta minskar risken för personskador men också risken för brand.

Elektriker kan också fixa smarta hem och laddstolpar

Det är inte bara för att elsäkra sitt hem och se över ledningar som en elektriker kan vara bra. En elinstallatör kan även hjälpa till med att fixa en laddstolpe till elbilen eller varför inte en egen lyktstolpe i trädgården eller spottar i taket? Det blir också allt vanligare med så kallade smarta hem och tekniken utvecklas hela tiden så det gäller att elektrikerna hänger med och hela tiden kontinuerligt utbildas. Vad för slags elarbete ni än vill ha hjälp med är det en god idé att först be om en offert. Vi rekommenderar att besöka denna hemsida: https://jwelteknik.se/

Elinstallation av en elektriker i Malmö

14 feb 2020

Är din el gammal och känns mindre pålitlig? Får du ofta problem med din el? Åtgärda det innan något mer allvarligt händer! Kontakta en elektriker i Malmö så snart som möjligt.

Idag har vi ofta möjligheter vi inte tidigare haft vad gäller renovering och reparation i våra hem. Det är vanligt att vi tapetserar, målar och lägger golv på egen hand. Det kan ge en inre tillfredsställelse att själv kunna hantera sådant. Detta gäller inte din elektricitet! Inget finns att vinna på att själv försöka sig på elinstallationer eller reparation. Det är inte tillåtet för andra än certifierade elektriker att utföra sådana arbeten. Du vill inte heller ha el hemma som kan åstadkomma livsfara för de personer som vistas där. Samma förhållanden gäller i ännu högre grad offentliga lokaler. Anlita en elektriker i Malmö!

Vad kan en elektriker hjälpa till med?

Alla slags elinstallationer ska lämnas till en firma med certifierade och auktoriserade elektriker. En viktig del som ibland saknas är en jordfelsbrytare. Den kan endast installeras av en elektriker i Malmö, och den kan rädda liv. Vid nyinstallation behövs också elektriker. Då handlar det om exempelvis belysning och belysningsstyrning. Det kan vara fiber, data och telenät och det kan även röra sig om olika typer av säkerhetssystem. Idag börjar det också bli allt vanligare med så kallade smarta hem, och även den nödvändiga installationen av detta utförs av elektriker. Den andra, lika nödvändiga delen av en elektrikers arbete heter service. När felsökning behövs ska du tillkalla en elektriker om det handlar om något mer avancerat än att byta en ljuskälla eller en propp. Om du har ojordade uttag i kök, badrum, dusch och källare ska de bytas mot jordade. En elektriker i Malmö hjälper dig!

Vikten av att använda en auktoriserad firma

När du ska välja ett företag för att få hjälp med din el är det viktigt på flera olika sätt att du väljer rätt. Den första aspekten är säkerheten. En felaktig installation kan orsaka bränder. En felaktig installation kan också orsaka skador och till och med dödsfall. Riskera inget! Aspekt nummer två är din husförsäkring. Har installationen av el inte skett på rätt sätt kan ditt försäkringsbolag komma att vägra ersättning om en skada uppstår. Det är en helt onödig kostnad som du enkelt kan undvika genom att anlita en elektriker. En snygg, säker och energisnål installation eller reparation ska utföras av en elektriker.

Stora energibesparingar efter fönsterrenovering

24 nov 2019

Gamla fönster av hög kvalitet kan enkelt renoveras. Genom att byta glasen mot energiglas kan man även sänka fastighetens energikostnader.

Fönster tillverkade innan 1960-talet håller en väldigt hög byggkvalitet, och kan egentligen hålla hur länge som helst, förutsatt att de tagits om hand genom alla år vill säga. Sådana fönster bör man inte byta ut, det är både dyrt och onödigt. Det gäller inte minst när fönstren börjar bli slitna på en större fastighet, som till exempel en bostadsrättsförening. Då ska man anlita en firma som kan genomföra en fönsterrenovering.

Pågående fönsterrenovering

Varför är det bättre att renovera än att byta fönstren?

Fönsterrenovering är egentligen alltid att föredra framför ett fönsterbyte. Dels är ett fönsterbyte betydligt dyrare, vi talar om summor på runt åtta tusen kronor per fönster jämfört med kanske två, tre tusen vid en renovering. Utslaget på en hel bostadsrättsförening är det väldigt mycket pengar. Och dels så är gamla fönster en oersättlig del av ett hus, som hjälper till att definiera det och ge det dess unika särprägel. Visst kan man låta tillverka nya fönster i samma stil, men resultatet känns sällan helt rätt.

Vid en fönsterrenovering blir de gamla fönstren som nya igen. Föreningen bevarar fastighetens originalcharm, sparar pengar och bättrar dessutom på isoleringen och minskar energiförlusterna. Efter en fönsterrenovering blir fönstren nämligen tätare, och kan dessutom utrustas med energiglas i stället för de gamla rutorna, något som gör att de isolerar lika bra som moderna fönster. Ett flerfamiljshus som får fönstren renoverade med energiglas kan minska energiutsläppen med upp till 50%. En fönsterrenovering är alltså inte bara en insats för boendekvaliteten i huset, utan även för föreningens ekonomi och så klart för miljön.

Hitta hjälp med fönsterrenovering i Stockholm

I Stockholm finns många firmor som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med fönsterrenovering på flerfamiljshus. Det är alltid bra att ta in flera offerter och vara vaksam på vad ni får för pengarna. Andra saker som är viktiga att tänka på är om fönsterfirman kan utföra renoveringen på plats, eller om de måste tas till en verkstad. Tidsåtgången är självfallet också av stor vikt, eftersom en fönsterrenovering, liksom alla typer av projekt där hantverkare måste ha tillgång till lägenheterna, är obekvämt, hur mycket man än vill genomföra renoveringen och få fönstren i nyskick.

Läs mer på https://www.fönsterrenoveringstockholm.nu/

Behöver du affärssystem för småföretagare?

9 nov 2019

Arbetar man som elektriker och samtidigt har endast ett mindre företag, så behöver man alla verktyg som man kan behöva för affärssystem för småföretagare så att man kan arbeta som elektriker och samtidigt kunna administrera de andras arbete i företaget.

Det finns ju både Visma, och Fortnox och andra datorprogram för olika slags bokföring. Men det finns också Hantverksdata, som är speciellt utformat just för elektriker. Då kan man beräkna entreprenader med tidsåtgång för ATL och färdiga recept, och med EIO. I Hantverksdata kan man börja som ett litet företag och använda sig av samma program även om man växer och till sist är ett ritktigt stort företag med många olika poster som behöver kunna bokföra.

Hantverksdata för affärssystem för småföretagare

Det är ju bra om man till exempel kan hantera samma tidrapportering, administration, fakturahantering, arbetsordning, dokumenthantering men inte för mycket administration samtidigt som man är ute på arbeten och reser mycket mellan olika projekt oh arbeten som händer på olika ställen. 

Alla har tillgång till samma affärssystem

Det bästa är om man kan ha samma tidrapportering och affärssystem som alla kan hantera, är åtkomligt och som alla ser – samtidigt. Det finns system som inte klarar av att alla är inne i samma system och som brakar ihop för att alla är inne samtidigt. Då behöver man ett system som inte brakar ihop bara för att man är många som samtidigt uppdaterar samma program.

Hantverksdata för hantverkare

Hantverksdata kan anpassas för alla de hantverkaryrken som finns; elektriker, målare, snickare, och som ger tillgång till orderhantering, tidregistrering, tidsplanering (för projektledare), kunhantering och artikelhantering, om man till exempel behöver ha tillgång till prislista. Dessutom kan man behöva ha alla dessa dokument som uppdateras. Skulle någon prislista förändras, behöver man kunna få den allra senaste versionen av den prislistan.

Affärssystem som växer med företaget

Hantverksdata växer med företaget. Ibland kan det ju vara så att man börjar som egenföretagare, och går det då bra, så kan man anställa någon som gör samma arbete som en själv. Men ibland kan man bli så många att man själv inte behöver arbeta som elektriker längre, utan kan anställa en hel grupp som klarar av det praktiska arbetet, medan man själv arbetar med marknadsföring. Då kan det vara bra att ha tillgång till ett affärssystem som växer samtidigt som det egna företaget. Är man sedan ett större företag, och har en mer komplicerad ekonomi, med bokföringar som löper parallellt, flera tusentals orderhanteringar, så kan man gott och väl använda samma affärssystem.

Skaffa solcellspaket redan idag!

9 sep 2019

Genom att installera solceller på ditt tak kan du sänka dina värme- och elkostnader med mellan 7-9 procent varje år och det direkt. Du gör både din egen plångbok och miljön en ovärderlig tjänst. Här förklarar vi hur.

 

Solenergin är tillsammans med vatten och bergvärme de enda rena energikällor som är helt utan risk för fortsatt nedsmutsning av jordens atmosfär. Genom att utnyttja den solenergi som finns "gratis" i naturen sparar du pengar på att lägga dem på dyr olja för att värma din villa. Du blir din egen elproducent. På sommaren när det ackumuleras mycket el, kan du sälja överskottet till dina grannar. För de pengarna som du säljer elen för, kan du senare under vintern, köpa tillbaka el som du behöver.

 

Skaffa solceller med PPAM

Inte svårt installera solceller

 

Det är inte svårt att installera solceller på villataket. Ta kontakt med en leverantör av ett solcellspaket. Då får du veta kostnadsbilden för solcellspaketet. Vill du kan du få hela installationen med leveransen av solcellspaketet. Du får service på sin solcellsanläggning och leverantören kan ta ansvar för att solcellspaketet fungerar som det ska året runt. Skulle något hända, kommer de ut och ordnar upp det så att det fungerar som det ska. Med installeringen av solcellspaketet får du garantier och försäkring på att det ska fungera.

Ekonomiskt med solceller

 

Att byta elräkningen mot en investering i solceller gör att du betalar till dig själv. En investering i solceller på ditt villatak höjer värdet på villan – vem vill inte få tillgång till "gratis" el genom att köpa ett hus med färdig solcellsinstallation på villataket? Det gör att villan blir otroligt attraktiv på marknaden när det sedan är dags för försäljning. Genom att solenergin är gratis, sparar du på utgifterna till uppvärmningen av villan. Du blir din egen elproducent och kan sälja överloppsel till dina grannar. Behöver du sedan inhandla mer el under vintern använder du det som du har fått in under sommaren när du säljer elen. Inom 10 år har du fått tillbaka din investering ekonomiskt och efter det blir det bara ett överskott.

 

Ett räkneexempel: säg att du har en villa med en årsförbdukning på 10.000 kWh per år, kan du få en solkraftsanläggning som levererar 5.500 kWh per år. Efter Rot-avdraget kan kostnaden för hela installeringen bli ungefär 90.000 kronor. Kom ihåg bidraget på 20 procent för solcellspaketet. Den årliga besparingen på energi ligger på över 7.500 per år. Inom 13 år har du betalat färdigt för solkraftsanläggningen hemma.

 

När du behöver elektriker i Stockholm

27 aug 2019

Det är mycket som vi använder el till numera i våra hem. Det går knappt att göra någonting längre utan tillgång till el. Det får inte ens att spola toaletten, än mindre göra mat, eller förvara livsmedel utan kyl och frys. Därför behöver vi ständig tillgång till el och elektriker som ser till att elen fungerar.

 

Behöver du få tag i en elektriker i Stockholm? Händer det något när man ska göra mat, eller bara titta i sin dator under längre tid än vad datorbatterierna håller, så behöver man el. Använder man elen på fel sätt kan en säkring gå. De flesta hushåll har användbara och lättskötta elskåp där man själv kan rätta till om en säkring löses ut om man överbelastar elnätet i hemmet, men på ett företag kan man behöva en elektriker som kan göra mer med elnätet än bara rätta till säkringar som går.

 

Behöver du elektriker i Stockholm?

 

En elektriker kan se till så att skrivare, kopiatorer, datorer och wifi fungerar smärtfritt. Alla kontorsfastigheter borde hålla sig med egna elektriker som kan laga elfel som lätt kan uppstå i ett företagskontor. Går wifin mitt under arbetsdagen finns det knappt något som man kan uträtta den dagen. Allt sköts ju med digitala arbetsverktyg numera. På det sättet har vi alla gjort oss väldigt beroende av elektriker som kan fixa elen och se till så att man har fungerande el hela tiden. Utan el, öppnas inte hissar eller dörrar på många kontor. Då kan ingen varken komma in eller ut.

 

När du behöver elektriker i Stockholm

Behöver du få tag i en elektriker i Stockholm är det bästa man kan göra för det, är att googla "elektriker Stockholm". På så sätt kan man få några kontaktuppgifter till elektriker som arbetar i Stockholm och då kan man begära offert på den elektrikerns arbete. Man kan begära referenser så att man får tag i en duktig elektriker som kan hjälpa företag och privatpersoner med allt som rör elektronik. Behöver du installera ny elektronik? Då behöver du få tag i duktiga elektriker. Man kan ju inte installera någon elektronik på egen hand. Allt sådant ska en professionell elektriker göra. Utan kunskap om elektronik och hur man installerar elen på rätt sätt kan man skada både bostaden och sig själv. Utan kunskap om säkerhet när det kommer till elektronik kan man till och med få bränder som förstör bostäder, fastigheter och kontor. Det är därför som elektriker behövs.

När du behöver elektriker i Bromma

12 jun 2019

Bor du i Bromma, i västra Stockholm? Har man en villa i Bromma, vill man oftast anlita en elektriker som arbetar lokalt i Bromma. När man bokar in en hantverkare som ska komma till ens villa i Bromma, kan man alltid dra av för arbetskraften i Rota-avdraget, men inte för tjänsteresorna för elektrikern och inte heller för arbetsmaterialet som elektrikern behöver som ska dra nya ledningar och uttag. Så snart man ger sig på renoveringar eller byggen av olika slag kommer man att behöva dra om elledningar för att kunna använda utrymmet. El behövs ju till allt numera; våra belysningar, värme och för att använda någon apparat av något slag – och bara för att ladda mobilerna som har blivit var mans (och kvinnas) käraste ägodel.

Anlita elektriker med breda tjänster 

Det finns elektriker, och så finns det elektriker. Här tänker vi på elektriker som kan mer än bara leda elen till och från olika rum. Många tänker att elektriker är säljare av el och vill att vi ska konsumera så mycket el som möjligt, men det är långt från sanningen. Det finns elektriker som är måna om att vi ska använda så lite el som möjligt. Det finns elektriker som arbetar för att man som konsument ska kunna spara så mycket el som det bara är möjligt. För det ändamålet kan de installera elbesparande funktioner i ens villa, om man så vill. Vill man få ner elkostnaderna i det långa loppet, är solpaneler bland det bästa som man kan välja. Att bli sin egen elproducent är allt viktigare när vi ser ett förändrat samhälle. Det finns krafter i samhället som vill få oss att bli självförsörjande elproducenter då vi behöver få ner användningen av fossila bränslen. Att i stället använda sig av förnybara energikällor är ett prioriterat område för alla och envar.

Anlita elektriker i Bromma

Om du bor i en äldre villa kan det vara bäst för säkerheten att anlita en elektriker i Bromma som gör en säkerhetsbesiktning av villan. I äldre villlor kan det finnas äldre ledningar som kan utgöra säkerhetsrisker. Har man till exempel husdjur som kan få för sig att gnaga på ledningar kan det hända något i villan, som en brand, eller kortslutning som förstör elektriska apparater. I värsta fall får någon en stöt av förstörda elledningar, och det bör man definitivt undvika. Då är det bättre att göra säkerhetsbedömningar av elen i en villa. Här kan du läsa mer om elektriker i Bromma.

Fler i Stockholm vill anlita målare med miljötänk

19 mar 2019

Allt fler Stockholmare tänker på miljön, och det gäller även i valet av målare. Den som letar målare i Stockholm söker ofta på nyckelord som miljövänligt, miljöpolicy och annat som tyder på att målaren har en grön agenda, förutom att vara duktiga målare förstås.

Enligt Målarnas Facktidning, en av de branschtidningar som riktar sig till Sveriges målare, är detta en utveckling som välkomnas av många i branschen. Målare har ju ofta en ganska ohälsosam arbetsmiljö, mycket på grund av att man använde färger som kan vara skadliga att andas in när de appliceras. Att kunna profilera sig som ett företag som bara använder miljövänlig färg, och genom detta locka kunder, är ett drömscenario för många.

Vilken färg vill man ha i bostaden?

Allt fler tänker på vad det egentligen är i färgen vi sätter på väggarna i sovrummen, i barnens rum och så vidare. Utöver det så undrar man vad som händer med den överblivna färgen. Körs miljöfarlig färg verkligen till återvinningsstationerna eller spolas den bara ner någonstans? Och om den återvinns, är det då helt ofarligt för miljön eller får det konsekvenser? Om den målare man anlitar är ointresserad av miljön är det svårt att få svar på sina frågor.

Färgen måste vara av god kvalitet

En aspekt man måste ta in i det hela är att målare vill kunna jobba med bra produkter. Produkter som är väl beprövade och ger ett bra resultat för kunden. Det har gjort att miljöfarliga färger har varit valet för de målare som vill kunna utföra sitt arbete på ett professionellt och uppskattat sätt. De senaste åren har dock många färgtillverkare satsat på miljövänlig färg, som dessutom ska vara av god kvalitet, ge ett bra resultat och vara lätt att jobba med. Det har gjort att många målare har kunnat erbjuda miljövänliga alternativ som ger ett lika fin resultat utan att kunderna behöver oroa sig för vad barnen andas in eller vad färgen gör med naturen.

Hitta en miljövänlig målare i Stockholm

Vill du hitta en målare i Stockholm med ett utpräglat miljötänk kan du till exempel söka på Målare Stockholm ISO 14001. ISO 14001 är ett ledningssystem för miljöinriktat arbete, och en målarfirma certifierad enligt ISO 14001 har låtit medarbetarna gå en utbildning i miljöfrågor och implementerat dem i sitt dagliga arbete vad gäller teknik, färgval, återvinning och så vidare.

Svar på dina frågor

Många målerifirmor skriver på sina hemsidor om hur de arbetar med miljöfrågor, men bäst uppfattning får du ändå förstås genom personlig kontakt. En målare med ett bra miljötänk hjälper dig att hitta miljövänliga val och kan redogöra för företagets rutiner kring återvinning och miljöarbete.

En bra målare tvättar penslar och verktyg på speciellt avsedda platser, de sorterar och återvinner allt förbrukat material som verktyg, färger och annat och ser till att det hamnar där det ska. På så sätt kan ett måleriföretag skaffa sig ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.

En sund framtid för målarbranschen

Det är bra att människor blir mer miljömedvetna och väljer målare med en uttalat miljövänlig profil. Det är bra både för miljön och för målarna själva, som får en sundare arbetsmiljö och en chans att jobba många år i yrket utan att bli sjuka av ångor från miljöfarlig färg. Att färgbranschen hoppat på tåget och jobbar hårt för att få fram miljövänliga färger av god kvalitet borgar också för att vi även i fortsättning kommer att kunna få kvalitativt måleri utfört av våra målare i Stockholm.

När du vill få råd om el

8 mar 2019

Känner du att du vill spara mer på el och bli mer miljövänlig? När det kommer till elanvändning är den största boven i dramat, oftast uppvärmningen av villan. De flesta villaägare märker att när det kommer till uppvärmningen av villan är det där de största kostnaderna bara rinner i väg. Därför är det en stor möjlighet att rådfråga en elektriker om hur du kan göra för att minska just på den största utfgiftsposten som du som villaägare har. Samtidigt brukar det, märkligt nog, gå hand i hand, det att bli miljövänlig elkonsument och spara på utgifterna. Så varför inte se till att göra både och? På det sättet kan du slå två flugor i en smäll och bli en mer miljövänlig och effektiv elproducent.

1. Installera solpaneler för självständig elproduktion

Har du en egen villa (och förstås eget villatak) kan du mycket gärna installera solpaneler, som gör dig till en egen elproducent. På det sättet tar du makten i egna händer och blir din egen miljövänliga elproducent. Vi bör alla ta oss ur beroendet av fossila bränsletillgångar och se till att elen produceras av förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Om du och dina grannar ser till att bli era egna elproducenter, har många tagit sig ur ett dåligt energiberoende.

2. Borra efter bergvärme

Vill du sänka dina uppvärmningskostnader och se till att uppvärmningen blir mer miljövänlig kan du se till att borra efter bergsvärme. NU är det inte alla förunnat att kunna värma sitt hus med hjälp av bergvärme. Det krävs berg för det och att du anltiar ett företag som kan borra efter bergvärme och elektriker som kan installera en värmeväxlare åt dig. Du har dyra initiala utgifter med borrningen, men de sänker du snabbt ju längre tiden går.

3. Mindre elsparande åtgärder

Om du inte bor i villa, kan du även spara el på andra sätt. Att se till att byta ut alla dina lampor till enerigbesparande lampor som lyser med hjälpa av LED, är ett mycket bra sätt att bli en miljövänlig elkonsument. Andra sätt är att sänka inomhusvärmen. Många har alldeles för varmt i sina bostäder. Att sänka inomhusvärmen är inte bara bra för den egna hälsan, det är ett sätt att inte slösa med el också. Har du till exempel en innevärme på 23-24 grader är det egentligen för varmt. Sänker du den till 19-20 grader har du redan fått en bättre inomhusvärme och sänker därmed även kostnaderna för elen. Särskilt på nätterna behöver du sällan mer än 18-19 grader. Läs mer om hur du kan anlita elektriker i Västerås på: http://www.elektrikervästerås.se.

Gör ditt hus energismart

30 jan 2019

Om ditt hus börjar bli i behov av en renovering finns det en hel del du kan göra för att få ner energiåtgången, och därmed även kostnaderna. Att renovera energismart är smartare än att renovera lyxigt, även om man så klart kan kombinera de bägge tillvägagångssätten.

Miljonprogrammet rustas upp med miljön i fokus

Just nu pågår en stor renoveringsvåg i Sverige, framför allt i Stockholm, där miljonprogrammets bostäder börjar renoveras. Många av dessa hus kommer att ges bättre isolering och ventilation, förutom de nödvändiga upprustningarna av ytskikten. Det kommer att göra husen hälsosammare och även attraktivare som bostäder, och förhoppningsvis också på sikt öka den sociala tryggheten i dessa områden. Det kommer dessutom att vara bra för miljön, och förhoppningsvis hjälpa till att nå målet om att vi 2020 inte längre ska vara beroende av fossila bränslen för vårt boende. Du kan bidra till denna utveckling genom att renovera ditt hus energismart.

Vad kan man själv göra?

När det gäller att sänka ett hus energiförbrukning handlar det en hel del om att isolera huset på ett bra sätt. Många äldre hus är ganska dåligt isolerade, vilket är fallet i till exempel miljonprogrammets flerfamiljshus, men också i många villor och radhus. Genom att isolera väggarna i och med att man renoverar fasaderna kan man göra mycket för att minska energiåtgången. I kombination med detta bör man även se över husets ventilationssystem; att man har rätt typ av ventilation och att den är dimensionerad så att den skapar en bra luftkvalitet i huset.

Värmekällan är också en viktig faktor. Att byta ut den gamla oljepannan mot till exempel bergvärme är dyrt, men det är en kostnad som betalar tillbaka sig inom bara några år. Det kan dessutom sänka ett hus värmekostnader med så mycket som 80% per år, så du förstår säkert att bergvärme är den absolut populäraste värmekällan, både i Stockholm och i resten av landet, sedan några år. Bergvärme fungerar inte över allt, men då kan man titta på några alternativ, som till exempel jordvärme, sjövärme och så vidare. I Stockholm går det för det mesta att installera bergvärme.

Bra både för familjen och för miljön

Att renovera sitt hus klimatsmart är inte bara bra för miljön, man hjälper även till att förbättra inomhusklimatet i huset, vilket gör det hälsosammare att leva i. Räkna med att barnen kommer att vara mindre sjuka, att ni kommer att sova bättre om nätterna och vakna utvilade, att ni kommer att höra mindre buller från gatan utanför och många andra fördelar. En energismart renovering förbättrar livet för dem som bor i huset, och också omgivningen.

Hitta en byggfirma i Stockholm med rätt miljötänk

När du ska hitta en bra byggfirma i Stockholm för din renovering gäller det att hitta en som har ett uttalat miljötänk. Miljövänligt och energismart byggande kräver kunskaper och en vilja att göra saker på rätt sätt. Ett företag som fuskar eller inte bryr sig om resultatet är så klart bara pengar i sjön, men det finns även seriösa företag som kanske är bra på andra sätt, men inte har en uttalad ambition att göra saker energismarta och miljövänliga. Det finns många olika sorters miljöcertifieringar för byggföretag och du ska alltid välja ett byggföretag i Stockholm som sätter en ära i att vara certifierade. Ta gärna in ett byggföretag tidigt i processen och utnyttja den kunskap och erfarenhet kring energismart renovering som finns där.

Bara fördelar med energismart renovering

Den kostnad som en renovering innebär kan, om du gör det energismart, betala sig redan inom några år. Du och din familj får ett hälsosammare boende, samtidigt som värdet på huset ökar. Till sist gör ni även en insats för miljön, något som garanterat gör det lättare att sova om nätterna.

Stort behov av mer energieffektiva fastigheter

4 jan 2019

Lokaler för boende och affärsverksamhet gör av med ungefär 40% av Sveriges totala energiförbrukning. Som fastighetsförvaltare i dag bör en stor del av insatserna gå åt till att ta fram förslag för hur man kan energieffektivisera fastigheten genom att installera nya, energismartare system, se över uppvärmningen och kanske dessutom försöka påverka hyresgästerna att skaffa sig nya, mer energieffektiva vanor. Att göra en fastighet mer energieffektiv gör inte bara att driftkostnaderna sjunker, det skapar dessutom ett bättre inomhusklimat i fastigheten och är skonsammare för miljön. De förändringar vi gör idag kommer att påverka både fastighetens ekonomi och miljön för många decennier framåt.

Kostnader får inte bli en begränsning

Sveriges, och hela världens, bostäder och andra inomhusmiljöer måste bli energieffektivare för att skona miljön och för att vi ska kunna nå det mål på max två graders uppvärmning som sattes i och med Parisavtalet 2014. Men utvecklingen går långsamt framåt och tyvärr är det inte alla fastighetsförvaltare och fastighetsägare som ser allvaret i situationen. I många fall är tänkandet alltför kortsiktigt och man oroar sig för höga installationskostnader och att kompetensen att driva nya system är svår att få tag i. En satsning på energibesparingar är alltid en långsiktig investering som i slutändan lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt.

Framsynta fastighetsförvaltare fordras

I dessa tider behöver vi fastighetsförvaltare som är villiga att ta ansvar, som ser utmaningarna och allvaret i situationen, och dessutom besitter den fantasi, tekniska kompetens och uppfinningsrikedom som behövs för att minska fastighetens energiåtgång. Det finns många tekniska lösningar på driftsystem som kan installeras i en fastighet, men det fordrar att man har vilja att sätta sig in i detta och att på ett säkert sätt lära sig att driva anläggningen,

Konkreta sätt att minska energiförbrukningen

Att se över fastighetens uppvärmning och elförsörjning är ett bra första steg. Många större fastigheter har börjat utnyttja stora takytor till att installera solcellspaneler, vilket sänker elkostnaderna radikalt och till och med kan göra en fastighet helt självförsörjande på el under sommarmånaderna. Överbliven el kan säljas tillbaka till elnätet och vinsten kan kvittas mot att köpa in el under vinterhalvåret.

Värmepumpar och fjärrvärme är bra sätt att värma upp en större fastighet. Båda innebär installationskostnader men är i längden betydligt billigare än eluppvärmning. I kombination med solenergi kan kostnaderna för el och uppvärmning sänkas med 50%.

Vad kan de boende göra själva?

Att informera boende om vad de själva kan göra för att minska sin energiförbrukning är också viktigt. Snålspolande kranar, någon grad lägre inomhustemperatur och korrekta temperaturer i kyl och frys är alla bra sätt att minska energiåtgången. Att släcka lampor som inte används, dra ur mobilladdaren när den inte används är också små men effektiva metoder. Det gäller att skapa en känsla av att nu gör vi det här tillsammans för oss själva och för miljön.

Framtidens fastighetsägare har miljömålen i sikte

Fler och fler fastighetsägare i dag sätter upp mål om att skapa ett energieffektivare boende, och det är också något som numera ingår i de utbildningar som finns. Fastighetsförvaltning har ju både en ekonomisk och en teknisk aspekt, och energibesparing är verkligen ett område som har med både teknik och ekonomi att göra. Det verkar finnas en vilja hos både yrkesutövarna och branschorganisationerna att göra svenska bostäder och affärslokaler mer energieffektiva, vilket bådar gott inför framtiden.

Viktigt för miljön att det finns kontrollansvariga vid byggen

27 dec 2018

I Stockholm pågår ständigt hundratals byggprojekt, från små renoveringar och ombyggnader till uppföranden av hela nya stadsdelar. På alla byggprojekt som kräver bygglov måste det finnas en kontrollansvarig, vars uppgift är att se till att det arbete som utförs på byggarbetsplatsen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är viktigt ur ett byggnadstekniskt, arbetsrättsligt och inte minst ur ett miljömässigt perspektiv.

Vanligt med byggfusk i Stockholm

Varje år förekommer mycket fusk på byggen i Stockholm, och inte sällan är det med hanteringen av miljöfarligt avfall som det slarvas. Om detta upptäcks kan det leda till dryga böter för byggherren, som alltid är den som är ytterst ansvarig för ett bygge. Till sin hjälp har byggherren den kontrollansvarige, som är den som genom att utföra inspektioner ser till att entreprenörer och underleverantörer som jobbar vid bygget håller sig till gällande lagar och regler.

Vid alla byggen upprättas en kontrollplan som entreprenören ska hålla sig till och underrätta underleverantörer om. Genom regelbundna inspektioner försäkrar sig den kontrollansvarige om att kontrollplanen följs och att håller sig till reglerna. Skulle en avvikelse upptäckas ska denna rapporteras till byggnadsnämnden och till byggherren, som då har rätt att riva kontraktet och anlita en ny entreprenör.

Svårt att ha koll på fuskare

Men hur kommer det sig då att det ändå sker så mycket fusk vid byggen i Stockholm. Ser vissa kontrollansvariga genom fingrarna med fusk? Nja, i enstaka fall kan det möjligen vara fallet. Det ställs stora krav, inte minst etiskt, på den som jobbar som kontrollansvarig och det får absolut inte förekomma jäv, det vill säga att den kontrollansvarige och entreprenören är i någon sorts beroendeställning till varandra. Dock är det kanske oundvikligt att sådana situationer uppstår ibland, och då gäller det att den kontrollansvarige har en mycket välkalibrerad moralisk kompass om han upptäcker att det fuskas.

Relativt lätt att fuska

Men för det mesta beror fusket helt enkelt på att entreprenören antingen är väldigt bra på att ta genvägar och göra det enkelt för sig och har upptäckt sätt att göra det utan att det märks. Man kanske struntar i att lämna miljöfarligt avfall på tippen och dumpar det någon annanstans för att spara tid och pengar, eller så säger man sig ha använt en viss typ av material trots att man inte gjort det.

Viktigt att vara aktiv som kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig har ofta flera uppdrag och kan inte vara överallt samtidigt. Om en entreprenör vill fuska kan man ofta göra det utan att det märks. Är den kontrollansvarige slarvig vid sina inspektioner kan det hända att saker slinker igenom som inte borde gjort det. Detta är ytterst byggherrens ansvar, så som byggherre gäller det alltid att man väljer en lämplig kontrollansvarig som man hest bör kolla upp noggrant innan.

Har den kontrollansvarige väldigt många uppdrag samtidigt kan man tyvärr anta att denne ser som sitt jobb som mer av pappersvändande än som ett arbete som kräver att man närvara fysiskt vid arbetsplatserna och talar med människor, vilket yrket egentligen går ut på. Det gäller att skapa respekt för kontrollplanen och för de konsekvenser som kan bli aktuella om det fuskas, samt att visa att man inte tänker se genom fingrarna med fusk. Detta kräver pondus och ledaregenskaper.

Lämplighet för uppdraget viktigt för att bli en bra kontrollansvarig

Därför är det inte bara utbildning och erfarenhet av byggbranschen som premieras när man ska certifieras för att bli kontrollansvarig. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet och etik. Att vara kontrollansvarig är ett samvetsuppdrag som bör utföras med en känsla av att man arbetar för en sund byggbranch, både miljö- arbetssäkerhetsmässigt. Den som missköter sitt uppdrag som kontrollansvarig riskerar att dömas till dryga böter och skadestånd, och i förekommande fall till och med till fängelse.

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden