Blogg om energi och miljö

Sida 3

RSS

Skaffa solcellspaket redan idag!

9 sep 2019

Genom att installera solceller på ditt tak kan du sänka dina värme- och elkostnader med mellan 7-9 procent varje år och det direkt. Du gör både din egen plångbok och miljön en ovärderlig tjänst. Här förklarar vi hur.

 

Solenergin är tillsammans med vatten och bergvärme de enda rena energikällor som är helt utan risk för fortsatt nedsmutsning av jordens atmosfär. Genom att utnyttja den solenergi som finns "gratis" i naturen sparar du pengar på att lägga dem på dyr olja för att värma din villa. Du blir din egen elproducent. På sommaren när det ackumuleras mycket el, kan du sälja överskottet till dina grannar. För de pengarna som du säljer elen för, kan du senare under vintern, köpa tillbaka el som du behöver.

 

Skaffa solceller med PPAM

Inte svårt installera solceller

 

Det är inte svårt att installera solceller på villataket. Ta kontakt med en leverantör av ett solcellspaket. Då får du veta kostnadsbilden för solcellspaketet. Vill du kan du få hela installationen med leveransen av solcellspaketet. Du får service på sin solcellsanläggning och leverantören kan ta ansvar för att solcellspaketet fungerar som det ska året runt. Skulle något hända, kommer de ut och ordnar upp det så att det fungerar som det ska. Med installeringen av solcellspaketet får du garantier och försäkring på att det ska fungera.

Ekonomiskt med solceller

 

Att byta elräkningen mot en investering i solceller gör att du betalar till dig själv. En investering i solceller på ditt villatak höjer värdet på villan – vem vill inte få tillgång till "gratis" el genom att köpa ett hus med färdig solcellsinstallation på villataket? Det gör att villan blir otroligt attraktiv på marknaden när det sedan är dags för försäljning. Genom att solenergin är gratis, sparar du på utgifterna till uppvärmningen av villan. Du blir din egen elproducent och kan sälja överloppsel till dina grannar. Behöver du sedan inhandla mer el under vintern använder du det som du har fått in under sommaren när du säljer elen. Inom 10 år har du fått tillbaka din investering ekonomiskt och efter det blir det bara ett överskott.

 

Ett räkneexempel: säg att du har en villa med en årsförbdukning på 10.000 kWh per år, kan du få en solkraftsanläggning som levererar 5.500 kWh per år. Efter Rot-avdraget kan kostnaden för hela installeringen bli ungefär 90.000 kronor. Kom ihåg bidraget på 20 procent för solcellspaketet. Den årliga besparingen på energi ligger på över 7.500 per år. Inom 13 år har du betalat färdigt för solkraftsanläggningen hemma.

 

När du behöver elektriker i Stockholm

27 aug 2019

Det är mycket som vi använder el till numera i våra hem. Det går knappt att göra någonting längre utan tillgång till el. Det får inte ens att spola toaletten, än mindre göra mat, eller förvara livsmedel utan kyl och frys. Därför behöver vi ständig tillgång till el och elektriker som ser till att elen fungerar.

 

Behöver du få tag i en elektriker i Stockholm? Händer det något när man ska göra mat, eller bara titta i sin dator under längre tid än vad datorbatterierna håller, så behöver man el. Använder man elen på fel sätt kan en säkring gå. De flesta hushåll har användbara och lättskötta elskåp där man själv kan rätta till om en säkring löses ut om man överbelastar elnätet i hemmet, men på ett företag kan man behöva en elektriker som kan göra mer med elnätet än bara rätta till säkringar som går.

 

Behöver du elektriker i Stockholm?

 

En elektriker kan se till så att skrivare, kopiatorer, datorer och wifi fungerar smärtfritt. Alla kontorsfastigheter borde hålla sig med egna elektriker som kan laga elfel som lätt kan uppstå i ett företagskontor. Går wifin mitt under arbetsdagen finns det knappt något som man kan uträtta den dagen. Allt sköts ju med digitala arbetsverktyg numera. På det sättet har vi alla gjort oss väldigt beroende av elektriker som kan fixa elen och se till så att man har fungerande el hela tiden. Utan el, öppnas inte hissar eller dörrar på många kontor. Då kan ingen varken komma in eller ut.

 

När du behöver elektriker i Stockholm

Behöver du få tag i en elektriker i Stockholm är det bästa man kan göra för det, är att googla "elektriker Stockholm". På så sätt kan man få några kontaktuppgifter till elektriker som arbetar i Stockholm och då kan man begära offert på den elektrikerns arbete. Man kan begära referenser så att man får tag i en duktig elektriker som kan hjälpa företag och privatpersoner med allt som rör elektronik. Behöver du installera ny elektronik? Då behöver du få tag i duktiga elektriker. Man kan ju inte installera någon elektronik på egen hand. Allt sådant ska en professionell elektriker göra. Utan kunskap om elektronik och hur man installerar elen på rätt sätt kan man skada både bostaden och sig själv. Utan kunskap om säkerhet när det kommer till elektronik kan man till och med få bränder som förstör bostäder, fastigheter och kontor. Det är därför som elektriker behövs.

När du behöver elektriker i Bromma

12 jun 2019

Bor du i Bromma, i västra Stockholm? Har man en villa i Bromma, vill man oftast anlita en elektriker som arbetar lokalt i Bromma. När man bokar in en hantverkare som ska komma till ens villa i Bromma, kan man alltid dra av för arbetskraften i Rota-avdraget, men inte för tjänsteresorna för elektrikern och inte heller för arbetsmaterialet som elektrikern behöver som ska dra nya ledningar och uttag. Så snart man ger sig på renoveringar eller byggen av olika slag kommer man att behöva dra om elledningar för att kunna använda utrymmet. El behövs ju till allt numera; våra belysningar, värme och för att använda någon apparat av något slag – och bara för att ladda mobilerna som har blivit var mans (och kvinnas) käraste ägodel.

Anlita elektriker med breda tjänster 

Det finns elektriker, och så finns det elektriker. Här tänker vi på elektriker som kan mer än bara leda elen till och från olika rum. Många tänker att elektriker är säljare av el och vill att vi ska konsumera så mycket el som möjligt, men det är långt från sanningen. Det finns elektriker som är måna om att vi ska använda så lite el som möjligt. Det finns elektriker som arbetar för att man som konsument ska kunna spara så mycket el som det bara är möjligt. För det ändamålet kan de installera elbesparande funktioner i ens villa, om man så vill. Vill man få ner elkostnaderna i det långa loppet, är solpaneler bland det bästa som man kan välja. Att bli sin egen elproducent är allt viktigare när vi ser ett förändrat samhälle. Det finns krafter i samhället som vill få oss att bli självförsörjande elproducenter då vi behöver få ner användningen av fossila bränslen. Att i stället använda sig av förnybara energikällor är ett prioriterat område för alla och envar.

Anlita elektriker i Bromma

Om du bor i en äldre villa kan det vara bäst för säkerheten att anlita en elektriker i Bromma som gör en säkerhetsbesiktning av villan. I äldre villlor kan det finnas äldre ledningar som kan utgöra säkerhetsrisker. Har man till exempel husdjur som kan få för sig att gnaga på ledningar kan det hända något i villan, som en brand, eller kortslutning som förstör elektriska apparater. I värsta fall får någon en stöt av förstörda elledningar, och det bör man definitivt undvika. Då är det bättre att göra säkerhetsbedömningar av elen i en villa. Här kan du läsa mer om elektriker i Bromma.

Fler i Stockholm vill anlita målare med miljötänk

19 mar 2019

Allt fler Stockholmare tänker på miljön, och det gäller även i valet av målare. Den som letar målare i Stockholm söker ofta på nyckelord som miljövänligt, miljöpolicy och annat som tyder på att målaren har en grön agenda, förutom att vara duktiga målare förstås.

Enligt Målarnas Facktidning, en av de branschtidningar som riktar sig till Sveriges målare, är detta en utveckling som välkomnas av många i branschen. Målare har ju ofta en ganska ohälsosam arbetsmiljö, mycket på grund av att man använde färger som kan vara skadliga att andas in när de appliceras. Att kunna profilera sig som ett företag som bara använder miljövänlig färg, och genom detta locka kunder, är ett drömscenario för många.

Vilken färg vill man ha i bostaden?

Allt fler tänker på vad det egentligen är i färgen vi sätter på väggarna i sovrummen, i barnens rum och så vidare. Utöver det så undrar man vad som händer med den överblivna färgen. Körs miljöfarlig färg verkligen till återvinningsstationerna eller spolas den bara ner någonstans? Och om den återvinns, är det då helt ofarligt för miljön eller får det konsekvenser? Om den målare man anlitar är ointresserad av miljön är det svårt att få svar på sina frågor.

Färgen måste vara av god kvalitet

En aspekt man måste ta in i det hela är att målare vill kunna jobba med bra produkter. Produkter som är väl beprövade och ger ett bra resultat för kunden. Det har gjort att miljöfarliga färger har varit valet för de målare som vill kunna utföra sitt arbete på ett professionellt och uppskattat sätt. De senaste åren har dock många färgtillverkare satsat på miljövänlig färg, som dessutom ska vara av god kvalitet, ge ett bra resultat och vara lätt att jobba med. Det har gjort att många målare har kunnat erbjuda miljövänliga alternativ som ger ett lika fin resultat utan att kunderna behöver oroa sig för vad barnen andas in eller vad färgen gör med naturen.

Hitta en miljövänlig målare i Stockholm

Vill du hitta en målare i Stockholm med ett utpräglat miljötänk kan du till exempel söka på Målare Stockholm ISO 14001. ISO 14001 är ett ledningssystem för miljöinriktat arbete, och en målarfirma certifierad enligt ISO 14001 har låtit medarbetarna gå en utbildning i miljöfrågor och implementerat dem i sitt dagliga arbete vad gäller teknik, färgval, återvinning och så vidare.

Svar på dina frågor

Många målerifirmor skriver på sina hemsidor om hur de arbetar med miljöfrågor, men bäst uppfattning får du ändå förstås genom personlig kontakt. En målare med ett bra miljötänk hjälper dig att hitta miljövänliga val och kan redogöra för företagets rutiner kring återvinning och miljöarbete.

En bra målare tvättar penslar och verktyg på speciellt avsedda platser, de sorterar och återvinner allt förbrukat material som verktyg, färger och annat och ser till att det hamnar där det ska. På så sätt kan ett måleriföretag skaffa sig ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.

En sund framtid för målarbranschen

Det är bra att människor blir mer miljömedvetna och väljer målare med en uttalat miljövänlig profil. Det är bra både för miljön och för målarna själva, som får en sundare arbetsmiljö och en chans att jobba många år i yrket utan att bli sjuka av ångor från miljöfarlig färg. Att färgbranschen hoppat på tåget och jobbar hårt för att få fram miljövänliga färger av god kvalitet borgar också för att vi även i fortsättning kommer att kunna få kvalitativt måleri utfört av våra målare i Stockholm.

När du vill få råd om el

8 mar 2019

Känner du att du vill spara mer på el och bli mer miljövänlig? När det kommer till elanvändning är den största boven i dramat, oftast uppvärmningen av villan. De flesta villaägare märker att när det kommer till uppvärmningen av villan är det där de största kostnaderna bara rinner i väg. Därför är det en stor möjlighet att rådfråga en elektriker om hur du kan göra för att minska just på den största utfgiftsposten som du som villaägare har. Samtidigt brukar det, märkligt nog, gå hand i hand, det att bli miljövänlig elkonsument och spara på utgifterna. Så varför inte se till att göra både och? På det sättet kan du slå två flugor i en smäll och bli en mer miljövänlig och effektiv elproducent.

1. Installera solpaneler för självständig elproduktion

Har du en egen villa (och förstås eget villatak) kan du mycket gärna installera solpaneler, som gör dig till en egen elproducent. På det sättet tar du makten i egna händer och blir din egen miljövänliga elproducent. Vi bör alla ta oss ur beroendet av fossila bränsletillgångar och se till att elen produceras av förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Om du och dina grannar ser till att bli era egna elproducenter, har många tagit sig ur ett dåligt energiberoende.

2. Borra efter bergvärme

Vill du sänka dina uppvärmningskostnader och se till att uppvärmningen blir mer miljövänlig kan du se till att borra efter bergsvärme. NU är det inte alla förunnat att kunna värma sitt hus med hjälp av bergvärme. Det krävs berg för det och att du anltiar ett företag som kan borra efter bergvärme och elektriker som kan installera en värmeväxlare åt dig. Du har dyra initiala utgifter med borrningen, men de sänker du snabbt ju längre tiden går.

3. Mindre elsparande åtgärder

Om du inte bor i villa, kan du även spara el på andra sätt. Att se till att byta ut alla dina lampor till enerigbesparande lampor som lyser med hjälpa av LED, är ett mycket bra sätt att bli en miljövänlig elkonsument. Andra sätt är att sänka inomhusvärmen. Många har alldeles för varmt i sina bostäder. Att sänka inomhusvärmen är inte bara bra för den egna hälsan, det är ett sätt att inte slösa med el också. Har du till exempel en innevärme på 23-24 grader är det egentligen för varmt. Sänker du den till 19-20 grader har du redan fått en bättre inomhusvärme och sänker därmed även kostnaderna för elen. Särskilt på nätterna behöver du sällan mer än 18-19 grader. Läs mer om hur du kan anlita elektriker i Västerås på: http://www.elektrikervästerås.se.

Gör ditt hus energismart

30 jan 2019

Om ditt hus börjar bli i behov av en renovering finns det en hel del du kan göra för att få ner energiåtgången, och därmed även kostnaderna. Att renovera energismart är smartare än att renovera lyxigt, även om man så klart kan kombinera de bägge tillvägagångssätten.

Miljonprogrammet rustas upp med miljön i fokus

Just nu pågår en stor renoveringsvåg i Sverige, framför allt i Stockholm, där miljonprogrammets bostäder börjar renoveras. Många av dessa hus kommer att ges bättre isolering och ventilation, förutom de nödvändiga upprustningarna av ytskikten. Det kommer att göra husen hälsosammare och även attraktivare som bostäder, och förhoppningsvis också på sikt öka den sociala tryggheten i dessa områden. Det kommer dessutom att vara bra för miljön, och förhoppningsvis hjälpa till att nå målet om att vi 2020 inte längre ska vara beroende av fossila bränslen för vårt boende. Du kan bidra till denna utveckling genom att renovera ditt hus energismart.

Vad kan man själv göra?

När det gäller att sänka ett hus energiförbrukning handlar det en hel del om att isolera huset på ett bra sätt. Många äldre hus är ganska dåligt isolerade, vilket är fallet i till exempel miljonprogrammets flerfamiljshus, men också i många villor och radhus. Genom att isolera väggarna i och med att man renoverar fasaderna kan man göra mycket för att minska energiåtgången. I kombination med detta bör man även se över husets ventilationssystem; att man har rätt typ av ventilation och att den är dimensionerad så att den skapar en bra luftkvalitet i huset.

Värmekällan är också en viktig faktor. Att byta ut den gamla oljepannan mot till exempel bergvärme är dyrt, men det är en kostnad som betalar tillbaka sig inom bara några år. Det kan dessutom sänka ett hus värmekostnader med så mycket som 80% per år, så du förstår säkert att bergvärme är den absolut populäraste värmekällan, både i Stockholm och i resten av landet, sedan några år. Bergvärme fungerar inte över allt, men då kan man titta på några alternativ, som till exempel jordvärme, sjövärme och så vidare. I Stockholm går det för det mesta att installera bergvärme.

Bra både för familjen och för miljön

Att renovera sitt hus klimatsmart är inte bara bra för miljön, man hjälper även till att förbättra inomhusklimatet i huset, vilket gör det hälsosammare att leva i. Räkna med att barnen kommer att vara mindre sjuka, att ni kommer att sova bättre om nätterna och vakna utvilade, att ni kommer att höra mindre buller från gatan utanför och många andra fördelar. En energismart renovering förbättrar livet för dem som bor i huset, och också omgivningen.

Hitta en byggfirma i Stockholm med rätt miljötänk

När du ska hitta en bra byggfirma i Stockholm för din renovering gäller det att hitta en som har ett uttalat miljötänk. Miljövänligt och energismart byggande kräver kunskaper och en vilja att göra saker på rätt sätt. Ett företag som fuskar eller inte bryr sig om resultatet är så klart bara pengar i sjön, men det finns även seriösa företag som kanske är bra på andra sätt, men inte har en uttalad ambition att göra saker energismarta och miljövänliga. Det finns många olika sorters miljöcertifieringar för byggföretag och du ska alltid välja ett byggföretag i Stockholm som sätter en ära i att vara certifierade. Ta gärna in ett byggföretag tidigt i processen och utnyttja den kunskap och erfarenhet kring energismart renovering som finns där.

Bara fördelar med energismart renovering

Den kostnad som en renovering innebär kan, om du gör det energismart, betala sig redan inom några år. Du och din familj får ett hälsosammare boende, samtidigt som värdet på huset ökar. Till sist gör ni även en insats för miljön, något som garanterat gör det lättare att sova om nätterna.

Stort behov av mer energieffektiva fastigheter

4 jan 2019

Lokaler för boende och affärsverksamhet gör av med ungefär 40% av Sveriges totala energiförbrukning. Som fastighetsförvaltare i dag bör en stor del av insatserna gå åt till att ta fram förslag för hur man kan energieffektivisera fastigheten genom att installera nya, energismartare system, se över uppvärmningen och kanske dessutom försöka påverka hyresgästerna att skaffa sig nya, mer energieffektiva vanor. Att göra en fastighet mer energieffektiv gör inte bara att driftkostnaderna sjunker, det skapar dessutom ett bättre inomhusklimat i fastigheten och är skonsammare för miljön. De förändringar vi gör idag kommer att påverka både fastighetens ekonomi och miljön för många decennier framåt.

Kostnader får inte bli en begränsning

Sveriges, och hela världens, bostäder och andra inomhusmiljöer måste bli energieffektivare för att skona miljön och för att vi ska kunna nå det mål på max två graders uppvärmning som sattes i och med Parisavtalet 2014. Men utvecklingen går långsamt framåt och tyvärr är det inte alla fastighetsförvaltare och fastighetsägare som ser allvaret i situationen. I många fall är tänkandet alltför kortsiktigt och man oroar sig för höga installationskostnader och att kompetensen att driva nya system är svår att få tag i. En satsning på energibesparingar är alltid en långsiktig investering som i slutändan lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt.

Framsynta fastighetsförvaltare fordras

I dessa tider behöver vi fastighetsförvaltare som är villiga att ta ansvar, som ser utmaningarna och allvaret i situationen, och dessutom besitter den fantasi, tekniska kompetens och uppfinningsrikedom som behövs för att minska fastighetens energiåtgång. Det finns många tekniska lösningar på driftsystem som kan installeras i en fastighet, men det fordrar att man har vilja att sätta sig in i detta och att på ett säkert sätt lära sig att driva anläggningen,

Konkreta sätt att minska energiförbrukningen

Att se över fastighetens uppvärmning och elförsörjning är ett bra första steg. Många större fastigheter har börjat utnyttja stora takytor till att installera solcellspaneler, vilket sänker elkostnaderna radikalt och till och med kan göra en fastighet helt självförsörjande på el under sommarmånaderna. Överbliven el kan säljas tillbaka till elnätet och vinsten kan kvittas mot att köpa in el under vinterhalvåret.

Värmepumpar och fjärrvärme är bra sätt att värma upp en större fastighet. Båda innebär installationskostnader men är i längden betydligt billigare än eluppvärmning. I kombination med solenergi kan kostnaderna för el och uppvärmning sänkas med 50%.

Vad kan de boende göra själva?

Att informera boende om vad de själva kan göra för att minska sin energiförbrukning är också viktigt. Snålspolande kranar, någon grad lägre inomhustemperatur och korrekta temperaturer i kyl och frys är alla bra sätt att minska energiåtgången. Att släcka lampor som inte används, dra ur mobilladdaren när den inte används är också små men effektiva metoder. Det gäller att skapa en känsla av att nu gör vi det här tillsammans för oss själva och för miljön.

Framtidens fastighetsägare har miljömålen i sikte

Fler och fler fastighetsägare i dag sätter upp mål om att skapa ett energieffektivare boende, och det är också något som numera ingår i de utbildningar som finns. Fastighetsförvaltning har ju både en ekonomisk och en teknisk aspekt, och energibesparing är verkligen ett område som har med både teknik och ekonomi att göra. Det verkar finnas en vilja hos både yrkesutövarna och branschorganisationerna att göra svenska bostäder och affärslokaler mer energieffektiva, vilket bådar gott inför framtiden.

Viktigt för miljön att det finns kontrollansvariga vid byggen

27 dec 2018

I Stockholm pågår ständigt hundratals byggprojekt, från små renoveringar och ombyggnader till uppföranden av hela nya stadsdelar. På alla byggprojekt som kräver bygglov måste det finnas en kontrollansvarig, vars uppgift är att se till att det arbete som utförs på byggarbetsplatsen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är viktigt ur ett byggnadstekniskt, arbetsrättsligt och inte minst ur ett miljömässigt perspektiv.

Vanligt med byggfusk i Stockholm

Varje år förekommer mycket fusk på byggen i Stockholm, och inte sällan är det med hanteringen av miljöfarligt avfall som det slarvas. Om detta upptäcks kan det leda till dryga böter för byggherren, som alltid är den som är ytterst ansvarig för ett bygge. Till sin hjälp har byggherren den kontrollansvarige, som är den som genom att utföra inspektioner ser till att entreprenörer och underleverantörer som jobbar vid bygget håller sig till gällande lagar och regler.

Vid alla byggen upprättas en kontrollplan som entreprenören ska hålla sig till och underrätta underleverantörer om. Genom regelbundna inspektioner försäkrar sig den kontrollansvarige om att kontrollplanen följs och att håller sig till reglerna. Skulle en avvikelse upptäckas ska denna rapporteras till byggnadsnämnden och till byggherren, som då har rätt att riva kontraktet och anlita en ny entreprenör.

Svårt att ha koll på fuskare

Men hur kommer det sig då att det ändå sker så mycket fusk vid byggen i Stockholm. Ser vissa kontrollansvariga genom fingrarna med fusk? Nja, i enstaka fall kan det möjligen vara fallet. Det ställs stora krav, inte minst etiskt, på den som jobbar som kontrollansvarig och det får absolut inte förekomma jäv, det vill säga att den kontrollansvarige och entreprenören är i någon sorts beroendeställning till varandra. Dock är det kanske oundvikligt att sådana situationer uppstår ibland, och då gäller det att den kontrollansvarige har en mycket välkalibrerad moralisk kompass om han upptäcker att det fuskas.

Relativt lätt att fuska

Men för det mesta beror fusket helt enkelt på att entreprenören antingen är väldigt bra på att ta genvägar och göra det enkelt för sig och har upptäckt sätt att göra det utan att det märks. Man kanske struntar i att lämna miljöfarligt avfall på tippen och dumpar det någon annanstans för att spara tid och pengar, eller så säger man sig ha använt en viss typ av material trots att man inte gjort det.

Viktigt att vara aktiv som kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig har ofta flera uppdrag och kan inte vara överallt samtidigt. Om en entreprenör vill fuska kan man ofta göra det utan att det märks. Är den kontrollansvarige slarvig vid sina inspektioner kan det hända att saker slinker igenom som inte borde gjort det. Detta är ytterst byggherrens ansvar, så som byggherre gäller det alltid att man väljer en lämplig kontrollansvarig som man hest bör kolla upp noggrant innan.

Har den kontrollansvarige väldigt många uppdrag samtidigt kan man tyvärr anta att denne ser som sitt jobb som mer av pappersvändande än som ett arbete som kräver att man närvara fysiskt vid arbetsplatserna och talar med människor, vilket yrket egentligen går ut på. Det gäller att skapa respekt för kontrollplanen och för de konsekvenser som kan bli aktuella om det fuskas, samt att visa att man inte tänker se genom fingrarna med fusk. Detta kräver pondus och ledaregenskaper.

Lämplighet för uppdraget viktigt för att bli en bra kontrollansvarig

Därför är det inte bara utbildning och erfarenhet av byggbranschen som premieras när man ska certifieras för att bli kontrollansvarig. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet och etik. Att vara kontrollansvarig är ett samvetsuppdrag som bör utföras med en känsla av att man arbetar för en sund byggbranch, både miljö- arbetssäkerhetsmässigt. Den som missköter sitt uppdrag som kontrollansvarig riskerar att dömas till dryga böter och skadestånd, och i förekommande fall till och med till fängelse.

Skaffa Partex när du vill hålla ordning på kablarna

5 dec 2018

Om du inte har arbetat med att lägga olika kablar, kan namnet Partex vara obekant för dig. Men Partex är ett känt namn bland alla hantverkare som arbetar inom elektricitet och som drar kablar till olika byggnader. Om du tänker dig en arbetsplats, dit man först tar en massa byggmaterial som ska upp på väggarna, eller läggas på golvet, blir det lätt rörigt. För att underlätta arbetet är det viktigt att ha ordning och reda på sina saker. Till sist vet man inte vilken kabel som ska på de olika platser som de ska. Då finns det sätt som håller ordningen åt dig och det systemet är Partex. Partex kan användas på flera olika sätt. Det som är det viktigaste med Partex är att du förstår systemet och inte blandar ihop det. Sedan spelar det ingen roll, egentligen vilket system som du använder. Huvudsaken är att du vet vad som gäller.

Finns olika sätt att märka kablar på

Antingen kan du få en märkning i enlighet med kabelns komponenter. Det kallas då entecken, då varje märkning har ett tecken. Man kan även märka kablarna med text eller ha ett eget system med märkning, som man själv förstår vilka kablar det är och i vilken ordning de ska läggas. Det företag som arbetar med Partex, lägger inte krav på den som beställer mnärkningen om att märkningarna måste se ut på vissa sätt. Andra sätt att märka ledningar på är hur de ska monteras. 

Skaffa egen märkmaskin

Man kan till och med skaffa sig en egen märkmaskin. Då har man tagit över kontrollen över sin märkning helt själv. Då kan man märka både kablar, ledningar och komponenter. Det finns olika märkningsmaskiner, där de minsta och enklaste desktopprinter som kan anslutas till den egna datorn med en USB. Man kan sedan skriva ut etiketter som skrivs ut på materialet.

Knut Wall är en av dem som säljer Partex i Sverige

Det företag som säljer märkta kablar i Sverige, bland annat är företaget Knutwall som har fått sitt namn efter personen och ägaren Knut Wall på 1960-talet. Då skrev han för hand på de olika hylsor som sedan brändes i ugn för att märkningen på hylsorna skulle fastna och inte åka av. Sedan dess har det hänt mycket på området när det kommer till märkning av både hylsor, ledningar, kablar och skyltar. I princip kan man få vad som helst märkt med just det man själv önskar. Här kan du läsa mer om Partex: http://knutwall.eu.

Inbrott och skadegörelse drabbar den enskilde

16 nov 2018

Säkerheten ska alltid sättas i det första rummet och lite beroende på vilken typ av område man bedriver en verksamhet inom så varierar också lösningarna för skydd. En talande sak i sammanhanget är emellertid detta: oavsett om du har en liten kiosk, en sportaffär, en restaurang eller är en juvelerare så kommer du att behöva investera i ett bra skydd. Antalet inbrott i Sverige ökar stadigt och detsamma gäller det rent slentrianmässiga ofoget i form av skadegörelse som många hänger sig fullt ut åt.

Det senare är väl att anse som något form av rop av rop på hjälp eller på uppmärksamhet. Dessa ungdomar har dock en förmåga att inte tänka längre än dit näsan räcker - man kanske vill visa missnöje med samhället, men man inser inte att det enda missnöje man visar är mot den stackare som drabbas och som tvingas stå med skyhöga försäkringspremier och kostnader för självrisk.

Varje ruta som krossas, varje klotter som sprayas och varje sabotage i övrigt kostar pengar och det är alltid en oskyldig som får betala priset. Det handlar inte enbart om pengar heller. I många fall så tappar man lusten att fortsätta; möts man ideligen av krossade butiksfönster så kan det knäcka även den främste.

Rulljalusier förhindrar risken för inbrott

Skydd finns och skydd måste man investera i. Som sagt, lite beroende på verksamhet - och i vilken stad - man bedriver så finns det olika alternativ. Ett av de mest gångbara handlar om rulljalusier. Det går dels att få i olika utföranden och där materialet har olika egenskaper. För extra skydd så rekommenderas rulljalusier i stål; men även aluminium finns och står emot allehanda smällar och det direkta våld som ofta präglar ett inbrott.

Det finns två fördelar med rulljalusier. Den ena är att dina butiksfönster och storleken på dessa inte har någon som helst betydelse. Man kan skräddarsy rulljalusier fullt ut efter kundens behov - det innebär att du som lagt ner mycket pengar på exempelvis ett inglasat entréparti kan hitta ett rulljalusi som passar och som ger dig det där extra skyddet.

Fördel nummer två handlar mer om din egen - och dina anställdas - bekvämlighet. Du behöver inte dra i någon kedja och använda din kroppstyngd för att vare sig rulla ned- eller upp ditt rulljalusi - allt är motoriserat och enkelt att begripa. Priset är naturligtvis en fråga som kommer upp. Här blir svaret lite tråkigt och detta då kostnaden helt enkelt varierar och dels beror på hur stor yta som ska täckas samt vilket typ av skydd du behöver. Kontaktar du en återförsäljare så kommer denne ut till dig och gör en bedömning.

Vem vet - du kanske kan klara dig med rullgaller? En billigare lösning som har väldigt bra egenskaper sett till motståndskraften. Det viktiga är att man gör en seriös bedömning av alla faktorer: risk, upprepade inbrott eller skadegörelse, budget och yta. Då får man också en lösning som kommer att fungera perfekt.

Kan du ha rätt till ersättning?

30 okt 2018

Idag så söker många aktivt efter nya sätt att värma upp sina hus och genom att byta energikälla så har man också goda möjligheter att dels bidra till en bättre miljö och dels också tjäna ganska mycket pengar på köpet. Att byta från exempelvis en äldre oljepanna till bergvärme kan spara så mycket som 80% av den årliga kostnaden för uppvärmning - något som också många återförsäljare av bergvärmepumpar lovar.

Hur ser det då ut i verkligheten? Klart står att bergvärme är ett ypperligt alternativ som - genom att använda lagrad energi från berggrunden - kan innebära stora miljömässiga förtjänster och samtidigt spara i den höga kostnaden. Klart står dock också att bergvärme inte passar alla och att många privatpersoner - i och med detta - känner sig lurade och kontaktar en advokatbyrå för att dra exempelvis installatören eller återförsäljaren inför rätta.

En geoteknisk undersökning är billigare än en advokatbyrå

Vårt råd i detta är att man besinnar sig lite och därmed också sparar en del pengar - en advokatbyrå är inte gratis. I många fall så har man själv gjort stora fel initialt och dessa kan man exempelvis inte lasta en leverantör för. Installationen kan vara perfekt utförd och borrhålet kan vara dimensionerat för hushållet - trots det kan ändå bergvärmen kosta mer än vad det smakar.

Något som ofta beror på att man missat att undersöka vilka förutsättningar man har för att få maximal effekt av sin bergvärme. Gällande kostnaden så skenar en stor del av denna iväg redan vid borrningen - ju djupare man borrar, desto högre blir också kostnaden.

Det kan man undvika genom att genomföra en noggrann geoteknisk undersökning innan man anlitar ett företag för borrning, för installation och för själva köpet av en bergvärmepump. Det är inte gratis - men det är definitivt billigare än att anlita en advokatbyrå och driva en, i stort sett, hopplös process.

Bergvärme och andra alternativ

Vi nämnde att borrningen är den post som kostar mest pengar för bergvärme. Vi anser att man ska försöka få till en rimlig uppskattning av hur djupt man måste borra - och att man också ska vara beredd att dra i handbromsen och se över andra alternativ om kostnaden visar sig blir för hög. Uppskattningsvis så brukar man säga att bergvärme ska kosta någonstans mellan 70-120.000 kronor att installera.

Överstiger summan detta så bör man se över andra alternativ - kanske kan jordvärme, sjövärme eller frånluft vara ett bättre alternativ? Dessa sänker förvisso inte kostnaderna på samma sätt - men å andra sidan tar det också kortare tid innan de börjar löna sig. De är betydligt billigare att installera än vad bergvärme är.

Behöver du ändå en advokatbyrå?

Naturligtvis så finns det även fall där man exempelvis fått ett undermåligt jobb utfört eller en undermålig produkt levererad. Dessa kan man definitivt ta vidare, kontakta en advokatbyrå och driva en rättslig process för att bli ersatt för.

Det är dock en stor skillnad mellan att få en undermålig bergvärmepump installerad och få en fullt fungerande sådan - men i helt fel geologisk miljö. Det måste man vara medveten om. Köper du en värmepump så ska denna naturligtvis fungera och om inte så ska du blir ersatt; men då ska det utan tvekan röra sig om ett materialfel.

Vill du bo i ett smart hus?

11 jul 2018

Du har säkert läst om smarta hem i någon flashig tidning med glansigt papper om inredning och hus. Då vet du att har man ett smart hem, har man alltid tillgång till de elinstallationer som man har i det hemmet. Då vet du att du kan släcka spisen, kaffebryggaren eller sätta på diskmaskin eller tvättmaskin när som helst, var du än befinner dig så länge du har tillgång till ett wifi. Du måste ladda hem en viss app för att komma åt dina elinstallerade produkter i ditt hem för att kunna åtgärda allt som använder sig av el i ditt hem. Har du en dörr med elektriskt lås, kan du öppna och stänga dörren på samma sätt som du sätter på och stänger av spisen, kylen eller frysen oavsett var du befinner dig.

Vi är alltmer beroende av el

Systemet med smarta hem innebär helt enkelt att du blir beroende av elektricitet. Vi är nog där alla redan. Tänker man igenom situationen riktigt ordentligt borde det oroa fler av oss; det faktum att vi har gjort oss så beroende av elektricitet för att kunna ha ett fungerande liv. Vad skulle hända om elen försvann? De allra flesta skulle inte kunna laga mat, än mindre värma oss vintertid. Vi skulle inte kunna förvara mat, tvätta eller diska. Allt varmt vatten skulle försvinna. Utan elen skulle vi förpassas 100 år tillbaka i tiden. Skulle ett illasinnat land vilja slå ut den svenska befolkningen skulle det räcka med att bomba några elförsörjande anläggningar och släcka ner våra städer.

Se till att bli egen elproducent

Om vi lämnar det dystopiska scenariot kan vi dock konstatera att det för tillfället finns fler fördelar än nackdelar. Det viktiga för oss, med tanke på vårt beroende av elektricitet vore att se till att vi självständigt kunde producera vår egen el. Så varför inte installera solpaneler till ditt hus? Det är inte särskilt svårt. Det enda du behöver är en leverantör av solpaneler och till exempel en duktig elektriker  i Helsingborg. Tar du kontakt med dessa hantverkare får du all hjälp som du behöver både med installation och dragning av ledningar till en växelriktare eller en inverter.

Så fungerar solpaneler

Du får hem en hel panel med solceller, som fångar upp solljuset och omvandlar det till elektricitet. Du installerar solpanelerna på taket som bör vätta mot söder, alternativt mot sydväst. När du väl har solpanelerna och växelriktare på plats behöver du inte göra så mycket mer. Solpanelerna är underhållsfria. Det du bör göra är att installera en nya mätare i ditt hus. Då räknar den ut hur mycket el som du själv producerar och om du behöver komplettera med el som du kan ta från det allmänna elnätet. Får du ett underskott betalar du för det, får du ett överskott får du betalt. Svårare än så är det inte. Läs mer här om hur du kommer i kontakt med en elektriker i Helsinborg som kan hjälpa dig installera solpaneler på: http://www.elektrikerhelsingborg.com.

En IBC-tank ger säkrare transporter

21 jun 2018

Det är inte enbart produkter material och exempelvis livsmedel som transporteras på våra svenska vägar. nej, det sker även en hel del transporter av gifter, farligt avfall och andra typer av ämnen - färg, lim och olika tillsatser - som kan åsamka stor skada om en olycka sker.

Av naturliga skäl så blir logistiken extremt viktig vid sådana transporter - både sett till planering av rutt och sett till att det farliga ämnet ska förvaras i speciella kärl som inte riskerar att exempelvis välta och där innehåller rinner ut i naturen - eller skadar den som sköter själva stuvningen in i lastbilen.

För att förhindra detta så använder man sig av en IBC-tank. IBC står i det här fallet för Intermediate Bulk Container och är en kvadratisk anordning i antingen plast eller i galvaniserat järn som man fyller på från toppen. En IBC-tank står stadigt tack vare den formen i ovan beskrev och den är väldigt tacksam att förankra och stapla.

En annan fördel är att den står stadigare ju mer vätska som den fylls med; därför bör man också ta i beaktning att det faktiskt är bättre att ha en mindre IBC-tank som är fylld till toppen än att ha en större - på exempelvis 1 kubik - som endast är fylld till hälften. Det som försvårar vid en transport av en sådan är att det hela tiden skvalpar och att det gör att det blir betydligt svårare att köra en sådan med truck.

Vi har hela tiden fokuserat på farligt avfall här, men faktum är att all typ av svårhanterligt material transporteras i en IBC-tank. Det kan således handla om pulver för en jordbrukare, det kan handla om matprodukter till livsmedelsindustri - sirap och meliss exempelvis - och det kan handla om en transport av rengöringsmedel till ett större bygge. En IBC-tank används - men det finns en tydligt skillnad kring märkning och hantering beroende på vad kärlet i fråga fylls med.

Märkning av IBC-tank ger större trygghet

En IBC-tank avsedd - och använd - för transport av farliga produkter och avfall ska alltid märkas med en UN Märkning. Detta innebär att det klart och tydligt ska framgår vad som finns i behållaren (om en olycka skulle ske eller om en IBC-tank skulle komma på villovägar inne på ett lager), vilken ålder kärlet har samt när den senaste besiktningen av kärlet i fråga skett. Man rekonditionerar en IBC-tank efter varje användning och det finns även tydliga regler kring hur länge en sådan får vara i bruk innan den måste kasseras.

Rent krasst så kan vi säga att även om du har en IBC-tank som använts en gång för att transportera bränsle stående i ditt garage och där fem år passerar så kommer du att få dryga böter om du väljer att använda den. Fem år är alltså en gyllene regel av förhålla sig till - åtminstone om tanken i fråga är tillverkad i plast och där bränsle fraktats. För en tank i galvaniserat järn så gäller inte samma hårda regler.

Kort sagt: våra svenska - och europeiska - vägar skulle inte vara fullt lika säkra om man inte använde sig av en IBC-tank vid transporter av olika farliga ämnen. Naturligtvis så ställs även höga krav på den som sitter bakom ratten - för att få köra en lastbil med farligt gods så krävs en genomförd ADR-utbildning.

En modern telefonväxel skapar mervärde

20 jun 2018

Det finns företag som än idag dras med höga kostnader för sin telefoni. Trots att det finns lösningar som kan sänka dessa och somd essutom kan göra hela verksamheten mer effektiv. Det här går att jämföra med hur vi som privatpersoner agerade för några år sedan då vi fortfarande använda oss av fast telefoni i vår ahem och samtidigt börjat snegla lite mot mobiltelefoner.

Plötsligt så hade vi två kostnader för samma tjänst. Mobiltelefonen hade ett dyrt abonnemang där varje samtal och sms kostade en viss summa och den fasta telefonen kostade pengar i form av en fast nota samt för varje samtal.

Där gick, tack och lov, utvecklingen fort och det tog endast några år innan mobilen - och alla mobilnät - ersatt den fasta telefonen som idag får anses som lite av en unik företeelse som endast syns hos äldre personer.

Många företag kör på i gamla hjulspår

Företag fortsätter dock i samma fotspår, man har en uråldrig telefonväxel som kostar pengar och som dessutom kräver en del omsorg för att få väl fungerande. Till detta så har de flesta anställda mobiltelefoner som man använder sig av i den dagliga verksamheten. Dessutom har man förmodligen en mobiltelefon för privat bruk också.

Kort och gott: man har som anställd på ett sådant företag koll på tre stycken telefoner; något som vare sig är särskilt effektivt eller speciellt lönsamt sett till pengarna som företaget får betala.

Här finns det andra lösningar som verkligen kan effektivisera en verksamhet. En modern och uppdaterad telefonväxel ger ökad flexibilitet, lägre kostnader och högre effektivitet. Dessutom så sker regelbunden service, underhåll och uppdateringar av den leverantör man väljer.

Ett byte som förr eller senare - på samma sätt som bytet från fast telefon till mobiltelefon skedde hos privatpersoner - måste ske. Vi anser att det är dags att göra detta byte och investera i en modern telefonväxel.

En mobil växel ger extrema fördelar

Vid ett byte till en ny telefonväxel så kan man som företag även utöka och inkludera den mobila telefonin. Detta genom en mobil växel. Har man som företag en mobil växel så innebär det följande fördelar för den enskilde anställde:

  • Oberoende: Det spelar ingen roll vilken operatör man har - en mobil växel ger samma kostnad oavsett i och med att en sådan används över ett trådlöst nätverk.
  • I Sverige - och utomlands:
  • På samma sätts å kan en anställd koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk och delta i samtal även om denne befinner sig i ett annat land. Det skapar en flexibilitet hos ett företag och det stryper kostnaderna då sådana samtal normalt kostar mycket pengar.
  • Flexibilitet: Som sagt, de anställda kan arbeta varifrån som helst och ändå vara anträffbara - till samma låga pris. Det är en sak. En annan är att en mobil växel fungerar till vilken smartphone som helst. Det går alltså att använda samma smartphone både privat och för arbete - och växla mellan numren beroende på vilken person man ringer. Genom en app så är detta möjligt. En väldigt smidig lösning

Uppdatera er skrivare och bli mer effektiva

19 jun 2018

Den skrivare man har i anslutning till sin dagliga verksamhet är väldigt viktig - men många företagare tar denna lite för given. Man har en äldre skrivare och man kanske har en kopiator. Två stycken maskiner som behövs, men som skapar tydlig irritation. Långa väntetider, köer, slut på papper, slut på bläck, långsamma uppstarter från viloläge, långa startsträckor från avslaget läge. Kort sagt: ren irritation.

Då en sådan äldre skrivare dessutom är stor och tillsammans med den än större kopiatorn kräver ett större utrymme så har man som företagare dessutom den detaljen som ligger en i fatet. Man kanske inte ger de anställda den yta de behöver och hur löser man problemet med att frigöra yta vid eventuella nyanställningar?

En modern skrivare är svaret och detta i form av en multifunktionsskrivare. Det första man får är en kombination av skrivare och kopiator. Det innebär att den gamla pjäsen man använt för att kopiera olika dokument kan kasseras och begravas på den stora teknikkyrkogården. Det är en fördel och vi tänkte ge några andra för att ytterligare påvisa att just ert företag förmodligen har ett behov av en uppdaterad skrivare med multifunktioner.

Spara energi och få bättre arbetsflöde

Låt oss rada upp de fördelar som ni får på köpet i punkter och enligt följande:

  • Energisparande: Som företagare finns det alla anledning atts e över vilka åtgärder man kan göra i syfte att minska sin energiförbrukning. Detta såväl ur ett eget perspektiv - man sparar pengar - och sett ur ett större, mer globalt sådant: att göra gott för miljön. En ny skrivare har ett betydligt lägre TEC-värde (Typical Energy Consumption) än äldre modeller och rent konkret så innebär det att den direkt och per automatik går i viloläge då den inte används. Skillnaden mellan en äldre skrivare och en modern är att övergången från viloläge sker på nolltid - och via en sensor. Du går in i rummet för att använda skrivaren, denna känner av din närvaro och startar upp utan någon transportsträcka. Ett bra val ur ett energiperspektiv.
  • Användarvänlighet: Väntetider är ett minne blott och irritationen över långa utskrivningstider likaså. Varje anställd kan koppla upp sig mot skrivaren med sin mobil, sin dator och sin padda och sköta sina utskrifter genom enkla knapptryck. Perfekt vid exempelvis pendling. En annan viktig detalj: många nya tekniska maskiner är obegripliga sett till att deras funktioner är bra, men svåra att förstå. En ny skrivare är lätt att förstå sig på - bilder förklarar olika funktioner - och kan skötas av vem som helst. Viktigt att tillägga är att en av dessa funktioner innebär att skrivaren häftar ihop de utskrifter man gjort. Det gör att man som anställd får prydliga luntar och att man slipper gisslet med häftklamrar och annat.

← Äldre inlägg

Nyhetsbrev

Skriv in din epostadress i fältet nedan för att börja prenumerera.


I fokus

Tre fallstudier på luftning

Tre svenska anläggningar och varför de valde Sorubins lösningar.

Läs mer


Så funkar det!

Hur kan Sorubins luftare vara så energieffektiva? Och hur fungerar luftningen?

Läs mer


Sorubin i Global Water Intelligence

Läs mer


Sorubin i World Water!

Läs mer

Pressmeddelanden

[2013-12-17] Ny VD utsedd

Lars Engnell Lamhauge utsedd till ny VD för Sorubin. Läs pressmeddelandet

Alla pressmeddelanden