Blogg om energi och miljö

Sida 2

Viktigt för miljön att det finns kontrollansvariga vid byggen

27 dec 2018

I Stockholm pågår ständigt hundratals byggprojekt, från små renoveringar och ombyggnader till uppföranden av hela nya stadsdelar. På alla byggprojekt som kräver bygglov måste det finnas en kontrollansvarig, vars uppgift är att se till att det arbete som utförs på byggarbetsplatsen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är viktigt ur ett byggnadstekniskt, arbetsrättsligt och inte minst ur ett miljömässigt perspektiv.

Vanligt med byggfusk i Stockholm

Varje år förekommer mycket fusk på byggen i Stockholm, och inte sällan är det med hanteringen av miljöfarligt avfall som det slarvas. Om detta upptäcks kan det leda till dryga böter för byggherren, som alltid är den som är ytterst ansvarig för ett bygge. Till sin hjälp har byggherren den kontrollansvarige, som är den som genom att utföra inspektioner ser till att entreprenörer och underleverantörer som jobbar vid bygget håller sig till gällande lagar och regler.

Vid alla byggen upprättas en kontrollplan som entreprenören ska hålla sig till och underrätta underleverantörer om. Genom regelbundna inspektioner försäkrar sig den kontrollansvarige om att kontrollplanen följs och att håller sig till reglerna. Skulle en avvikelse upptäckas ska denna rapporteras till byggnadsnämnden och till byggherren, som då har rätt att riva kontraktet och anlita en ny entreprenör.

Svårt att ha koll på fuskare

Men hur kommer det sig då att det ändå sker så mycket fusk vid byggen i Stockholm. Ser vissa kontrollansvariga genom fingrarna med fusk? Nja, i enstaka fall kan det möjligen vara fallet. Det ställs stora krav, inte minst etiskt, på den som jobbar som kontrollansvarig och det får absolut inte förekomma jäv, det vill säga att den kontrollansvarige och entreprenören är i någon sorts beroendeställning till varandra. Dock är det kanske oundvikligt att sådana situationer uppstår ibland, och då gäller det att den kontrollansvarige har en mycket välkalibrerad moralisk kompass om han upptäcker att det fuskas.

Relativt lätt att fuska

Men för det mesta beror fusket helt enkelt på att entreprenören antingen är väldigt bra på att ta genvägar och göra det enkelt för sig och har upptäckt sätt att göra det utan att det märks. Man kanske struntar i att lämna miljöfarligt avfall på tippen och dumpar det någon annanstans för att spara tid och pengar, eller så säger man sig ha använt en viss typ av material trots att man inte gjort det.

Viktigt att vara aktiv som kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig har ofta flera uppdrag och kan inte vara överallt samtidigt. Om en entreprenör vill fuska kan man ofta göra det utan att det märks. Är den kontrollansvarige slarvig vid sina inspektioner kan det hända att saker slinker igenom som inte borde gjort det. Detta är ytterst byggherrens ansvar, så som byggherre gäller det alltid att man väljer en lämplig kontrollansvarig som man hest bör kolla upp noggrant innan.

Har den kontrollansvarige väldigt många uppdrag samtidigt kan man tyvärr anta att denne ser som sitt jobb som mer av pappersvändande än som ett arbete som kräver att man närvara fysiskt vid arbetsplatserna och talar med människor, vilket yrket egentligen går ut på. Det gäller att skapa respekt för kontrollplanen och för de konsekvenser som kan bli aktuella om det fuskas, samt att visa att man inte tänker se genom fingrarna med fusk. Detta kräver pondus och ledaregenskaper.

Lämplighet för uppdraget viktigt för att bli en bra kontrollansvarig

Därför är det inte bara utbildning och erfarenhet av byggbranschen som premieras när man ska certifieras för att bli kontrollansvarig. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet och etik. Att vara kontrollansvarig är ett samvetsuppdrag som bör utföras med en känsla av att man arbetar för en sund byggbranch, både miljö- arbetssäkerhetsmässigt. Den som missköter sitt uppdrag som kontrollansvarig riskerar att dömas till dryga böter och skadestånd, och i förekommande fall till och med till fängelse.

Skaffa Partex när du vill hålla ordning på kablarna

5 dec 2018

Om du inte har arbetat med att lägga olika kablar, kan namnet Partex vara obekant för dig. Men Partex är ett känt namn bland alla hantverkare som arbetar inom elektricitet och som drar kablar till olika byggnader. Om du tänker dig en arbetsplats, dit man först tar en massa byggmaterial som ska upp på väggarna, eller läggas på golvet, blir det lätt rörigt. För att underlätta arbetet är det viktigt att ha ordning och reda på sina saker. Till sist vet man inte vilken kabel som ska på de olika platser som de ska. Då finns det sätt som håller ordningen åt dig och det systemet är Partex. Partex kan användas på flera olika sätt. Det som är det viktigaste med Partex är att du förstår systemet och inte blandar ihop det. Sedan spelar det ingen roll, egentligen vilket system som du använder. Huvudsaken är att du vet vad som gäller.

Finns olika sätt att märka kablar på

Antingen kan du få en märkning i enlighet med kabelns komponenter. Det kallas då entecken, då varje märkning har ett tecken. Man kan även märka kablarna med text eller ha ett eget system med märkning, som man själv förstår vilka kablar det är och i vilken ordning de ska läggas. Det företag som arbetar med Partex, lägger inte krav på den som beställer mnärkningen om att märkningarna måste se ut på vissa sätt. Andra sätt att märka ledningar på är hur de ska monteras. 

Skaffa egen märkmaskin

Man kan till och med skaffa sig en egen märkmaskin. Då har man tagit över kontrollen över sin märkning helt själv. Då kan man märka både kablar, ledningar och komponenter. Det finns olika märkningsmaskiner, där de minsta och enklaste desktopprinter som kan anslutas till den egna datorn med en USB. Man kan sedan skriva ut etiketter som skrivs ut på materialet.

Knut Wall är en av dem som säljer Partex i Sverige

Det företag som säljer märkta kablar i Sverige, bland annat är företaget Knutwall som har fått sitt namn efter personen och ägaren Knut Wall på 1960-talet. Då skrev han för hand på de olika hylsor som sedan brändes i ugn för att märkningen på hylsorna skulle fastna och inte åka av. Sedan dess har det hänt mycket på området när det kommer till märkning av både hylsor, ledningar, kablar och skyltar. I princip kan man få vad som helst märkt med just det man själv önskar. Här kan du läsa mer om Partex: http://knutwall.eu.

Inbrott och skadegörelse drabbar den enskilde

16 nov 2018

Säkerheten ska alltid sättas i det första rummet och lite beroende på vilken typ av område man bedriver en verksamhet inom så varierar också lösningarna för skydd. En talande sak i sammanhanget är emellertid detta: oavsett om du har en liten kiosk, en sportaffär, en restaurang eller är en juvelerare så kommer du att behöva investera i ett bra skydd. Antalet inbrott i Sverige ökar stadigt och detsamma gäller det rent slentrianmässiga ofoget i form av skadegörelse som många hänger sig fullt ut åt.

Det senare är väl att anse som något form av rop av rop på hjälp eller på uppmärksamhet. Dessa ungdomar har dock en förmåga att inte tänka längre än dit näsan räcker - man kanske vill visa missnöje med samhället, men man inser inte att det enda missnöje man visar är mot den stackare som drabbas och som tvingas stå med skyhöga försäkringspremier och kostnader för självrisk.

Varje ruta som krossas, varje klotter som sprayas och varje sabotage i övrigt kostar pengar och det är alltid en oskyldig som får betala priset. Det handlar inte enbart om pengar heller. I många fall så tappar man lusten att fortsätta; möts man ideligen av krossade butiksfönster så kan det knäcka även den främste.

Rulljalusier förhindrar risken för inbrott

Skydd finns och skydd måste man investera i. Som sagt, lite beroende på verksamhet - och i vilken stad - man bedriver så finns det olika alternativ. Ett av de mest gångbara handlar om rulljalusier. Det går dels att få i olika utföranden och där materialet har olika egenskaper. För extra skydd så rekommenderas rulljalusier i stål; men även aluminium finns och står emot allehanda smällar och det direkta våld som ofta präglar ett inbrott.

Det finns två fördelar med rulljalusier. Den ena är att dina butiksfönster och storleken på dessa inte har någon som helst betydelse. Man kan skräddarsy rulljalusier fullt ut efter kundens behov - det innebär att du som lagt ner mycket pengar på exempelvis ett inglasat entréparti kan hitta ett rulljalusi som passar och som ger dig det där extra skyddet.

Fördel nummer två handlar mer om din egen - och dina anställdas - bekvämlighet. Du behöver inte dra i någon kedja och använda din kroppstyngd för att vare sig rulla ned- eller upp ditt rulljalusi - allt är motoriserat och enkelt att begripa. Priset är naturligtvis en fråga som kommer upp. Här blir svaret lite tråkigt och detta då kostnaden helt enkelt varierar och dels beror på hur stor yta som ska täckas samt vilket typ av skydd du behöver. Kontaktar du en återförsäljare så kommer denne ut till dig och gör en bedömning.

Vem vet - du kanske kan klara dig med rullgaller? En billigare lösning som har väldigt bra egenskaper sett till motståndskraften. Det viktiga är att man gör en seriös bedömning av alla faktorer: risk, upprepade inbrott eller skadegörelse, budget och yta. Då får man också en lösning som kommer att fungera perfekt.

Kan du ha rätt till ersättning?

30 okt 2018

Idag så söker många aktivt efter nya sätt att värma upp sina hus och genom att byta energikälla så har man också goda möjligheter att dels bidra till en bättre miljö och dels också tjäna ganska mycket pengar på köpet. Att byta från exempelvis en äldre oljepanna till bergvärme kan spara så mycket som 80% av den årliga kostnaden för uppvärmning - något som också många återförsäljare av bergvärmepumpar lovar.

Hur ser det då ut i verkligheten? Klart står att bergvärme är ett ypperligt alternativ som - genom att använda lagrad energi från berggrunden - kan innebära stora miljömässiga förtjänster och samtidigt spara i den höga kostnaden. Klart står dock också att bergvärme inte passar alla och att många privatpersoner - i och med detta - känner sig lurade och kontaktar en advokatbyrå för att dra exempelvis installatören eller återförsäljaren inför rätta.

En geoteknisk undersökning är billigare än en advokatbyrå

Vårt råd i detta är att man besinnar sig lite och därmed också sparar en del pengar - en advokatbyrå är inte gratis. I många fall så har man själv gjort stora fel initialt och dessa kan man exempelvis inte lasta en leverantör för. Installationen kan vara perfekt utförd och borrhålet kan vara dimensionerat för hushållet - trots det kan ändå bergvärmen kosta mer än vad det smakar.

Något som ofta beror på att man missat att undersöka vilka förutsättningar man har för att få maximal effekt av sin bergvärme. Gällande kostnaden så skenar en stor del av denna iväg redan vid borrningen - ju djupare man borrar, desto högre blir också kostnaden.

Det kan man undvika genom att genomföra en noggrann geoteknisk undersökning innan man anlitar ett företag för borrning, för installation och för själva köpet av en bergvärmepump. Det är inte gratis - men det är definitivt billigare än att anlita en advokatbyrå och driva en, i stort sett, hopplös process.

Bergvärme och andra alternativ

Vi nämnde att borrningen är den post som kostar mest pengar för bergvärme. Vi anser att man ska försöka få till en rimlig uppskattning av hur djupt man måste borra - och att man också ska vara beredd att dra i handbromsen och se över andra alternativ om kostnaden visar sig blir för hög. Uppskattningsvis så brukar man säga att bergvärme ska kosta någonstans mellan 70-120.000 kronor att installera.

Överstiger summan detta så bör man se över andra alternativ - kanske kan jordvärme, sjövärme eller frånluft vara ett bättre alternativ? Dessa sänker förvisso inte kostnaderna på samma sätt - men å andra sidan tar det också kortare tid innan de börjar löna sig. De är betydligt billigare att installera än vad bergvärme är.

Behöver du ändå en advokatbyrå?

Naturligtvis så finns det även fall där man exempelvis fått ett undermåligt jobb utfört eller en undermålig produkt levererad. Dessa kan man definitivt ta vidare, kontakta en advokatbyrå och driva en rättslig process för att bli ersatt för.

Det är dock en stor skillnad mellan att få en undermålig bergvärmepump installerad och få en fullt fungerande sådan - men i helt fel geologisk miljö. Det måste man vara medveten om. Köper du en värmepump så ska denna naturligtvis fungera och om inte så ska du blir ersatt; men då ska det utan tvekan röra sig om ett materialfel.

Vill du bo i ett smart hus?

11 jul 2018

Du har säkert läst om smarta hem i någon flashig tidning med glansigt papper om inredning och hus. Då vet du att har man ett smart hem, har man alltid tillgång till de elinstallationer som man har i det hemmet. Då vet du att du kan släcka spisen, kaffebryggaren eller sätta på diskmaskin eller tvättmaskin när som helst, var du än befinner dig så länge du har tillgång till ett wifi. Du måste ladda hem en viss app för att komma åt dina elinstallerade produkter i ditt hem för att kunna åtgärda allt som använder sig av el i ditt hem. Har du en dörr med elektriskt lås, kan du öppna och stänga dörren på samma sätt som du sätter på och stänger av spisen, kylen eller frysen oavsett var du befinner dig.

Vi är alltmer beroende av el

Systemet med smarta hem innebär helt enkelt att du blir beroende av elektricitet. Vi är nog där alla redan. Tänker man igenom situationen riktigt ordentligt borde det oroa fler av oss; det faktum att vi har gjort oss så beroende av elektricitet för att kunna ha ett fungerande liv. Vad skulle hända om elen försvann? De allra flesta skulle inte kunna laga mat, än mindre värma oss vintertid. Vi skulle inte kunna förvara mat, tvätta eller diska. Allt varmt vatten skulle försvinna. Utan elen skulle vi förpassas 100 år tillbaka i tiden. Skulle ett illasinnat land vilja slå ut den svenska befolkningen skulle det räcka med att bomba några elförsörjande anläggningar och släcka ner våra städer.

Se till att bli egen elproducent

Om vi lämnar det dystopiska scenariot kan vi dock konstatera att det för tillfället finns fler fördelar än nackdelar. Det viktiga för oss, med tanke på vårt beroende av elektricitet vore att se till att vi självständigt kunde producera vår egen el. Så varför inte installera solpaneler till ditt hus? Det är inte särskilt svårt. Det enda du behöver är en leverantör av solpaneler och till exempel en duktig elektriker  i Helsingborg. Tar du kontakt med dessa hantverkare får du all hjälp som du behöver både med installation och dragning av ledningar till en växelriktare eller en inverter.

Så fungerar solpaneler

Du får hem en hel panel med solceller, som fångar upp solljuset och omvandlar det till elektricitet. Du installerar solpanelerna på taket som bör vätta mot söder, alternativt mot sydväst. När du väl har solpanelerna och växelriktare på plats behöver du inte göra så mycket mer. Solpanelerna är underhållsfria. Det du bör göra är att installera en nya mätare i ditt hus. Då räknar den ut hur mycket el som du själv producerar och om du behöver komplettera med el som du kan ta från det allmänna elnätet. Får du ett underskott betalar du för det, får du ett överskott får du betalt. Svårare än så är det inte. Läs mer här om hur du kommer i kontakt med en elektriker i Helsinborg som kan hjälpa dig installera solpaneler på: http://www.elektrikerhelsingborg.com.

En IBC-tank ger säkrare transporter

21 jun 2018

Det är inte enbart produkter material och exempelvis livsmedel som transporteras på våra svenska vägar. nej, det sker även en hel del transporter av gifter, farligt avfall och andra typer av ämnen - färg, lim och olika tillsatser - som kan åsamka stor skada om en olycka sker.

Av naturliga skäl så blir logistiken extremt viktig vid sådana transporter - både sett till planering av rutt och sett till att det farliga ämnet ska förvaras i speciella kärl som inte riskerar att exempelvis välta och där innehåller rinner ut i naturen - eller skadar den som sköter själva stuvningen in i lastbilen.

För att förhindra detta så använder man sig av en IBC-tank. IBC står i det här fallet för Intermediate Bulk Container och är en kvadratisk anordning i antingen plast eller i galvaniserat järn som man fyller på från toppen. En IBC-tank står stadigt tack vare den formen i ovan beskrev och den är väldigt tacksam att förankra och stapla.

En annan fördel är att den står stadigare ju mer vätska som den fylls med; därför bör man också ta i beaktning att det faktiskt är bättre att ha en mindre IBC-tank som är fylld till toppen än att ha en större - på exempelvis 1 kubik - som endast är fylld till hälften. Det som försvårar vid en transport av en sådan är att det hela tiden skvalpar och att det gör att det blir betydligt svårare att köra en sådan med truck.

Vi har hela tiden fokuserat på farligt avfall här, men faktum är att all typ av svårhanterligt material transporteras i en IBC-tank. Det kan således handla om pulver för en jordbrukare, det kan handla om matprodukter till livsmedelsindustri - sirap och meliss exempelvis - och det kan handla om en transport av rengöringsmedel till ett större bygge. En IBC-tank används - men det finns en tydligt skillnad kring märkning och hantering beroende på vad kärlet i fråga fylls med.

Märkning av IBC-tank ger större trygghet

En IBC-tank avsedd - och använd - för transport av farliga produkter och avfall ska alltid märkas med en UN Märkning. Detta innebär att det klart och tydligt ska framgår vad som finns i behållaren (om en olycka skulle ske eller om en IBC-tank skulle komma på villovägar inne på ett lager), vilken ålder kärlet har samt när den senaste besiktningen av kärlet i fråga skett. Man rekonditionerar en IBC-tank efter varje användning och det finns även tydliga regler kring hur länge en sådan får vara i bruk innan den måste kasseras.

Rent krasst så kan vi säga att även om du har en IBC-tank som använts en gång för att transportera bränsle stående i ditt garage och där fem år passerar så kommer du att få dryga böter om du väljer att använda den. Fem år är alltså en gyllene regel av förhålla sig till - åtminstone om tanken i fråga är tillverkad i plast och där bränsle fraktats. För en tank i galvaniserat järn så gäller inte samma hårda regler.

Kort sagt: våra svenska - och europeiska - vägar skulle inte vara fullt lika säkra om man inte använde sig av en IBC-tank vid transporter av olika farliga ämnen. Naturligtvis så ställs även höga krav på den som sitter bakom ratten - för att få köra en lastbil med farligt gods så krävs en genomförd ADR-utbildning.

En modern telefonväxel skapar mervärde

20 jun 2018

Det finns företag som än idag dras med höga kostnader för sin telefoni. Trots att det finns lösningar som kan sänka dessa och somd essutom kan göra hela verksamheten mer effektiv. Det här går att jämföra med hur vi som privatpersoner agerade för några år sedan då vi fortfarande använda oss av fast telefoni i vår ahem och samtidigt börjat snegla lite mot mobiltelefoner.

Plötsligt så hade vi två kostnader för samma tjänst. Mobiltelefonen hade ett dyrt abonnemang där varje samtal och sms kostade en viss summa och den fasta telefonen kostade pengar i form av en fast nota samt för varje samtal.

Där gick, tack och lov, utvecklingen fort och det tog endast några år innan mobilen - och alla mobilnät - ersatt den fasta telefonen som idag får anses som lite av en unik företeelse som endast syns hos äldre personer.

Många företag kör på i gamla hjulspår

Företag fortsätter dock i samma fotspår, man har en uråldrig telefonväxel som kostar pengar och som dessutom kräver en del omsorg för att få väl fungerande. Till detta så har de flesta anställda mobiltelefoner som man använder sig av i den dagliga verksamheten. Dessutom har man förmodligen en mobiltelefon för privat bruk också.

Kort och gott: man har som anställd på ett sådant företag koll på tre stycken telefoner; något som vare sig är särskilt effektivt eller speciellt lönsamt sett till pengarna som företaget får betala.

Här finns det andra lösningar som verkligen kan effektivisera en verksamhet. En modern och uppdaterad telefonväxel ger ökad flexibilitet, lägre kostnader och högre effektivitet. Dessutom så sker regelbunden service, underhåll och uppdateringar av den leverantör man väljer.

Ett byte som förr eller senare - på samma sätt som bytet från fast telefon till mobiltelefon skedde hos privatpersoner - måste ske. Vi anser att det är dags att göra detta byte och investera i en modern telefonväxel.

En mobil växel ger extrema fördelar

Vid ett byte till en ny telefonväxel så kan man som företag även utöka och inkludera den mobila telefonin. Detta genom en mobil växel. Har man som företag en mobil växel så innebär det följande fördelar för den enskilde anställde:

  • Oberoende: Det spelar ingen roll vilken operatör man har - en mobil växel ger samma kostnad oavsett i och med att en sådan används över ett trådlöst nätverk.
  • I Sverige - och utomlands:
  • På samma sätts å kan en anställd koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk och delta i samtal även om denne befinner sig i ett annat land. Det skapar en flexibilitet hos ett företag och det stryper kostnaderna då sådana samtal normalt kostar mycket pengar.
  • Flexibilitet: Som sagt, de anställda kan arbeta varifrån som helst och ändå vara anträffbara - till samma låga pris. Det är en sak. En annan är att en mobil växel fungerar till vilken smartphone som helst. Det går alltså att använda samma smartphone både privat och för arbete - och växla mellan numren beroende på vilken person man ringer. Genom en app så är detta möjligt. En väldigt smidig lösning

Uppdatera er skrivare och bli mer effektiva

19 jun 2018

Den skrivare man har i anslutning till sin dagliga verksamhet är väldigt viktig - men många företagare tar denna lite för given. Man har en äldre skrivare och man kanske har en kopiator. Två stycken maskiner som behövs, men som skapar tydlig irritation. Långa väntetider, köer, slut på papper, slut på bläck, långsamma uppstarter från viloläge, långa startsträckor från avslaget läge. Kort sagt: ren irritation.

Då en sådan äldre skrivare dessutom är stor och tillsammans med den än större kopiatorn kräver ett större utrymme så har man som företagare dessutom den detaljen som ligger en i fatet. Man kanske inte ger de anställda den yta de behöver och hur löser man problemet med att frigöra yta vid eventuella nyanställningar?

En modern skrivare är svaret och detta i form av en multifunktionsskrivare. Det första man får är en kombination av skrivare och kopiator. Det innebär att den gamla pjäsen man använt för att kopiera olika dokument kan kasseras och begravas på den stora teknikkyrkogården. Det är en fördel och vi tänkte ge några andra för att ytterligare påvisa att just ert företag förmodligen har ett behov av en uppdaterad skrivare med multifunktioner.

Spara energi och få bättre arbetsflöde

Låt oss rada upp de fördelar som ni får på köpet i punkter och enligt följande:

  • Energisparande: Som företagare finns det alla anledning atts e över vilka åtgärder man kan göra i syfte att minska sin energiförbrukning. Detta såväl ur ett eget perspektiv - man sparar pengar - och sett ur ett större, mer globalt sådant: att göra gott för miljön. En ny skrivare har ett betydligt lägre TEC-värde (Typical Energy Consumption) än äldre modeller och rent konkret så innebär det att den direkt och per automatik går i viloläge då den inte används. Skillnaden mellan en äldre skrivare och en modern är att övergången från viloläge sker på nolltid - och via en sensor. Du går in i rummet för att använda skrivaren, denna känner av din närvaro och startar upp utan någon transportsträcka. Ett bra val ur ett energiperspektiv.
  • Användarvänlighet: Väntetider är ett minne blott och irritationen över långa utskrivningstider likaså. Varje anställd kan koppla upp sig mot skrivaren med sin mobil, sin dator och sin padda och sköta sina utskrifter genom enkla knapptryck. Perfekt vid exempelvis pendling. En annan viktig detalj: många nya tekniska maskiner är obegripliga sett till att deras funktioner är bra, men svåra att förstå. En ny skrivare är lätt att förstå sig på - bilder förklarar olika funktioner - och kan skötas av vem som helst. Viktigt att tillägga är att en av dessa funktioner innebär att skrivaren häftar ihop de utskrifter man gjort. Det gör att man som anställd får prydliga luntar och att man slipper gisslet med häftklamrar och annat.

Så är det att arbeta som elektriker i Stockholm

15 jun 2018

Funderar du på ett yrke som elektriker? Eller har du någon i din närhet som funderar på det? Att utbilda sig till elektriker är ingen dum idé alls. Fördelen med ett yrke som elektriker är den relativt korta utbildningen, jämfört med den relativt höga lön du får efter några år i yrket.

Medellönen för en elektriker är mellan dryga 23.000 kronor i månaden (23.969 efter 7 år i branschen) och drygt 26.000 kronor (26.470 kronor efter 28 år i branschen). Lönerna skiftar också utifrån var i landet man arbetar och hur länge man har arbetat i branschen. Överraskande nog var inte lönerna särskilt så mycket högre i storstäderna Stockholm, Malmö eller i Göteborg, än på andra ställen som i landsbygden.

Utbildningen sker på gymnasiet eller komvux

Elektriker utbildar du dig till på gymnasiet, eller på komvux och tar cirka tre år. Med tanke på att alla skolelever som går på gymnasiet endast får studiebidrag, och i stort sett bor hemma, och kan börja jobba direkt efter gymnasiet (utan studieskulder) är det mycket lönsamt att arbeta som elektriker.

Här kan man välja inriktning och arbeta som elektriker inom industri, på anläggningar eller med installationer. Arbetar man som elektriker på någon industri eller anläggning, arbetar man mest med övervakning och med dator. Arbetar man med installationer arbetar man oftast mot privata kunder och installerar elledningar och funktioner i folks hem. De som arbetar med det, brukar vara egna företagare, och debiterar själv, redovisar och betalar sina egna arbetsgivaravgifter. Den som anlitar el-tjänster får dra av på Rot-avdraget, som mest 30 procent av kostnaderna. 

De flesta kunder och företag finns i storstäderna

Det är oundvikligt att de flesta kunderna, industrierna och företagen finns i storstäderna Stockholm, Malmö eller Göteborg. Det är där de flesta jobben finns. De storstäderna har alla sin charm. Stockholm med sitt rika utbud av nöjen, kändisar, skärgård och kultur. Malmö med sin närhet till Danmark, Tyskland och sin närhet till den europeiska kontinenten och Göteborg med sin stora hamn. Väljer man att arbeta i till exempel Stockholm och blir elektriker i till exempel Nacka, och vill jobba som installationselektriker har man många kunder och har lätt för att få uppdrag i närområdet. Som elektriker går det inte år så många timmar att pendla till och från jobbet. Dessutom kan arbetsplatsen skifta från dag till dag. Man arbetar i människors hem. Man kan även hamna att arbeta med installationer på stora byggen, som då tar flera dagar, veckor eller månader.

Fettavskiljare skonar våra avloppssystem

5 jun 2018

Restauranger, storkök, gatukök, pizzerior, personalmatsalar, äldreboenden; listan kan göras hur lång som helst på verksamheter som bedriver livsmedelshantering och matberedning i stor skala dagligen. Bara i Stockholm kan dessa verksamheter räknas i tiotusental.

Kommunalt krav på fettavskiljare

Alla dessa verksamheter är också kopplade till vårt avloppssystem, och för att dessa inte ska bli fullständigt överbelastade av det fett som alltid följer med avloppsvattnet, finns det sedan några år tillbaka i de flesta kommuner krav på att alla fastigheter där livsmedelshantering förekommer ska ha en fettavskiljare installerad. Det rör sig alltså inte bara om kommersiella fastigheter och institutioner, utan också om flerfamiljshus med privatbostäder där en del av fastigheten används för livsmedelstillverkning, till exempel restaurangverksamhet.

Dyrt sanitärt problem med fett i avloppssystemet

Innan kravet på fettavskiljare infördes, följde det mesta av det fett som blev över från matberedning och livsmedelshantering med avloppsvattnet rätt ut i de kommunala avloppssystemen. När det flytande fettet kom ut i avloppsrören, där vattnet är kallare, kyldes det ner och stelnade. Det ansamlades också på avloppsrörens väggar i allt större mängder till dess att det oundvikligen blev stopp. När en fettklump bildas och fått härda en tid kan den bli väldigt svår att få bort, och att ständigt behöva rensa landets avloppssystem från fettansamlingar blev en dyr och omständlig affär för landets kommuner.

Rensar ut både fett och föroreningar

De flesta kommuner såg sig därför nödgade att införa krav på fettavskiljare i fastigheter där livsmedelshantering förekommer. Det sker enligt principen att fett är lättare än vatten och därför stiger uppåt om vattnet får stå stilla ett tag. Så när avloppsvattnet rinner in i fettavskiljaren hamnar det i en tank där det blir stillastående till dess att fettet stigit upp till ytan och samlats ihop. Nät vattnet renats fortsätter det ut till avloppssystemet, som därigenom avlastas betydligt. I fettavskiljaren renas dessutom vattnet från mycket smuts och föroreningar, eftersom dessa i regel är tyngre än vattnet och sjunker till tankens botten där det kan samlas upp.

Gemensamt ansvar mellan fastighetsägare och näringsidkare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en fettavskiljare installerad om fastigheten släpper ut mer fett än vad kommunens gränsvärde anger som tillåtet. Däremot ligger det på den enskilde näringsidkaren att se till att fettavskiljaren underhålls. De flesta verksamheter lägger ut detta på entreprenad, man anlitar ett företag som kommer ut och tömmer fettavskiljaren och servar den. En fettavskiljare kräver mycket underhåll med rensning och spolning, utöver den rutinmässiga tömningen.

En förutsättning för en fungerande civilisation

I vår moderna civilisation med allt fler människor ansamlade i städerna, är det av största vikt att avloppssystemen fungerar som de ska och inte täpps igen. Det kan få förödande konsekvenser med smittspridning och sjukdomsutbrott som följd om avloppssystemen inte hålls efter ordentligt. Genom att införa krav på fettavskiljare där livsmedelshantering och matberedning pågår, försäkrar sig kommunerna om att avloppssystemen hålls fria från fett som riskerar att täppa igen rören.

Jobb i Solna

1 jun 2018

Solna har en relativt hög befolkning (ca 78 000) på en yta som är mycket liten i förhållande till folkmängden. Sitt läge, omringat av Stockholm och Sundbyberg, gör kommunen till en plats med god arbetsmarknad. Det återspeglas också i siffrorna – Solna är i allmänhet en välmående stad med relativt höga sysselsättningssiffror. 

Arbetsmarknaden i Solna är varierad. Med sitt centrala läge är det ganska ont om industriella jobb. Jordbruk är givetvis inte heller något som förekommer i någon större utsträckning här. För den här texten tittar vi på olika platsbanker för att se vilka arbeten som faktiskt erbjuds i större omfattning. 

Supportjobb

Flera arbetsgivare i Solna letar för närvarande efter supportpersonal. De flesta vet ungefär vad arbetet går ut på – man sitter ofta framför en chatt eller med en telefon för att svara på kunders frågor. En del supportjobb har en tydlig teknisk inriktning, medan andra snarare kan handla om att bistå vid returer och reklamationer. 

Det behöver dock givetvis inte vara konsumenter och privatpersoner som är användare av en support. Det kan lika gärna vara en egen avdelning hos ett stort företag, där företagets anställda snarare är dem som kan behöva hjälp. Det kan till exempel handla om problem som uppstår med hård- eller mjukvara. 

Elektriker

Det finns flera typer av elektriker, varav merparten som söks för tillfället i Solna är elektriker som i huvudsak jobbar med service av befintliga installationer. Det man gör är just det – man säkerställer att driften av elanläggningarna i en given fastighet fungerar som de ska. 

Exakt hur en arbetsdag ser ut skiljer sig naturligtvis en hel del mellan olika elektriker i Solna. Till exempel krävs elektriker på stora byggnader i Solna som exempelvis Friends Arena och Nya Karolinska. På dessa platser är arbetet sannolikt annorlunda än om man arbetar med service hos privatpersoner. 

IT-säkerhet

Det finns flera IT-jobb i Solna för den som har kompetens och/eller en lämplig utbildning. Till exempel finns en anställning där man är ansvarig för att leda IT-avdelningen hos ett stort företag som är verksamma i kommunen. De här jobben tenderar att vara ganska välbetalda, och det ställs givetvis vissa krav på den som söker. 

I det här fallet efterfrågar de bland annat ”väldokumenterad strategisk erfarenhet”, ledaregenskaper och erfarenhet i en rad olika datorprogram. Vidare eftersöker de minst fem års erfarenhet från en roll i IT-management. Även om den som söker bör ha goda meriter och erfarenheter, lär det finnas goda möjligheter att säga sitt vid en eventuell löneförhandling. 

Större behov av magasinering i Stockholm

14 maj 2018

I takt med en allt större inflyttning till Stockholm så kommer också nya utmaningar på köpet. Den största frågan handlar om bostäder - en fråga som inte kan undgått någon. Man måste bygga och man måste bygga fort för att kunna nå de mål som satts upp gällande bostäder till alla. Det handlar till mångt och mycket om att bygga högt, bygga billigt och bygga mindre bostäder. Det senare innebär att andra behov skapas - exempelvis gällande förvaring. Tiderna då alla hade tillgång till ett vinds- eller källarförråd är snart ett minne blott.

Numera så bygger man utrymmen för förvaring inne i bostäderna. Det är bra - men många väljer att använda den ytan till annat istället. Ett förråd kan bli exempelvis ett barnrum. Förvaringen försvinner, men nya möjligheter öppnar sig och utan att man behöver investera i en ny, större och dyrare, bostad. Lösningen är att man väljer extern magasinering och där man har sin nödvändiga förvaring på andra ställen än i anslutning till hemmet.

Magasinering i Stockholm är stort - och det kommer att bli ännu större. Behoven kommer att öka i takt med inflyttningen. Frågan är bara: är magasinering säker och är det ett klimatsmart val? Ja, om man väljer rätt företag.

Välj korrekt företag för din magasinering

Med klimatsmart magasinering så menar vi att man måste hitta ett företag som kan bistå med utrymmen som inte drar för mycket energi. Det är ett problem i och med att du som kund vill ha de föremål du förvarar i ett intakt skick den dagen du avsluta din magasinering - något som kräver både uppvärmning och god ventilation. Drar exempelvis ventilationen väldigt mycket energi och uppvärmningen sker på ett sätt som skadar miljön på sikt så bör du som kund välja ett annat företag. Det kan kosta några kronor extra, men det är något som gör miljön en tjänst.

Gällande säkerhet så behöver du inte vara orolig om du väljer en partner inom magasinering som har regelbundna rutter utförda av väktare/vaktbolag i din tjänst. Till detta så finns larm och ditt eget förråd kommer att utrustas med lås som bara du har nyckeln/koden till. Säkerheten är i sak inte en så stor fråga då det kommer till magasinering.

Viktigare tycker vi att tjänsternas utformning är. Att tillgänglighet är ett nyckelord är självklart. Som kund så ska du kunna nå de saker du behöver när du vill. Ett bra system i detta handlar om att du packar på egen hand. Du får en container hemkörd och det är du som väljer vad du ska lägga däri - och vart det ska ligga.

Containern körs till lagret och då du vill avsluta så körs den hem till dig. En annan tjänst innebär att företaget fotograferar alla föremål du väljer att magasinera och att du - via en app - kan be dem ta fram de saker du behöver. Behöver du skidor, vinterkläder eller barnens hockeyutrustning så är allt detta bara en beställning bort. Väldigt smidigt.

Vanliga frågor och svar om Attefallshus

4 maj 2018

Många har frågor om vad som gäller för ett Attefallshus och vissa kanske till och med har funderingar om vad det är för något. Det finns en del att reda ut och vi tänkte försöka göra det genom att rada upp några vanliga frågor och svar och därmed också skapa en bättre bild. Enklast blir om vi sätter igång direkt:

Vad är ett Attefallshus? Ett Attefallshus kan antingen vara fristående eller väggfast. Det senare får byggas om 15 meter2 och det förra får byggas om 25 meter2 och med en takhöjd om 4 meter. Användningen bestämmer man själv: det går att bygga ett fristående attefallshus som en ren komplementbostad eller som ett garage, en bastu eller en carport. Bygger man det som en komplementbostad så måste det finnas vatten, avlopp, god förvaring, elektricitet och möjlighet att laga mat. En sådan går att hyra ut.

Vad är speciellt med ett Attefallshus? Det som är slående med byggnationen är att det inte krävs något bygglov. Det enda som behövs är ett startbesked från byggnadsnämnden i den kommun man bor i.

Kan man göra det klimatsmart?

Precis som vid ett vanligt hus så kan man välja klimatsmarta lösningar både gällande material, isolering, elsystem och allting annat. Det är faktiskt en ypperlig byggnad att prova på. Skulle du bygga ett Attefallshus med så klimatsmarta lösningar som det bara är möjligt - och som din ekonomi tillåter - och detta faller väl ut så kan du implementera dessa lösningar till ditt befintliga hus sedan.

Vilka regler gäller? Utöver de regler om yta och höjd som vi nämnde ovan så finns det andra saker att ta hänsyn till. Grannar och tomtgräns exempelvis. Du får inte bygga ett Attefallshus närmare än 4.5 meter från din tomtgräns. Om det skulle komma närmare i förhållande till din granne så kan du få bygga med dennes medgivande och goda minne; skulle du bygga närmare exempelvis en cykelväg så kommer du dessvärre inte att få dispens.

Kan jag köpa en tomt och bygga ett Attefallshus på denna? Ja, det kan du göra - men i det fallet så är du också tillbaka på ruta ett då ett bygglov krävs. Ett Attefallshus är ett komplement till en befintlig byggnad, finns ingen huvudbyggnad så räknas alltså byggnationen som en sådan.

Finns det nyckelfärdiga lösningar? Ja, och det är faktiskt det mest populära alternativet. Det finns ett, i det närmaste, gigantiskt utbud. I alla storlekar, planlösningar, färger och former samt i alla tänkbara prisklasser. Beställer du ett nyckelfärdigt Attefallshus så behöver du bara se till att vatten, avlopp och grunden är klar - resten sköts av leverantören. Förutsatt att du vill använda det som en komplementbostad och således behöver el, vatten och avlopp.

 

Hur kan er verksamhet bli bättre?

29 apr 2018

§Frågan i rubriken bör varje företagare - oavsett storlek och oavsett bransch - ställa sig med jämna mellanrum. Det är nämligen en väldigt sund fråga och hittar ma svar på denna så tar man också nästa steg, blir lite effektivare och lite bättre. I många fall så handlar det dessutom inte om några radikala förändringar och reformer. Nej, det kan ofta vara de mindre förändringarna som i slutändan ger de stora resultaten.

Vi kan ge två stycken exempel på detta och visa på vikten av att se över sin verksamhet - även om det går bra! - och ställa sig frågan om hur den kan förändras- och förbättras.

Effektivare arbetsgång genom en balpress

Vi börjar med att peka på det första exemplet som handlar om arbetsmiljö och städning. i många fall så är städningen på en arbetsplats satt i bakgrunden och spelar en alltför undanskymd roll sett till den effekt den kan ge.

Undermålig städning kan definitivt påverka negativt: de anställda vantrivs, de känner ingen lust att gå till jobbet, de tar inget ansvar i att själva plocka undan och det skapas en dålig atmosfär i och med detta i form av en ond cirkel. Som grädde på moset så har vi även antalet sjukdagar som kan stiga i höjden som en följd av en mer ohygienisk arbetsplats. Kort sagt: ett effektivt sätt att blir bättre är att utöka städningen på arbetsplatsen.

Exempel nummer två handlar om att tid är pengar. Hur mycket tid lägger ni på att ta undan sopor, återvinning och genoma tt stå och hoppa på kartonger? Och: hur påverkar all denna återvinning era kunder sett till intrycket de får av er verksamhet? Här kan en bra lösning vara att investera i en balpress. En balpress är en maskin som genom hydraulisk kraft kan pressa ihop all återvinning - papper, kartonger och wellpapp - till en mindre fyrkant.

De flesta företag har mer eller mindre problem med sådant - vissa större; restauranger, lager och affärer och andra lite mindre; kontor och mindre butiker. Det spelar egentligen ingen roll vilka behov man har då det finns en balpress för egentligen alla typer av verksamheter.

Rätt hantering, ska vi dock tillägga, är ett måste. Det krävs att alla vet hur denna balpress fungerar. I och med att det handlar om enorma krafter så kan olyckor ske och säkerheten samt rutinerna måste vara glasklara.

Hur hittar du rätt balpress?

Det enklaste sättet att hitta rätt typ av balpress - det finns massor av modeller, storlekar och med varierande funktioner - är att kontakta en återförsäljare. Kostnadsfritt så brukar dessa besöka en arbetsplats och se över vilka behov som finns samt vilka lokaler och utrymme som erbjuds. Naturligtvis även mer er budget i åtanke så kan återförsäljaren sedan presentera en skräddarsydd lösning som effektiviserar hela er verksamhet.

Företag inom VVS kan sänka dina årliga kostnader

5 apr 2018

Hur mycket betalar du varje år för uppvärmning och energi? Svaret är, för många: alldeles för mycket. Vi kan ge ett exempel på detta och säga att du och din familj bor i malmö i ett äldre hus som värms upp av en oljepanna. Detta är ett dyrt alternativ som dessutom har andra stora nackdelar:

 

  • Ständig service. En oljepanna är allt annat än pålitlig. Många vittnar om att problem kan inträffa när som helst och detta gör att planerade resor ofta sker med en oro i kroppen.
  • Leverans och beställning. Du måste hela tiden se till att den finns olja och vara beredd på att vara hemma då denna levereras. Det kräver god framförhållning och flexibilitet
  • Sämre möjlighet att planera. Att använda sig av olja innebär att man gör sig beroende av omvärlden. Stiger priserna för olja - ja, då får du betala mer pengar. Detta gör att du inte kan planera din ekonomi fullt ut och att livet därigenom blir lite svårare.
  • Sämre för miljön. Olja är inte förnybart och det går inte att återanvända. Någon gång tar det slut och det kommer aldrig att bli billigare. Det sliter oerhör mycket på miljön att använda fossila bränslen sett till exempelvis utvinning och avgaser.

 

Vår lösning är att man istället kontaktar ett företag inom VVS i Malmö och låter detta företag undersöka vilka alternativ som finns för uppvärmning. Kort och gott - vilka förutsättningar finns i ert område för att värma huset med hjälp av naturliga energikällor såsom exempelvis bergvärme, sjövärme, jordvärme eller frånluftsvärme?

 

Då undersökningen är gjord så är det dags för nästa steg: att köpa och installera en värmepump som i sin tur omvandlar den lagrade energin och värmer upp huset. Installationen i fråga bör - oavsett vilken energi det handlar om - utföras av samma företag inom VVS.

 

Jämn, behaglig värme i hela huset

 

Den stora fördelen med att byta uppvärmningssystem och låta ett företag inom VVS installera en värmepump är rent ekonomisk. Rent krasst kan vi säga att exempelvis bergvärme kan sänka den årliga kostnaden med upp till 80 %. Räknar man detta mot kostnaden för borrning, köp av värmepump samt installationen så brukar det ungefär ta tio år innan man “är hemma” och har nått break-even.

 

Det är den stora fördelen, men det finns även andra värden som påverkar till varför ett byte bör övervägas. Inte minst så handlar det om levnadsmiljön. Utförs installationen av värmepumpen av en professionell firma inom VVS och blir rätt kalibrerad så blir klimatet inomhus jämnt och behagligt - i varje rum. Och, det blir lättskött sett till temperaturen går att reglera på ett snabbt och enkelt sätt.

 

En tredje fördel handlar om servicen. En värmepump av modernt snitt är självgående och kräver obefintlig omsorg. Du behöver således inte känna någon oro om du och familjen ska ut och resa. Tvärtom: dagens värmepumpar går nämligen att styra via en app i mobilen. Det innebär att ni kan sänka prestandan (och spara pengar! ) under tiden ni är borta; bara för att höja den då ni är på väg tillbaka och då mötas av ett varmt och skönt hus igen.

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden